Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5. SINIFTÜRKÇE 2. YAZILI SORULARI


TÜRKÇE 2. YAZILI SORULARI


1-“Onu görmek zorundayım.” Cümlesiyle aynı anlamda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onu görsem. B) Onu görmeliyim. C) Onu göreceğim. D) Onu gördüm.
2- Koymuştu – elini – adam – omzuna - annesinin.


1 2 3 4 5


Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle kurulursa sıralama nasıl olmalıdır?
A) 1-2-3-4-5 B) 1-4-3-5-2 C) 3-2-5-4-1 D) 3-1-4-2-5
3-Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci sözcük hangisi olur?
( Balon - aldı - ağlayan – babası – küçük - kıza )
A) Aldı B) Balon C) Kıza D) Ağlayan
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A) Babasını görmeye gitti. B) Uykuda kaldığı için derse yetişemedi.


C) Trafik sıkıştığı için işe geç kaldı. D) Tatile gitmediği için çok bunaldı.
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumlu cümledir?
A) Yarınki gezi yapılmayacak. B) O sınavı kazanamadı.


C) Kalem yazmıyor. D) Dengeli beslenmeyi çok severim.
6- Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişiden kişiye değişen bir yargıdır?
A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. B) Selin güzel bir kızdır.


C) Mehmet Akif Ersoy şairdir. D) Ay Dünya’nın uydusudur.
7- …………… söyleyeni ………….. köyden kovarlar.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Doğru – dokuz B) Büyük – küçük C) Çok – kasaba D) Az – muhtar
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden – sonuç cümlesidir?
A) Gözüne toz kaçtı. B) Hava yağmurlu olduğu için geç kaldı.


C) Vakit geç olmuş D) Dalgıçlar beş yüz metre daldılar.
9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart anlamı vardır?
A) Ormanların korunması gerekir. B) Resim yapmayı seviyorum.


C) Yüzme kursuna gidecek. D) Sınıfını geçerse bisiklet alacağım.
10- Aşağıdaki deyimlerden hangisi eş anlamlıdır?
1- Kulak kabartmak 2- Kulağını çekmek 3- Kulak kesilmek 4- Kulak asmamak


A) 1 ve 4 B) 3 ve 4 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3


11- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda gelir?
A) şekil B) şeftali C) şerbet D) şekerli
12- “Tatlı” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek kaynaştırma harfi kullanmamız gerekir?
A) - lar B) - cı C) - ı D) - dan
13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ sert sessiz yumuşaması” na örnek yoktur?
A) Ekinleri biçmek için tarlaya gittiler. B) Çiçeği dalında severim.


C) Ağacımız kısa zamanda yeşerdi. D) Babam kalbinden rahatsızlanmış.
14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir kelime vardır?
A) Sütçü, bağırarak sokaktan geçti. B) Artık alttaki dükkan kapanmıştır.


C) Teyzemler yurta kesin dönüş yaptılar. D) Sevinçten gözleri yaşarmıştı.
15- “ Kitaplar her zaman yanımızda olan dostlarımızdır.”cümlesinde büyük sesli uyumuna uymayan kaç kelime vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
16- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) yazlık B) tozluk C) kaşık D) kolluk
17-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) kalemlik B) atkı C) örgücü D) anıt
18- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki kullanılmıştır?
A) bataklık B) yapıcı C) Çiçeklikten D) bilimsel
19-“Her koyun kendi bacağından asılır.” Atasözünü açıklayan cümle hangisidir?
A) Herkes yaptığının karşılığını alır. B) Olmayacak işlerle uğraşmamak gerekir.


C) Bir işin sorumluluğu o işi yapana aittir. D) Tutumlu olmak gerekir.
20- Aşağıdaki sözcükler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “Sevinç” yapım eki almıştır. B) “Duyar mı” yapım eki almıştır.


C) “Evde” çekim eki almıştır. D) “Bilge” yapım eki almıştır.


BAŞARILAR DİLERİM
HASAN ÜRÜN


5-E SINIF ÖĞRETMENİ

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites