Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

4. sınıf cevaplı seviye belirleme soruları 1TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI

1-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde,büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?
A. Ninemin ördüğü kazağı beğendim.
B. Elif bisikletini bana verdi.
C. Bayramda balkona bayrağımızı astım.
D. Kardeşim arkadaşlarını çok sever.
2-‘Masraf,masal,mastar,masa’ sözcüklerinden hangisi sözlükteki sıralamada baştan ikinci gelir?
A. Masraf B. Masa C. Masal D.Mastar

3- ‘Birlikte yaşamanın temeli; sevgi, saygı ve yardımlaşmadır.’ Tümcesinde hece sayısı en çok olan sözcük hangisidir?

A. birlikte B. yaşamanın C. temeli D. yardımlaşmadır

4-Hangisinde ‘şeker kökünden türeyerek yeni anlamda adlar oluşturmuştur?
A.şekerler-şekerlerin-şekerleri
B.şekere-şekerim-şekerde
C.şekerim-şekerin-şekerimiz
D.şekerci-şekerli-şekersiz

5-Hangi tümcede birleşik sözcük yoktur?

A. Kalıcı bir dünya barışı için çalışmalıyız.
B. Okullar sonbahar mevsiminde açılır.
C. İlkbaharda havalar ısınmaya başlar.
D. Dürbünle gökyüzündeki yıldızları inceledik.

6-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

A. yaz B. yüz C. saz D. sos
www.derskolik.net
7- Verilen tümcelerin hangisinde kesme imi(‘) yanlış kullanılmıştır?

A. Türkiye hem Avrupa’lı hem Asya’lı bir ülkedir.
B. T.C’ nin temeli kültürdür.
C. Sinem 21 Nisan 1998’de doğdu.
D. Ankara’nın caddeleri temizdir.

8- ‘ O,bizi de,sizi de,onları da her zaman gözetir.’ Tümcesinde zamir (adıl) olan kaç sözcük vardır?
. A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

9- Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde varlığın durumunu belirten sıfat vardır?

A. birkaç damla B. mutlu çocuk C. yeşil çimen D. dördüncü yıl

10- Bir işi,isteği,düşünceyi,duyguyu ya da oluşu tam olarak anlatan söz veya söz dizisine
ne denir?
A. hece B. sözcük C.cümle D.parağraf

CEVAP ANAHTARI

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6.D 7. A 8.B 9. B 10. CMATEMATİK DERSİ TEST SORULARI


1- A={ 3 ile 12 arasındaki tek doğal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) A={4,5,7,9,12} b) A={3,5,7,11} c) A={5,7,9,11} d) A={3,5,7,9,11}

2- “Otuz bin iki yüz altı” doğal sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
a) 30 260 b) 30 206 c) 30 602 d) 32 006

3. 2/4 Kesrinin dengi olan kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A)1/3 B)2/5 C)4/7 D)4/8

4. 24 748, 24 847, 42 847, 42 748 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 24 847>24 748>42 847>42 748 b) 42 748>42 847>24 847>24 748
c) 42 847>42 748>24 847>24 748 c) 42 847>24 847>42 748>24 748


5- a b c 25 Yandaki bölme işleminde a b c sayısı kaçtır?
16
. . .
7
A- 415 B- 407 C- 398 D- 524

6-İki direk arasındaki uzaklık 25 metredir. Uzaktaki direk 5 metre ileriye, yakındaki direk 8 metre geriye doğru kaydırılırsa aralarındaki uzaklık ne olur?
a. 22 b. 28 c. 38 d. 25
7-Bir sınıftaki öğrencilerin 2’ ü erkektir.Sınıf mevcudu 36 olduğuna göre,kaç kız öğrenci vardır 3

A.32 B.16 C.8 D.12

8. Bir desimetresi 8 000 TL olan ipin, bir metresi kaç TL eder?
A) 800 TL B) 80 000 TL C) 16 000 TL D) 8 000 TL9-Çevresi 60 cm olan karenin kenarlarını 3’er cm kısaltırsak çevresi kaç cm olur?

A.57 B.48 C.36 D12

10- Uzun kenarı 20 cm kısa kenarı uzun kenarının beşte üçü kadar olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç cm’dir?

A. 70 B. 64 C. 54 D. 52
www.derskolik.netCEVAP ANAHTARI

1 C 2. B 3. D 4. C 5.B 6. C 7. D 8. B 9. B 10. BFEN BİLGİSİ DERSİ SORULARI

Aşağıda verilen terimlerden hangisi rüzgarla ilgili değildir?
A . hortum B . kasırga C sam yeli D. meteor

Yeşil bitkiler foto sentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler.
Aşağıdakilerden hangisini yeşil bitkiler besin üretirken kullanmaz?

A karbon dioksit B su C. oksijen D. klorofil

3-Canlıların kendi yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu olmayan ancak nesillerinin devamını sağlayan eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A..solunum B.üreme C.boşaltım D. fotosentez

4-Duyu organlarımızla algılanabilen,belirli hacmi ve kütlesi bulunan bütün
varlıklara genel olarak ne ad verilir?

A.madde B. toprak C. su D. cisim

5- l . Maddelerin miktarıdır.
II . Hal değişimlerinde korunur.
III . Eşit kollu terazi ile ölçülür.
Bu bilgiler ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır.

A .hacim B. kütle C. şekil D. ağırlık

6- Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

A. kütle B. hacim C ağırlık D. öz kütle

7- Buz haline getirilen suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?

A.hacmi B. kütlesi C. sıcaklığı D. şekli

8- I.İş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır.
II. Çok farklı çeşitleri vardır.
III.Tüm canlılar varlığına gereksinim duyar.

Bu bilgiler ile seçeneklerde verilenlerden hangisi tanımlanmaktadır?

A.ozon B.toprak C. enerji D. kimyasal olaylar
www.derskolik.net
9- Aids hastalığına sebep olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A. HIV virüsü B. bakteriler C. mantarlar D. protistalar

10- Aşağıdakilerden hangisi besini dışarıdan hazır olarak alır?

A. küf mantarları B. çayır C. çam ağacı D. su yosunu.


CEVAP ANAHTARI

1.D 2. C 3. B 4. A 5.B 6. D 7. B 8. C 9. A 10. A

SOSYAL BİLGİLER DERSİ TEST SORULARI

1. Demokratik ailede kararı kim verir?

A. Aile bireyleri birlikte B. Aile başkanı C. kura ile D.her kes kendisi

2. Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken kurallardan birisi değildir?

A. Okula zamanında gelmek B.ödevlerini zamanında yapmak

C. Kırmızı ışıkta durmak D. Okulda başkalarını rahatsız etmemek.

3- Aşağıdakilerden hangisi demokratik topluma uygun davranıştır?

A. Otobüse sıraya uyarak binmek. B. Alışverişte bazen hile yapmak.

C. Seçime önem vermemek . C. İşimize gelmezse söz kesmek.
www.derskolik.net
4- Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralıdır?

A. Kırmızı ışıkta durmak. B. Doğru sözlü olmak.

C. vergi vermek. D.Ağızda bir şey varken konuşmamak.

5-Ülkemiz daha iyi yönetilmesi için idari bölümlere ayrılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bir idari bölümdür?

A.köy B. sokak C. cadde D. semt

6- Akşam güneş batarken yüzümüzü dönersek,sol kolumuz hangi yönü gösterir?

A.güney batı B. güney C kuzey D. doğu

7- Plan veya harita çizilirken ölçülerin belli oranda küçültülmesine ne ad verilir?

A. kroki B.fotoğraf C . Kuşbakışı D ölçek

8- Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A . yağış haritası B.bitki örtüsü haritası C. fiziki harita D. maden haritası

9- Bölgemizde hangi iklim tipi görülmektedir?

A .Akdeniz iklimi B . Karasal iklim C.Karadeniz iklimi D.Tropikal iklim.

10- 1 / 500 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 3 cm olarak gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehir arası kaç km’dir?

A. 30 km B 150 km C.15 km D. 1500 km
www.derskolik.net
CEVAP ANAHTARI
1. A 2. C 3.A 4. D 5. A 6 B 7. D 8. C 9. C 10. C

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites