Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

3. Sınıf Türkçe anlamlarına göre kelimeler Test Çalışması


Adı Soyadı:


1. sıcak-soğuk kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi kelimeler arasında vardır?

a. öğrenci- talebe b. iyi- kötü c. yaz- gül


2. Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan kelimelere denir?

a. Zıt Anlamlı Kelimeler b. Sesteş Kelimeler c.Eş Anlamlı Kelimeler


3. gökyüzü- sema kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi kelimeler arasında vardır?

a. çirkin- güzel b. anlam- mana c. cesur- korkak


4. Topu bana at. cümlesindeki at kelimesiyle aşağıdaki hangi kelime anlam yönünden benzeşmektedir?

a. bilgisayar b. gül c. okul


5. Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı kelimelerin tanımı verilmiştir?

a. Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı kelimelerdir.

b. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdir.

c. Anlam bakımından birbirine zıt olan kelimelerdir.


6. örnek- misal kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi kelimeler arasında vardır?

a. uzay- feza b. gece- gündüz c. kaz- bin


7. gül kelimesinin sesteşi aşağıdakilerden hangisidir?

a. gül b.gülme c.kızgın


8. Anlam bakımından birbirine zıt olan kelimelere ne denir?

a. Sesteş Kelimeler b. Eş Anlamlı Kelimeler c. Zıt Anlamlı Kelimeler


9. Ağaç yaşken eğilir. cümlesindeki yaş kelimesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yaş değil b. yaş c. kuru


10.Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelere ne denir?

a. Eş Anlamlı Kelimeler

b. Zıt Anlamlı Kelimeler

c. Sesteş Kelimeler

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites