Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

3. Sınıf Hayatbilgisi Test SorularıHAYAT BİLGİSİ ETKİNLİK

1-Kurtuluş Savaşı’ndan önce Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki illerden hangisinde toplantı yapmıştır ?

A-İstanbul B-Ankara

C-Sivas D-İzmir


2-Bilinçli bir alışverişte,aşağıdaki lerden hangisini dikkate almalıyız ?

A-Reklam B-Güzelliğini

C-Şeklini D-Kalitesini


3-Kutup Yıldızı daima hangi yönü gösterir?

A)güney B) kuzey batı

C)kuzey D)batı


4-Aşağıdakilerden hangisi tarla bitkisidir?

A)buğday B)domates

C)marul D)biber


5-TBMM’nin seçilen ilk başkanı kimdir?

A)Mustafa Kemal Paşa B)İsmet İnönü

C)Kazım Karabekir D)Fevzi Çakmak


6-İlk Cumhurbaşkanımız aşağıdakilerden hangisidir ?

A-İsmet İnönü B-Mustafa Kemal Atatürk

C-Fevzi Çakmak D-Süleyman Demirel


7-Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır ?

A-Beslenme B-Giyinme

C-Tatil yapma D-Evde durma


8-Aşağıdakilerden hangisi köyün ortak mallarından değildir?

A)köy evleri B)çeşme

C)koru ve otlaklar D)cami


9-Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevi değildir?

A)seçmek ve seçilmek B)selam vermek

C)vergi vermek D)askere gitmek


10-Dinlemek,eğlenmek ve bilgi edinmek amacıyla gezen kişilere ne denir ?

A-Eğlenen B-Turist

C-Misafir D-Konuk


11-İli aşağıdakilerden hangisi yönetir ?

A-Vali B-Kaymakam

C-Muhtar D- Başbakan


12-Duyu organlarımız kaç tanedir ?

A-6 B-7

C-5 D-4


13-Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir ?

A-Aslan B-At

C-Köpek D-Tilki
14-Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ?

A) 29 Eylül 1923 B)20 Ekim 1923

C) 29 Ekim1923 D) 23 nisan 1920


15-Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvan değildir ?

A)Koyun B)Yılan

C)Balina D)Ayı


16-“Ulusal Egemenlik” ne demektir?

A)Bir ulusun kendi kendini yönetmesi

B)Yurdumuzun düşmanlardan temizlenmesi

C) Vatanımıza hizmet etmek

D) Çocukların bayram yapması


17-Gezegenlerin çevresinde dönen gök cisimlerine ne denir?

A) yıldız B) uydu

C) Güneş D)Samanyolu


18-Aşağıdakilerden hangisi orman ağacıdır?

A)elma B)kiraz

C)meşe D)armut


19-)Yangın,deprem,sel baskını gibi zararlara uğrayanlara hangi kuruluş yardımcı olur?

A)Türk Hava Kurumu B)Çocuk Esirgeme Kurumu

C)Kızılay D)Yeşilay


20-) Atatürk,cumhurbaşkanı olarak kaç yıl görev yapmıştır?

A) 10 yıl B) 12 yıl

C) 15 yıl D) 20 yıl


21-)Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?

A) Deprem B) Hava Kirliliği

C) Sel Baskın D) Çığ22-)Aşağıdakilerden hangisi,mahallemizin ortak mallarından değildir?

A)Çocuk parkı B)Kendi evimiz

C)Okul D)Cami
23-) Aşağıda verilen duygulardan hangisi olumlu duygulardan biridir?


a) Sevgi b) Kıskançlık

c) Kızgınlık d) Nefret
24-) Karı-koca ve onların evlenmemiş çocuklarından oluşan aileye ne ad verilir?


a) Geniş aile b) Çekirdek aile

c) Modern aile d) Geleneksel aile25-) Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızda olmasını istediğimiz özelliklerden biridir?


a) Bencillik b) Kıskançlık

c) Hırçınlık d) Yardımseverlik


26-) Aşağıdakilerden hangisi insanlar için temel ihtiyaçtır?


a) Eğlenme b) Okuma

c) Barınma d) Seyahat etme


27-) Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılır?


a) Saat b) Termometre

c) Metre d) Pusula


28-) Dünyamız Güneş’in etrafında bir tur dönmesini ne kadar zamanda tamamlar?


a) 1 Gün b) 30 Gün

c) 365 Gün 6 Saat d) 1 Hafta


29-) Her yıl 29 Ekim’de Niçin bayram yapıyoruz?

a) Atatürk Samsun’a çıktığı için

b) Kurtuluş Savaşı’nı kazandığımız için

c) TBMM açıldığı için

d) Cumhuriyet ilan edildiği için


30-) I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

II. Cumhuriyet yönetimi getirmesi

III. Savaşlara komuta etmesi


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar?


a) I-II-III b) I-II

c) I-III d) II-III


31-) Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır?


a) Bitki b) Su

c) Yosun d) Böcek


32-). Su ısıtıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?


a) Yanma b) Donma

c) Erime d) Buharlaşma


34-Güney ile batı arasında hangi yön vardır?

A. Güneybatı B. Güneydoğu C. Kuzeybatı


35-Atatürk'le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A.Yalnız çocukları severdi.

B.Tüm insanları çok severdi.

C.Diğer ülkelerin insanlarını sevmezdi.


36-Tutumlu biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A.Lambaları gereksiz yere açmaz.

B.Muslukları boşuna açmaz.

C.Defterini dikkatli kullanır.


37- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A.Yalnız ailelerin barınmaya ihtiyacı vardır?

B.Yalnız çocukların barınmaya ihtiyacı vardır?

C.Barınma, tüm insanların temel ihtiyacıdır.


38-Bir gün neden 24 saattir?

A.Dünya, güneşin etrafında dönüşünü 24 saatte tamamladığı için.

B.Dünya hareket etmediği için

C.Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamladığı için.


39-Aşağıda verilenlerden hangisi duygu değildir?

A.sevinç B.üzüntü C.uyku


40-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.Ülkemizde insanların seçme ve seçilme hakkı yoktur.

B.Eğitim görme, insanların temel haklarından biridir.

C.Herkesin yaşama hakkı vardır.


41-Geçmişten günümüze ulaşım araçlarını eskiden yeniye doğru sıralarsak

hangisi doğru olur?

A.at arabası - otomobil - at

B.at - at arabası - otomobil

C. Otomobil -at -at arabası


42.Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış " sözü onun hangi özelliğini göstermektedir?

A.cesur olmasını B.kararlı olmasını C.Barışçı olmasını


43- T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı?

A.23 Nisan 1920'de İstanbul'da.

B.29 Ekim 1923'de Ankara'da

C.23 Nisan 1920'de Ankara'da


44-Babamızın babasına aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A. dede B.büyükbaba C.dayı.


45-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin bize kazandırdıklarından değildir?


A.Cumhuriyet ilan edildikten sonra, millet yönetimde söz sahibi oldu.

B.Padişahlar, devlet yönetiminde büyük yetkilere sahip oldular.

C.Yurdun her tarafına yollar, fabrikalar, okullar ve hastaneler yapıldı.


46-Televizyonda film izleyen bir çocuk hangi duyu organını kullanmaz?

A. görme B. işitme C. koklama

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites