Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

TURKCE KLASİK SORULAR

KLASİK SORULAR

Somut anlamlı kelimelere denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir
Soyut anlamlı kelime denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir.
Gerçek anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.
Mecaz anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak başka sözcüğün yerine kullanılmasına mecaz anlam denir.
Kelime grubu nedir?
Cevap: En az iki sözcükten oluşan belli bir düzen içinde yan yana gelip bir bütünlük oluşturmuş sözcüklere denir.
Deyim nedir?
Cevap: Kalıplaşmış söz gruplarına denir.
Öğe nedir?
Cevap: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.
Cümlenin temel öğelerini yazımız.
Cevap: Özne yüklem.
Cümlenin yardımcı öğeleri yazınız.
Cevap: Nesne be tümleç.
Özne nedir?
Cevap: Yüklemin bildirdiği işi hareketi yapandır.
Yüklem nedir?
Cevap: Cümlede yargı bildiren çekimli öğeye nedir.
Tanım cümlesi nedir?
Cevap: Bir varlığın ne olduğunu bildiren cümlelere denir.
Önyargı nedir?
Cevap: Bir durum ya da olayın sonucunun ne olacağını bilinmeden onunla ilgili olumsuz bir yargıda bulunmaya denir.
Nesne nedir?
Cevap: Öznenin yaptığı işten etkilenen öğeye denir.
Karşılaştırma nedir?
Cevap: Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir varlık ya da benzetilerek anlatımdır.
Varsayım nedir?
Cevap: Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlandığını kabul etmeye denir.
17. Haber cümlesi nedir?
Cevap: Haber (zaman) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir.
18.Dilek istek cümlesi nedir?
Cevap: Dilek (tasarlama) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir
19. Olumlu cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleştiği anlatan cümlelere denir.
20. Olumsuz cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümlelere denir.
21. Basit cümle nedir?
Cevap: İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere denir
22. Eş sesli sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere denir.
23. Eş anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir.
24. Birleşik cümle nedir?
Cevap: Temel cümle ve yan cümleden oluşur.
25. Sırları cümle nedir?
Cevap: Cümlenin birbirleriyle nokta ve virgülle bağlanmış halidir.
26. Geçişli fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
27. Zıt anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Birbirine karşı olan sözcüklere denir.
28. Geçişli fiil nedir?
Cevap Nesne olmayan fiillere denir.
28. Geçişsiz fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
29. sıfat nedir?
Cevap: Varlıkların durumunu, biçimini belirten sözcüklere denir.
30. Birleşik cümle nedir?
Cevap: İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan anlamalı cümlelere birleşik cümleler denir.

BOŞLUK DOLDURMA
Kolumun sargısı yarın açılacak kelimeleri……… Anlamlıdır.
Cevap: temel
Beş duyu organlarımızla algılayabildiğimiz maddelere …… denir.
Cevap: somut
Dolabının gözünde küçük bir kutu vardı. Kelimesi ……… anlamlıdır.
Cevap: Yan anlamlıdır.
Mor menekşe bana dokunma dedi cümlelerinde …………. Vardır.
Cevap: Teşhis
Çenesi düşmek deyiminin anlamı …….. dır.
Cevap: Çok konuşmak
Hem tamlayan hem de tamlanın ek aldığı tamlaması …….. dır
Cevap: Belirtili ad tamlaması r.
Neyi kimi nereyi sorularını cevaplayan öğelere ............denir.
Cevap: Belirtili nesne
Yarın okula gideceğim cümlesinde gideceğim …….. kelimedir.
Cevap: Fiil soylu
Lütfen derste konuşma cümlesi anlamca ……… cümlesidir.
Cevap: Olumsuz cümledir.
Bunu böyle yapsan daha iyi olurdu. Cümlesi ……… cümlesidir.
Cevap: Öneri cümlesidir.
Bahçedeki kuş ötüyordu çok güzel cümlesi …….. cümlesidir.
Cevap: Devrik cümle
Ayşe Hanım teyze dün gece vefat etmiş ……. Cümlesidir.
Cevap: Haber cümlesi
Türkiye sizinle gurur duyuyor cümlesinde …….. kelime vardır.
Cevap: Mecaz-ı mürsel
İhtiyar kadın epeyce yaşlanmıştı. Cümlesin de ……… vardır.
Cevap: Yakın anlamlı
Bayramda eş dostu ziyaret ettik. Cümlesinde ……… kelime vardır.
Cevap: Yakın anlamlı
Kırmızı araba yoldan geçiyordu. Cümlesinde ……… vardır.
Cevap: Sıfat tamlaması
Onun derslerine çalışmak oyun oynamaktan daha önemliydi cümlesindeki grup ……. Grubudur.
Cevap: İsim fiil
Başarıya ulaşmak için çok çalışmak lazımdır. Cümlesinde …… grubu vardır.
Cevap: İsim fiil
İçeride ağır bir sigara kokulu vardı. Cümlesinde ……. Grubu vardır.
Cevap: Olumlu cümle
Gün geçtikçe biraz daha eriyip bitiyordu. Cümlesinde ……. Vardır.
Cevap: mecaz anla
21: 35 kişi bir çocuğu zapt edemedi cümlesi …… cümlesidir.
Cevap: Olumlu cümle
Benzeyen ya da benzetilenin bulunduğu cümleye …… vardır.
Cevap: Teşbih
iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan cümlelere ……… denir.
Cevap: Birleşik cümle
Birbirlerine karşıt olan cümleler ……….. dır.
Cevap: Zıt anlamlı
Yazılıdan iyi notlar aldım. Cümlesi ……. Dır.
Cevap: Olumlu cümle
Yeni aldığım kitaplarım bana güzel hikâyeler anlatılar. Cümlesinde …….. sanatı vardır.
Cevap: İntak
Nesne olan fiillere … fiil denir
Cevap: Geçişli fiil
İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere ……. Cümle denir.
Cevap: Basit cümle
Edebiyat dünyamız bir çınarını da yitirdik. Cümlesinde …… sanatı vardır.
Cevap: istiare sanatı
Cümleler birbirleriyle bağlaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere ….. denir.
Cevap: bağıl cümle
DOĞRU YANLIŞ

Bir kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasına mecaz denir. (DOĞRU)
Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına yan anlam denir. (YANLIŞ)
Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz varlığa somut denir. (DOĞRU)
Duyu organımız ile algılayamadığımız varlığa soyut denir. (DOĞRU)
Aynı anlama gelen kelimelerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuma yol açar. (DOĞRU)
Bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ara sözler cümle dışı unsurlardır. (DOĞRU)
İsim cümlesin de nesne bulunmaz. (DOĞRU)
Geçişli fiillerde kurulan cümlelerde nesne bulunur. (YANLIŞ)
İçerisinde yargı bulunan cümlelere birleşik cümleler denir. (YANLIŞ)
İçerisinde yargı bulunan cümlelere basit cümleler denir. (DOĞRU)
Birleşik cümleler temel ve yan cümlelerden oluşur. (DOĞRU)
Cümleler birbirlerine bağlaçlarla bağlanıyorsa bağıl cümlelerdir. (DOĞRU)
Yüklemi haber kipiyle çekimlenen cümle haber cümlesidir. (DOĞRU)
Haber cümlesinden tasarlama anlamı vardır. (YANLIŞ)
Dilek kipiyle çekimlenen cümlelere haber cümlesi denir. (YANLIŞ)
Dilek kipiyle çekimlenen cümlelere dilek cümlesi denir. (DOĞRU)
Fiil cümleleri “me, ma, mez, maz” ile olumsuz yapılır. (DOĞRU)
Ne şair yaş döker ne aşık ağlar olumlu cümledir. (YANLIŞ)
İsim cümleleri değil ve yok kelimesi ile olumsuz yapılır. (DOĞRU)
Vatan al bayrağın dalgalandığı yer cümlesi olumsuz cümledir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için olun başka bir kavrama benzemesine basit cümle denir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir kavrama benzemesine karşılaştırma denir. (DOĞRU)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlanmış haline ön yargı denir. (YANLIŞ)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun bir şekilde sonuçlanmış haline varsayım denir. (DOĞRU)
Bir durum ya da bir olayın sonucunun ne olacağı bilinmeden onunla ilgili olumsuz bir yargıda bulunmayan biçim. (YANLIŞ)
Bir durum ya da bir olayın sonucunun ne olacağı bilinmeden olunla ilgili olumsuz yargıda bulunmak ön yargıdır. (DOĞRU)
Türler arasında en çok romanı severim cümlesi öznel anlatımdır. (YANLIŞ)
Türler arasında en çok romanı severim cümlesi öznel anlatımdır. (DOĞRU)
Bence bunu yaparsan daha iyi olurdu. Cümlesi öneridir. (DOĞRU
Benim icadımla yarışma düzenleyeceğim. Cümle tasarıdır. (DOĞRU)
KLASİK

SORU 1 Süreksiz yumuşak ünsüzler nelerdir
CEVAP 1 b,c,d,g dir.
SORU 2 Cümlenin oluşmasında hangi öğeler daha önemlidir?
CEVAP 2 Yüklem ve özne.
SORU 3 Okulca kelimesindeki ses olayını bulunuz.
CEVAP 3 Ünsüz benzeşmesi.
SORU 4 Yazım kurallarının toplum açısından önemi nedir ?
CEVAP 4 Anlaşma bireyler arasında daha kolay sağlanmış olur.Gelecekteki nesiller bu kültürümüze daha kolay ulaşırlar.Eğitim ve haber alanında düzenlemeler olur.
SORU 5 Yeni kelimelere dilin ihtiyaç duymasının nedeni nedir ?
CEVAP 5 Dilimizi günlük hayatta kullandığımız için gelişmelerimizi dil aracıyla sağlarız.Bu durumu karşılamak amacıyla yeni kelimelere ihtiyaç duyulur .
SORU 6 Kökler kelimelere ne bibi yarar sağlar?
CEVAP 6 Kelimenin en küçük haline kök denir.Kökler bir sözcüğün anlamlı en küçük öğesidir.Kelimeler ya kök halindedir ya da köklerin eklenmesiyle meydana gelir.
SORU 7 Öğenin ne anlama geldiğini yazınız.
CEVAP 7 Bir cümleyi meydana getiren yüklem,özne,tümleç gibi birimlerden her birine denir.
SORU 8 İsim tamlamalarının metine ne gibi faydaları olduğunu yazınız.
CEVAP 8 Metindeki anlamın belirginleşmesi açısından önemlidir.
SORU 9 Zarf-fiil grupları,cümlelerde yüklemi hangi yönlerden tamamlar?
CEVAP 9 Yüklemin anlamını,durumunu ve zaman bakımından tamamlar.
SORU 10 Yüklemi yer bakımından tamamlayan öğeler nelerdir?
CEVAP 10 Yüklem;cümleyi meydana getiren sözcük ve sözcük gruplarının yargıya bağlayan, cümledeki sözcüklerin anlamını tek başına üstlenir.
SORU 11 Şevket amca geceleyin yaramazlık yaptıkları için çocuklara kızdı cümlesindeki öğeler nelerdir?
CEVAP 11 Şevket amca= Özne , Geceleyin= Z.T , Yaramazlık yaptıkları için=Z.T , Çocuklara=D.T , Kızdı=Yüklem.
SORU 12 Deyimlerin günlük hayattaki faydaları nelerdir?
CEVAP 12 Deyimler, anlatılması güç duyguları durumları kısa yoldan somutlaştırarak onların daha kolay anlaşılmalarını sağlar.
SORU 13 Deyimlerin özelliklerini yazınız.
CEVAP 13 Deyimlerdeki sözcükler çıkarılamaz ve değiştirilemez Deyimleri oluşturan sözcükler gerçek anlamları dışında kullanılırlar.Deyimlerdeki sözcükler yerine başka sözcük kullanılmaz.Deyimler en az iki sözcükten oluşur.
SORU 14 Dildeki sesleri bilmemiz bize ne gibi yara sağlar?
CEVAP 14 Dildeki seslerin özelliklerini bilmek iletişimde anlamayı anlatmayı kolaylaştırır.
SORU 15 Dildeki seslerin söylenişinde ve yazılışında belli kurallar nelerdir ?
CEVAP 15 Dildeki seslerin söylenişinde ve yazılışında belli kurallar vardır.Dil her sesin bir çıkış noktası ve çıkış şekillerine göre gruplandırılır.Dildeki seslerin yazıdaki haline HARF denir.
SORU 16 Soyut anlam nedir ?
CEVAP 16 Beş duyu organımızla algılayamadığımız ancak zihnimizle kavrayabildiğimiz kelimelere Soyut anlam denir.
SORU 17 Basit kelime nedir ?
CEVAP 17 Yapım eki almamış kök durumundaki kelimelerdir.Çekim eklerini alır çünkü çekim ekleri yeni kelime türetmez.
SORU 18 Somut anlam nedir?
CEVAP 18 Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz kelimelere Somut anlam denir.
SORU 19 Birleşik kelimelere 5 tane örnek veriniz.
CEVAP 19 Aslanağzı,Cızbız,Dalgakıran,Sivrisinek,Gelgit.
SORU 20 Kısa çizgi nerede kullanılır?
CEVAP 20 Ara sözleri ve cümleleri ayırmak için kullanılır .
SORU 21 Kalın ve geniş ünlü nedir?
CEVAP 21 A harfi örnektir.
SORU 22 Mecaz-ı Mürsel’ e 2 tane örnek veriniz.
CEVAP 22 Evden izin almadan eve gelme.Şişler hazır oldu,mangalı yak.
SORU 23 Gerçek anlam nedir?
CEVAP 23 Bir kelimenin ilk anlamına Gerçek Anlam denir.
SORU 24 Nesne olan fiillere ne denir?
CEVAP 24 Geçişli Fiil denir.
SORU 25 Zarf Tümleç’i nedir?
CEVAP 25 Yüklemi hal,zaman,yer ve yön bakımından tamamlayan cümle öğesine Zarf Tümleç’i denir.
SORU 26 Sıfat-Fiil’e örnek veriniz.
CEVAP 26 Önünde yürüyen
SORU 27 Göz kelimesini yan anlam olarak kullanınız.
CEVAP 27 Çekmecenin gözünü kapat.
SORU 28 Küçük kedi’ Bana sütü ver’ dedi. Cümlesindeki söz sanatını bulunuz.
CEVAP 28 İntak ve teşhis sanatı vardır.
SORU 29 Rüya,güneş,hayal,kelimelerinin soyut ve somut olup olmadığını açıklaynız.
CEVAP 29 Rüya=soyut , Güneş=somut , Hayal=soyut.
SORU 30 Bir sabah tek başıma oturuyordum. Cümlesindeki kelimelerin zıt anlamlarını bulunuz.
CEVAP 30 Sabah=Akşam , Tek=Çift , Oturuyordu=Kalkıyordu.

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites