Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

TüRkÇe SoRu BaNkAsI


5.SINIF TÜRKÇE SORULARI


1.Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?


A) Anayasa B) Karaciğer C) Evimizde D)Yeryüzü


2.Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?


A) Tuzluk B) Evi C) Karne D) Sevgi


3. Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?


A) Sokaktan B) Bahçeye C) Sandalye D) Okulda


4.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uygundur?


A) Kamyonet B) Kitapta C) Çikolata D) Radyo


5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?


A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. C)Köyümüz yola çok uzak


B)Oya kalemi yere düşürdü. D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu. 6.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte önce gelir?


A) Buzluk B) Bardak C) Beşik D) Balkon


7.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?


A) Çanta B) Suyu C) Masayı D) Tatlı


8.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?


A) Kalemler B) Başlık C) Çöpçüler D) Araba


9.Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür adıdır?


A) Bulut B) Ankara C) Karadeniz D) Güler


10.Aşağıdaki tamlamalardan hangisi sıfat tamlamasıdır?


A) Bahçe kapısı B) Kapının kolu C) Bu öğrenci D) Kapının kilidi
11-Türkçe’de kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


A-p,ç,t,k B-a,ı,o,u C-m,n,y,z D-


12-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz


A-Arkadaşlarım B-Okullar C-Görmedi D-Bahçesi


13-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uygun değildir?


A-Kedi B-Orman C-Odun D-Kambur
14-Aşağıdaki kelime guruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır?


A-Kış günü B-Doğru söz C-Kapı anahtarı D-Çocuk çorabı
15-“Şu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?


A-Şu,en çalışkan öğrencimizdir


B-Adresi şu kağıda yazabilirsin C-Şu resmi çok beğeniyorum.


D-Şu adresi ben dikmiştim.


16-“Herkesi başkalarına yük olmaktan çekinmelidir”. Cümlesinde herkes zamirinin çeşidi hangisidir?


A-Belgisiz B-Şahıs C-İşaret D-Soru
17-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?


A-İri-büyük B-Güçlü-kuvvetli C-Ak-beyaz D-Şişman-zayıf
18-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?


A-Dik B-Naz C-Yaz D-Yüz
19-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?


A-Hamur B-Hakem C-Hamsi D-Hamle
20-Bu ev.......siz........başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakı-etkin yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?


A-İ,-de B-i,-de


C-den,-de D-de,-den

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites