Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

4.sınıf FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI

FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI

Bir öğrenci bir balonu önce boş sonra içini hava ile doldurup terazide tartıyor.
Bu öğrenci neyi ispat etmek için bu deneyi yapmıştır?
A)Havanın ağırlığı olduğunu B) Havanın içinde farklı gazlar olduğunu
C)Havanın hacmi olduğunu D) Havanın kaygan olduğunu
Doğru cevap : A
Soğuk havalardaki nemin yoğunlaşarak bitki ve hayvanlar üzerinde su damlacıkları oluşturmasına ne denir?
A ) Yağmur B) Çiy C) Kırağı D) Sis
Doğru cevap : B
Canlı kalıntılarının en bol bulunduğu toprak çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Killi B) Kumlu C) Humuslu D) Kireçli
Doğru cevap : C
İçinde 40 cm³ su bulunan dereceli kaba bir taş atıldığında suyun seviyesi 60 cm³ ü göstermektedir .Buna göre atılan taşın hacmi kaç cm³ tür ?
A ) 5 B) 10 C ) 15 D) 20
Doğru cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?
A) Kağıdın yanması B) Havai fişeğin patlatılması
C)Demirin paslanması C) Camın kırılması
Doğru cevap : D
Bir öğrenci çevresini temizlerken,çöp kutusuna elma kabuğu,gül yaprağı,yemek artığı ve pet şişe atmıştır.
Bunların hangisi,çevreye en çok zarar veren maddedir?
A) Elma kabuğu B) Gül yaprağı C) Yemek artığı D) Pet şişe
Doğru cevap :D
Aşağıda verilenlerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalık çeşidi değildir?
A) Suçiçeği B) Verem C) Kızamık D) Kabakulak
Doğru cevap : B
I Uygun sıcaklık
II Oksijen
III Su
Yukarıdakilerden hangileri çimlenmekte olan bir tohum için gereklidir.
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I , II ve III
Doğru cevap :D
Dünyamızın şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daire B) Geoid C ) Troposfer D) Atmosfer
Doğru cevap : B
Dünyamız güneş sisteminde hangi iki gezegen arasında yer alır?
A) Venüs-Mars B) Mrkür-Venüs C) Plüton-Neptün D) Venüs-Satürn
Doğru cevapD

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites