Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

5 Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri ve Soruları


5.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI


1.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti tüm dünya devletleri tarafından tanınmıştır?

A) Mudanya Ateşkes Anlaşması C)Mudanya Ateşkes Anlaşması

B)Lozan Barış Anlaşması D) Moskova Barış Anlaşması

2.Egemenliği kayıtsız şartsız halka veren ilk anayasamız hangisidir?

A) 1961 B) 1924 C) 1982 D) 1921

3.Yurdumuz kaçıncı meridyen ve paralel arasında bulunur?

A) 36-40 doğu meridyeni B) 26-45 batı meridyeni C)28-40doğu meridyeni D)26-45 doğu meridyeni

26-36 kuzey paralelleri 36-42 güney paralelleri 32-42kuzey paralelleri 36-42 kuzey paralelleri

4.Ülkemizden doğarak sınırlarımız dışına dökülen akarsuların en büyüğü hangisidir?

A) Aras B) Kura C) Fırat D) Kızılırmak

5. Sınırlarımız dışından doğarak kıyılarımızdan denize ulaşan akarsuyu hangisidir?

A) Meriç B) Dicle C) Aras D) Fırat

6. En uzun kara sınırımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran sınırı B)Suriye sınırı C) Bulgaristan sınırı D) Gürcistan sınırı

7. Habur gümrük kapısı hangi ülke ile bağlantımızı sağlamaktadır?

A) Irak B) Ermenistan C) İran D) Suriye

8. Türkiye’nin kaç ülke ile sınırı vardır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

9. Göllerimizin bir kısmı yazın kısmen kurur ve kapladığı alan daralır. Bu gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Van Gölü B) Ulubat Gölü C) İznik Gölü D) Tuz gölü

10. İslam tarihinin ilk savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talas Savaşı B) Hendek Savaşı C) Uhut Savaşı D) Bedir Savaşı

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites