Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Test


SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA

1-Aşağıdakilerden hangisi genel kurallardan biri değildir?

A)Devlet malına zarar vermemek

B) Temiz olmak,çevreyi temiz tutmak

C) Büyüklere saygılı davranmak

D) Okula zamanında gitmek


2-TBMM ilk anayasayı hangi tarihte kabul etmiştir?

A) 23 Nisan 1920 B) 20 Ocak 1921

C) 1 Kasım 1922 D) 29 Ekim 1923


3- Hükümet ya da kabine aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır?

A)TBMM B) Başbakan

C) Bakanlar kurulu D) Cumhurbaşkanı


4- Sivil savunma,nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Sağlık Bakanlığı

C) Dış İşleri Bakanlığı

D) İç İşleri Bakanlığı


5- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim organı değildir?

A) bucak B) köy

C) belediye D) İl özel idaresi


6- Mülki yönetim birimlerinden en kapsamlı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) bucak B)ilçe

C) İl D) Serbest bölge


7- Kaymakam aşağıdaki birimlerden hangisini yönetir?

A) İlçe B) İl

C) Bucak D) Köy


8- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan birisidir?

A) görgü kuralları B)Ahlak kuralları

C) Örf ve adetler D) kanunlar


9- TBMM kaç milletvekilinden oluşur?

A) 450 B)500

C) 550 D)600


10- Türk milletinin sahip olduğu bayrak,milli marş ve para gibi değerler,aşağıdakilerden hangisinin sembolüdür?

A) Laikliğin B)Bağımsızlığın

C) Demokrasinin D) Barışın11- Toplumda huzur ve güvenliğin sağlanması hangi kurumun sorumluluğundadır?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) İç İşleri Bakanlığı

C) Sağlık Bakanlığı

D) Dış İşleri Bakanlığı


12- Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılamaz?

A) Sağlık B) Güvenlik

C) Eğitim D) Seyahat


13- Erozyonla mücadeleyi amaç edinen sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Orman Bakanlığı

B) Tarım Bakanlığı

C) TEMA Vakfı

D) Çağdaş Eğitim Vakfı


14- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İl – Vali B) Köy – Muhtar

C) İlçe-Kaymakam D) Ülke – Başbakan


15- Kurduğu eğitim parkları ve öğrenim birimleri ile hizmet veren sivil toplum örgütü hangisidir?

A) Çağdaş Eğitim Vakfı

B) Türk Eğitim Vakfı

C) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

D) Anne Çocuk Eğitim Vakfı


16- Aşağıda verilen bilim adamlarından hangisi genetik bilimin kurucusu sayılır?

A) Arkhimedes B) Galileo

C) Mendel D) İbni Sina


17- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kızılay-Sağlık B) Yeşilay-Aşevi

C) TEMA –Çevre D) AÇEV-Eğitim


18- Birleşmiş Milletler Çevre Ödülü ile ödüllendirilen çevre dostu vatandaşımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayrettin Karaca B)Nihat Gökyiğit

C) Suna Kıraç D) Okan Bayülgen


19- Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığın sembolleri arasında gösterilmez?

A) Bayrak B)Marş

C) İller D) Anayasa


20- Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı ………………………’dür.

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites