Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

4.Sınıf Türkçe Dersi Test Soruları


İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ SORULARI


1- Bir dilin aynı ülkenin değişik bölgelerinde kullanılan ve küçük farklılıklar gösteren şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A)Terim B)Lehçe C)Ağız D)Şive


2- Bir dili meydana getiren seslerin bütününe ne ad verilir?


A)Kelime B)Alfabe C)Kitap D)Hece


3- Sürekli sert ünsüzler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


A) b, c, d, g B) f. s, ş, h C)p , ç, t, k D)b, c. h, s


4- Dilimizde bir hece en çok kaç harften oluşur??


A)1 B)2 C)3 D)4


5- Aşağıdakilerden hangisi sözlüklerde önce gelir?


A)okul B)okur C)okuyucu D)okumak


6- Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?


A)rüzgar B)hava C)sevinç D)yıldız


7- Öğrenciler ismi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A)cins-tekil-soyut

B)cins-çoğul-somut

C)özel-tekil-soyut

D)özel-çoğul-somut


8- Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?


A)Taze süt sağlığa yararlıdır.

B)Bazı insanlar çevreyi kirletirler.

C)Ahmet sıcak çayı sever.

D)Yaramaz çocuklar sevilmezler.


9- “Dün sokakta seni gördüm.”cümlesinde hangi sözcük zamirdir?


A)dün B)sokakta C)seni D)gördüm


10- Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?


A)dik B)yaz C)naz D)yüz


Cevap Anahtarı: 1-C, 2-B, 3-B, 4-D, 5-A, 6-C ,7-B ,8-B ,9-C ,10-C

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites