Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

Birey ve toplum çalışma soruları Test Soruları


TÜRKÇE BİREY VE TOPLUM TEST: 2


Çocuklar, dünyada yeşerecek çiçeklerdir. Mis kokulu, rengârenk çiçekler. Ama kirli bir dünya, bu çiçekleri ne kadar yaşatabilir? Araba egzozlarından ve ısınmak amacıyla kullandığımız kömürden çıkan gazlar yüzünden göz gözü görmüyor. Oysa soluduğumuz hava çok basit önlemlerle tertemiz olabilir. Ya denizlerimiz… Onları şimdiye kadar çöplük olarak kullanmadık mı? Bunları görmemekle kendimize kötülük ediyoruz. Sevgili dünyamızın kim bilir ne kadar ömrü kaldı?
( İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayın. )

1. Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocukları sevdiği

B) Dünyanın geleceğinden endişe duyduğu

C) Çevreyi kirlettiği için pişmanlık duymadığı

D) İnsanların çevreye gereken özeni göstermediklerini düşündüğü


2. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre kirliliği

B) Çocukların geleceği

C) Denizlerdeki canlılar

D) Uzun yaşamın sırları


3. Parçada geçen “göz gözü görmemek” deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Bir işe girişmeyi göze almamak

B) Dumandan bir şey görülemez olmak

C) İnsanların iç yüzünü anlayamamak

D) Kimseyle iletişim kuramamak4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç bölümleri yanlış gösterilmiştir?

A) Odasını dağıttığından annesi ona kızdı.

Sebep sonuç


B) Ödevini bitirmediği için dışarı çıkamadı.

Sebep sonuç


C) Çok sevilmesi herkese iyi davranmasındandır.

Sebep sonuç


D) Geç kaldığından dolayı evine geç varmıştı.

Sebep sonuç

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi yoktur?

A) Televizyon izleyemeyeceğim, çünkü çok ödevim var.

B) Annesinin sözlerini dinlemediği için pişman olmuştu.

C) Dersi dinlemedi, bu yüzden de soruları da çözemiyor.

D) Konuşurken sözünün kesilmesini istemiyordu.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de, de” nin yazımı yanlıştır?

A) Yarın da bu konuyu anlatacakmış.

B) Bu olay da senin hiçbir suçun yok.

C) Onunla tiyatroda geçen gün karşılaşmıştık.

D) Türkçe kitabımı arkadaşımda unuttum.


7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “yavaş iş yapan, çabuk davranamayan” anlamına gelmektedir?

A) Eli ağır.

B) Eli açık

C) Eli boş olmak

D) Eli ayağı bağlı olmak

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki almış sözcük yoktur?

A) Onunla yedinci sınıfta tanıştık.

B) Tatilde Antalya’ya gideceğim.

C) Liseyi bitirince çalışmaya başlamış.

D) Bu aralar herkesle iyi geçiniyordu.
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

A) İçerisi soğuduğu için pencereyi kapadılar.

B) Çocuk, bu hafif paketi bile taşıyamıyor.

C) Çalışkan öğrencilere yıl sonunda ödül verildi.

D) Bu sorunun farklı çözüm yöntemleri var.10. “Evden çıkarken şemsiyeni yanına almayı unutma.” Cümlesinde ismin hangi hâline örnek yoktur?

A) –i hâli B) –e hâli

C) –de hâli D) –den hâli

11. Aşağıdakilerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?

A) geniş – dar B) karanlık – aydınlık

C) başarılı – başarısız D) ucuz – pahalı

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı (anlamdaşı) yoktur?

A) önlem B) çaba

C) gezi D) tarih
13. “Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sevgisini kazanmış, başarılı bir öğrenciydi.” Cümlesinde kaç tane isim vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep- sonuç” anlamı vardır?

A) Trafik yoğun olduğu için okula geç kalmıştık.

B) Daha önce de aynı konu üzerinde tartışmıştık.

C) Böyle bir davranışı sana hiç yakıştırmadım.

D) Bir hafta sonra Samsun’a gitmeyi düşünüyor.


15. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir iş için birinden yardım isteme durumunda olmak” anlamında kullanılmıştır?

A) İşini görmek

B) İşi düşmek

C) İşi başından aşmak

D) İşinden olmak


16. I. Bu kalemlerden sizde aldınız mı?

II. Toplantıda herkes fikrini söyledi.

III. Söylediklerinin hepsini ben de biliyorum.

IV. Yarın okul da veli toplantısı yapılacak.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “-de, de” lerin yazımında yanlışlık yapılmamıştır?

A) I – IV B) II – III

C) I – III D) II – IV

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites