Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5.Sınıf Türkçe Soruları


ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

5. SINIFLAR TÜRKÇE SORULARI

ADI-SOYADI:


1. "Yapılmakta olan bir işte küçük de olsa katkısı bulunmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dört elle sarılmak B.Çorba olmak

C. Çorbada tuzu olmak D.Aza çoğa bakmamak


2. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A. ihtiyar – genç B. güç - kuvvet

C. hızlı – yavaş D. zor – kolay


3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden han¬gisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A. Bu adam hayatta boş konuşmaz.

B. Ondan geriye sadece boş bir oda kal¬mıştı.

C. Bugün sokaklar neden bu kadar boş?

D. Yukarıda boş bir sınıf bulabiliriz.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an-lamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A.Uzun ince bir yoldayım,

B. Gidiyorum gündüz gece.

C. Düşünürüm kara kara,

D. Hayatım sırlı bir bilmece.


5. "Dönmek" kelimesi aşağıdaki cümlele¬rin hangisinde geri gelmek anlamında kullanılmıştır?

A. Babam Ankara'dan yarın dönecek.

B. Verdiğin sözden asla dönmemelisin.

C. Anneciğim, başım dönüyor.

D. Semazenler ne kadar güzel dönüyor.

6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden han¬gisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?

A) Bugün Türkçe dersinde dilekçe yaza¬cağız.

B)Ben çocukken hiç balonum olmadı.

C)Hayvanat bahçesindeki atlar çok güzeldi.

D) Sınıfta kaç kişi var?


7. ‘Soy’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sülâle anlamında kullanılmıştır?

A. Elmayı soy da ye, armudu say da ye.

B. Kelaynakların soyu tükenmek üzere.

C. Bizim soyumuz Karahanlılara dayanır.

D. Filmin sonunda adam bankayı soydu.


8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde

"tutumlu olma" anlamı yoktur?

A. Borç yiğidin kamçısıdır.

B. Damlaya damlaya göl olur.

C. İşten artmaz, dişten artar.

D. Sakla samanı gelir zamanı.


9. "Zavallı kediyi öyle görünce…………."

cümlesinde boş bırakılan yere hangi deyim getirilmelidir?

A. içime bir kurt düştü. B. içim geçti.

C. içim sızladı. D. içim karardı.


10. "Silmek" kelimesi hangi cümlede "kir¬lenen yeri temizlemek" anlamında kullanılmamıştır?

A.Annem masaları güzelce sildi.

B. Ayaklarını paspasa sildi.

C. Seni artık hayatımdan sildim.

D. Tahtayı nöbetçi sildi.


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmamıştır?

A. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

B. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

C. Güvenme varlığa düşersin darlığa.

D. Aç doymam, tok acıkmam sanır.


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımında yanlışlık yapıl¬mıştır?

A. Semih "Öğretmen birazdan gelir." dedi.

B. Bugün kitabımı 20. sayfasına kadar okudum.

C. Açılışının 85. yılında T.B.M.M.'yi gezdik.

D. Ben, Dr. Erdinç Özcan'ın arkadaşı¬yım.


13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi

vardır?

A. Bu çiçeği öğretmenim için beğendim.

B. Türkçe dersi benim için çok önemli.

C. Erzurum için çok soğuk diyorlar.

D. Geciktiğin için hepimiz seni merak ettik.


14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?

A. Bu bina 1912'de yapılmış.

B. Hava sıcaklığı 24 derece olmuş.

C. Bizim Rıfat bu sokakta oturuyor.

D. Sıcak havalara hiç alışamadım.


15. "Bu kadar malı mülkü çalışmış da mı kazanmış." cümlesinde "de" bağlacı hangi anlamı katmıştır?

A. karşılaştırma B. sebep-sonuç

C. küçümseme D. Eşitlik


16. Açıldı kale yolu,

Göründü Gelibolu.

Bırak deniz gideyim.

Orası yasla dolu.

Yukarıdaki dörtlükte geçen "yas" kelimesi, aşağıdaki

cümlelerin hangi¬sinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A.Manisa, sırtını Manisa Dağı'na yas¬lanmış.

B. Kazada ölenlerin evleri yasla doldu.

C. Hasta yatağında, sağ koluna yaslan¬mış vaziyette bizi karşıladı.

D. Duvara yaslanma duvar çürür.

17. - Sen misin yavrum?

-……………………..

- Ne arıyorsun, bu saatte burada?

- ………………………

Yukarıdaki karşılıklı konuşmayı ta¬mamlamak için, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. - Hiç, - Söyleyeceğim.

B. - Benim, - Sana söyleyeceklerim var.

C. - Evet, - Yarın.

D. - Senin, - Hiçbir şey.


18. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde

"'dikkati çekmek" anlamı vardır?

A. Gözden düşmek B.Gözünü kaçırmak

C. Göz kamaştırmak D.Göz göze gelmek


19. "Köy, küçük bir yer olmasına rağmen, yüksek okul vardı. Sanki, yeni geldiğimiz yayla köyünde değildim."

Paragrafın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Eve geldiğimde vakit epey ilerle¬mişti.

B. Öğleye doğru köye vardık.

C. Uçağa binene kadar sırtımızdan su çıkmıştı.

D. Bu yaz hava çok sıcak.


20. "Çekmek" kelimesi aşağıdaki cüm¬lelerin hangisinde,

gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A. İşçi, kömürleri yukarı kata çekti.

B. Koltuğu oraya çekti.

C. Tabağı önüne çekti.

D. Herkesi kendi tarafına çekti.Not: Her soru 5 (beş) puan değerindedir.

BAŞARILAR DİLERİM……..!Öğrenci Velisi

Adı Soyadı :

İmza :

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites