Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5.Sınıf Trafik Testi
TRAFİK -2.TEST 22.05.2006

Adı Soyadı:…………………………………………. Sınıfı:5-F No:………
SORULAR - (Dikkatlice okuyunuz VE CEVAPLAYINIZ ) HER SORU 4 PUANDIR)

S-I) . Yaralının vücut ısısının korunması için hangisi yapılır?

A. Giysiler ıslak ise kurularıyla değiştirilir
B. Yaralı yürütülerek ısınması sağlanır.
C. Hastanın uyuması sağlanır.
D. Su içirilir.
S- 2)Sun'i solunum yapılacak hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir"?
A. Yüzüstü yatış B. Yan yatış
C. Sırtüstü yatış D. Yarı oturuş
S-3) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını veren kuruluş hangisidir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B-) Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü
C-) Belediyeler
D-) Karayolları genel Müdürlüğü
S -4)Aşağıdakilerden hangisi, belediyelerin görevleri arasındadır?
A) Köy yollarında yol güvenliğini ilgilendiren tesislerin projelerini incelemek.
B-) Trafik genel eğitim planı hazırlamak
C-) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak.
D-) Sürücü kurslarını açmak .
S-5)"Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak,özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bu kursları denetlemek ‘’ hangi kurumun görevidir?
A)) İçişleri Bakanlığı B-) Milli Eğitim Bakanlığı
C-) Türkiye .Şoförler ve otomobilciler Federasyonu
D-) Karayolları Genel Müdürlüğü
S.6) "Çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek ‘’ hangi kuruluşun görevidir?
A)Emniyet Genel müdürlüğünün
B)Köy hizmetleri Genel Müdürlüğünün
C)Belediyelerin D)Milli Eğitim bakanlığının
S-7-Aşağıdakilerden hangisi trafik eğitimi ile ilgilidir?
A)Karayollarında işaretleme standartlarını tespit etmek
B)Araçların ağırlık kontrollerini yapmak
C)Araçların tescil işlemlerini yapmak
D)Özel sürücü kursları açılmasına izin vermek
S-8-Aşağıdakilerden hangisi gece yürüyüşlerinde alınacak tedbirlerden değildir'?
A-Uyarıcı açık renk elbise giymek
B)Üzerimizdeki eşyada, yansıtıcı bulundurmak
C)Elimizde el feneri taşımak
D)Uyarıcı siyah renk elbise giymek.
S-9-Aşağıdakilerden hangisi, trafikte tutarlı davranışlardan değildir?
A)Her ortamda aynı davranışı göstermek
B)Ani davranışlardan kaçınmak
C)Karar vermekte güçlük çekmek
D)Doğru ve çabuk karar vermek
S-10-Güvenli yol aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Belirlenmiş ölçülere uygun yol
B-) Ulaşmak istediğimiz en kısa yol
C-) Bilmediğimiz başkalarının önerdiği kısa yol
D-) Rahat yolculuk yapacağımız yol
S-11. Bir kaza veya hastalık durumunda sağlık personeline ulaşana kadar, hastanın hayatını kurtarmak ve durumunun kötüye gitmesini engellemek için yapılan uygulamalara ne denir?
A. Teşhis B. Tedavi C. İlk yardım D. Yardım
S-12. İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yaralının hayatını kurtarmak B. Yaralıya ilaç vermek.
C.Olay yerine polis çağırmak
D. Olay yerine ambülans çağırmak
S-13. Aşağıdaki malzemelerden hangisinin araçtaki ilk yardim çantasında bulundurulması zorunlu değildir?
A. Sargı bezi B. Makas C. Buz torbası D. Esmark bandı
S-14. Aşağıdaki malzemelerden hangisi araçlardaki ilk

yardım çantasında bulundurulur?
A. Yara merhem B. Ağrı kesici ilaçlar
C. Oksijenli su D. Üçgen sargı
S-15. Yurdumuzda Hızır Acil Servis telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A. 111 B.112 c. 122 D.055
S-16. Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
A. Solunum zorluğu çekenler
B. Kalbi 20 dakika önce durmuş olanlar
C. Ayağı kırık olanlar
D. Karın bölgesi yarası olanlar
S-17. "Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veri1eri hazırlamak ve karayollarında gerekli teknik önlemler almak ‘’hangi kuruluşun görevidir?
A-) Milli Eğitim Bakanlığının
B-) Karayolları Genel Müdürlüğünün
C-) Belediyelerinin
D-) Emniyet Genel Müdürlüğünün
S-18. İlk yardımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Bir sağlık kuruluşunda yapılır.
B. Olay yerine getirilen doktor tarafından yapılır.
C.ilk yardim acil yardımdır.
D.ilk yardım olay yerinde bulunan olanaklardan yararlanılarak yapılır.
S-19.İlk yardım çantasında neler bulunur?
A. sargı bezi, makas, çengelli iğne B. yara bandı, ilaç, pamuk
C. turnike, kolonya, makas D. pamuk, plaster, merhem
S-20. İlk yardımda hangisi yapılmaz ?
A. Yaralıya ilaç verilir.
B. Yaralı emin bir yere taşınır.
C. Doktor gelinceye kadar yaralıya dokunulmaz.
D. Açık yaralar tentürdiyot ile silinip pamuk ile kapatılır.
S-21. İlk yardımın amacı nedir?
A. yaralının hayatını kurtarmak B. yaralıya moral vermek
C. yaralıyı tedavi etmek
D. yaralıyı bir sağlık kurulusuna ulaştırmak
S-22. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevidir?
A) Özel sürücü kursu açmak
B) Trafiği denetlemek
C) Şehir içindeki yol ve kavşakları düzenlemek
D)Sorumlu olduğu otoyol ,devlet yolunda gerekli önlemleri almak
S-23. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamasıdır?
A. ilaç vermek B. yapay solunum yapmak
C. ameliyat yapmak D. iç kanamayı durdurmak
S-24Aşağıdaki ifadelerden hangisi turnike ile ilgilidir?
A. Dört el üzerinde taşıma yöntemidir.
B. Küçük kanamalarda yara üzerine parmak ile basınç uygulamasıdır.
C.Ağır kanamalarda kanayan yerin üst kısmından uygulanan sargıdır.
D. Kırık bacak sargısıdır.
S-25.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisidir?
A. Hasta, bilinçli ve sakindir. B. Cilt sıcak ve kurudur.
C. Hasta sürekli konuşur.
D. Hastanın kan ve nabız basıncı düşer.
S-.Şoktaki hastaya yapılan uygulamanın hangisi doğrudur?
A. Hava yolu açılır.
B. Hasta serin tutulur.
C. Yapay solunum uygulanmaz.
D. Hastaya hiç dokunulmaz.

HER DOĞRU CEVAP 4 PUANDIR.

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites