Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5.Sınıf Dil Bilgisi Test


1) "a, e, o, i" ünlülerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?


A. Kalınlık

B.Düzlük

C.Genişlik

D.Darlık


2) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, ince ve kalın sesler bir arada bulunmaktadır ?


A.Topkapı

B.Dedikodu

C.Körebe

D.Akarsu


3) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır ?


A.Kütüphane

B.Söz

C.Öğrenci

D.Televizyon


4) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük sesli uyumuna uymaz ?


A.Yozgatlı

B.Bayburtlu

C.Zonguldaklı

D.İstanbullu


5) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur ?


A.Mahallede

B.Gezerken

C.Arkadaşlarını

D.Görmüşler6) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sesli harflerin tamamı "kalın-düz" seslidir ?


A.Bayrağım

B. Şerefim

C.Tarihim

D.Toprağım


7) Aşağıdaki harflerin hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz ?


A.ç

B.g

C.k

D.z


8) Türkçe’de kelime sonlarında bulunmayan harfler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir ?


A. p, ç, t, k

B.a, ı, u, o

C.m, n, z, y

D.b, c, d, g


9) Aşağıdaki türemiş kelimelerden hangisinde sert sessiz harf vardır ?


A.Odacı

B.Ahenkli

C.Gözcü

D.Yağmurlu


10) Hangi mısrada ulama vardır ?


A.Biz küçük fidanlar her gün dinleniriz.

B.Büyük ağaçların anlattığını...

C.Ferhat ve Şirini, Battal Gaziyi,

D.Tilkinin kargayı aldattığını.


11) Aşağıdaki kelimelerin kaçı, sesli (ünlü) bir harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sesi yumuşatmaz ?

Çorap - güzel - yengeç - at - salıncak - oyun


A.2 B.3

C.4 D.5


12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sert ünsüzlerin yumuşamasına" örnek vardır ?


A.Sevincini açıkladı.

B.Gürültü yaptı.

C.Havuzda yüzdü.

D.Dolapları temizledi.


13) Aşağıdakilerin hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kelimede ses değişmesi olmaz ?


A.Dolap B.Çilek

C.Edebiyat D.Süzgeç


14) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, kaynaştırma harfi yoktur ?


A.Örtüsü

B. Kapının

C.Elmayı

D.Başkanı


15) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, kaynaştırma harfi yoktur ?


A.İkişer sandık

B.Beşer elma

C.Altışar kasa

D.Yirmişer kayısı


16) Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde, hangisinde ses düşmesi görül-mez?


A.Ağız

B.Burun

C.Kulak

D.Altın


17) Hangi mısrada ünlü düşmesine uğrayan bir kelime vardır ?


A.Canım sana kurban olsun Türkiye’m,

B.Kem bakanın benzi solsun Türkiye’m,

C.Toprağım bereket dolsun Türkiye’m,

D.Çiftçisi var, ordusu var, eli var.


18) Türkçe de, bir hecede aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bulunması gerekir ?


A.Bir sesli harf

B.İki sessiz harf

C.Bir sesli, bir sessiz harf

D.Bir sesli, iki sessiz harf


19) Aşağıda türemiş kelimelerden hangisinin yapım eki, sözlük sırasına konulsa en sona gelir ?


A.Soydaş B.Canlı

C.Darlık D.Dağcı


20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


A.Bir hecede yalnız bir ünsüz bulunur.

B.İçinde ünlü bulunmayan hece yoktur.

C.Bütün ünlü harfler hece olabilir.

B.Bir hecede iki ünlü bulunmaz.


21) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü

isimdir ?


A.Uyudu B.Koşmak

C.Kanayacak D.Biliyor

22) Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök durumundadır ?


A.Yağış B.Koşu

C.Zaman D.Evli


23) Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almamıştır ?


A.Kağıtlar B.Yedinci

C.Dolapta D.Yazmış


24) "Onu masaya bıraktım." cümlesinde altı çizili olan "ek" çeşididir nedir ?A.Tamamlayan eki B.Yapım eki

C.Tamamlayan eki D.Hal eki


25) "Duraklarımızda" kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir ?


A. –ak B.-lar C.-ımız D. -da


26) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, hem yapım hem de çekim eki vardır ?

A.Ağaçlıkta B. Elimde

C.Yolumuzda D. Dişlerin


27) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin aldığı yapım eki sayısı diğerlerinden daha fazladır ?


A.Sorgusuz B.Sağlıklı

C.Bilgisizlik D.Yolculardan


28) Aşağıdaki kelimelerin hangisindeki ekin çeşidi diğerlerinden farklıdır ?


A.Şekerli B.Çocuğa C.Avcı D.İşsiz


29) Aşağıdaki kelimelerden hangisi, birden çok yapım eki almıştır ?


A.Derslikte B.Dağcılık

C.Türkçemiz D.Sözcükler


30) Aşağıdaki kelimelerden hangisi, birden çok yapım eki almıştır ?


A.Yazılarında B.Dergilerde

C.Kitapçılarda D.Gazetecilikte


31) Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit kelimelerdir ?


A.İnce B.Saygı

C.Dalgın D.Yerli
32) Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit kelimelerdir ?


A.Sözlü B.Kelebek C.Saygı D. Korucu
33) Hangi mısrada türemiş kelime yoktur ?A.Kiraz bahçesi, zeytinlik,

B.Uçsuz bucaksız zenginlik,

C.Karşıda kıyılar silik,

D.Uyur ağacın altında.


34) Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir ?


A.Ağaçlarımız B.Açıkta

C.Denize D.Yollarda


35) Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından "sevgi" kelimesine benzemektedir ?


A.Saksı B.Yolcu C.Toprak D.Araba


36) Hangi kelimenin yapısı diğerlerinden fark-

lıdır ?

A.Yamalık B.Balık

C.Taşlık D.Yurttaşlık


37) Yapısı bakımından farlık olan kelime hangisidir ?

A.Demircilik A.Demirözü

C.Demirhane D.Demirbaş


38) Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisi, isim tamlaması biçiminde olmamıştır ?

A.Denizaltı B.Ustabaşı

C.Biçerdöver D.Ateşböceği


39) Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi, isim tamlaması biçiminde yapılmıştır ?

A.Bilgisayar B.Günyüzü

C.Birtakım D.Mirasyedi

40) Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi, yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır ?


A.Aslanağzı B.Boşboğaz

C.Akbaba D.Bozkır
41) "Küçük" kelimesi, hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır ?


A. O, küçük bir köyde oturuyordu.

B.Küçük çocuklarla oynamayı çok severdi.

C.Küçük, ayaktaki yaşlı adama yarini verdi.

D.Öğrenciler bahçedeki küçük taşları topladılar.


42) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili kelime isimdir ?


A.Pazardan ucuz bir ayakkabı aldı.

B.Tatlı yiyip tatlı söz söylemeli.

C.Çok gezdik ama açık dükkan bulamadık.

D.Ortalığı güzel bir koku sardı.


43) "Geniş bahçede eğlenceli oyunlar başladı." cümlesinde, hangi kelimeler isimdir ?

A.Geniş - Bahçede

B.Eğlenceli - Oyunlar

C.Bahçede - Oyunlar

D.Başladı – Geniş


44) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim yoktur?


A.Mutluluğun kaynağını kendimizde aramalıyız.

B.Bu kadar inada hiç gerek yok.

C.Bu havada dışarı çıkılmaz.

D.İyimserlik her zaman güzel bir duygudur.


45) Aşağıdakilerden hangisi bir ad değildir ?


A.Okul B.Öğrenci C.Öğretmen C.Ben

46) Aşağıdaki gruplardan hangisinde iki cins adı, bir özel ad vardır ?


A.Şehir - Halk - Ankara

B.Türkçe - Türk - Hürriyet

C.Kazak - Karakol - Kar

D.Kızılay - Yeşilay - Turgut

47) "-lik" yapım eki, aşağıdaki kelimelerden hangisini soyut isim yapmıştır ?


A.Yolluk B.Arkadaşlık

C.Gölgelik D.Meyvelik


48) "-lik" eki, aşağıdakilerden hangisine getirilirse; soyut bir isim elde edilir ?


A.Çalışkan B.Söz

C.Çiçek D.Perde


49) Aşağıdakilerden hangisi madde ismidir ?


A.Hoşgörü B.Hava

C.Saygı D.Akıl


50) "-cik" eki, aşağıdaki altı çizili isimlerin hangisine "ufak, küçük" anlamını vermiştir ?


A.İki yıl Kalecik'te oturduk.

B.Bademcik ameliyatı tehlikesizdir.

C.Anneciğim, bütün gün didindi durdu.

D.Kum çölü demek, kum tepecikleri demektir.


51) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, hal eki yoktur ?


A.Arabayı B.Öğrenciye

C.Börekçi D.Sokakta


52) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır ?


A.Sevgi çocukların gıdasıdır.

B.Dostlukların temeli sevgidir.

C.İnsanı, sevginin güzellikleri yaşatır.

D.Vatan sevgisi kutsaldır.


53) Aşağıdaki mısraların hangisinde, isim tamlaması yoktur ?

A.Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi

B.Öz cenneti gönlümce seyrettim bu akşam;

C.Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi,

D.Uludağ etekleri al ipekten bu akşam.


54) Hangi cümlenin yüklemi isim tamlamasıdır ?


A.Okulun kapıları boyandı.

B.Küçük Ağa romanını okudum.

C.Cemil'in en çok sevdiği, tarih dersidir.

D.Okullara güzellik veren, çocuklardır.

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites