Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçüleri


1. 150 cm kaç metre eder?


15

150

1,5

0,15

Bilmiyorum


2. 0,35km+305hm+35dam kaç metre eder?


1,05

105

1050

10500

Bilmiyorum


3. 6,28 m kaç dm' dir?


0,628

62,8

628

6280

Bilmiyorum


4. Metresi 420 YKr olan bir kumaşın 30 cm si kaç YTL dir?


126

12,6

1,26

0,26

Bilmiyorum


5. 4 m.300cm.2000mm. kaç metredir?


10

8

9

18

Bilmiyorum


6. Günde 600 metre yürüyen kişi haftada kaç km yürümüş olur?


4200

42

420

0,42

Bilmiyorum


7. Uzun atlama yapan bir sporcu 12 m atlıyor. Sporcunun bir adımı 32 cm olduğuna göre atladığı uzunluk kaç m dir?


0,384

3,84

38,4

384

Bilmiyorum


8. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?


47000mm- 47 cm

43cm- 0,43m

0,05m-5cm

3500m-3,5km

Bilmiyorum


9. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?


47 000 mm = 47 cm

43 cm = 0,43 m

0,05 m = 5 cm

3500 m = 3,5 km

Bilmiyorum


10. Çevresi 7m olan dikdörtgen biçimindeki bir salonunkısa kenarı 16 dm dir. Uzun kenarı kaç cm dir?


320

240

190

170

Bilmiyorum


11. Uzunluğu 36 m 7cm olan bir top kumaşın 32 m 9dm 8cm si kullanıldığında geriye kaç m kumaş kalır?


4,9

4,09

3,0

3,09

Bilmiyorum


12. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? I. 0,6 dm = 0,06 m II. 37,5 m = 3,75 hm III. 28,8 cm = 0,288 m IV. 45,3 dam = 4,53 hm


4

3

2

1

Bilmiyorum


13. Bir kenarının uzunluğu 28 m olan kare şeklindeki bahçenin kenarlarına 4'er m. aralıklarla ağaç dikmeye karar verdik. Bahçenin kenarlarına toplam kaç ağaç dikilir?


30

32

28

27

Bilmiyorum


14. 6 m 8 dm kumaşın uzunluğu kaç cm'dir?


68

680

700

708

Bilmiyorum


15. Dikdörgen şeklindeki bir tarlanın kısa kenarı 5 dam , uzun kenarı 80 m'dir. Bu tarlanın alanı kaç metrekaredir?


400

4000

4800

6500

Bilmiyorum


16. Dikdörtgen şeklindeki bir evin alanı 144 metrekaredir. Bu evin genişliği 8 metre olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç metredir?


140

75

52

48

Bilmiyorum


17. Ali’nin boyu 1 m 48 cm.dir Veli’nin boyu 1 m 56 cm.dir. Buna göre Veli’nin boyu Ali’nin boyundan kaç cm uzundur?


24

46

38

8

Bilmiyorum


18. Emre’nin evi ile okulu arası 1000 adımdır . Emre’nin bir adımının uzunluğu 40 cm ise ev ile okul arası kaç metredir?


0,4

4

40

400

Bilmiyorum


19. Her gün 270 metre yol yürüyen Kerem, bir ayda kaç metre yol yürümüş olur?


8100

8000

7900

7800

Bilmiyorum


20. 7000 cm +3 m olan bir ağacın boyu kaç m dir?


7,3 m

73 m

730 m

7300 cm

Bilmiyorum


21. Kare bir masanın kenarlarını yirmi beşer cm uzatırsak çevresini kaç cm artırmış oluruz?


80

40

100

120

Bilmiyorum


22. Dünyanın en yüksek tepesi olan Everest tepesinin denizden yüksekliği 8888 m'dir. Buna göre Everest tepesi,denizden yüksekliği 725 m olan bir köyden kaç m daha yüksektedir?


1163

8163

7163

8263

Bilmiyorum


23. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 360 km'dir. A şehrinden yola çıkan iki araçtan birincisi saatte 90 km,ikincisi saatte 60 km yol yapmaktadır. Birinci araç B şehrine vardıktan kaç saat sonra ikinci araç B şehrine varmaktadır?


1 saat

2 saat

1,5 saat

4 saat

Bilmiyorum

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites