Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

TURKCE KLASIK YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri: Evde:
Düştü: Sızlar:
Dallar:
2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne: Tahta:
Patlayıcı: Toprak:
Tatlıcı:
4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. “Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( ) ( ) Benim en tanınmış şiirim ( ) Kızamık Ağıdı’ dır ( ) ( ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir, aşağıya gerekçesiyle yazınız.


8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız.


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.)
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( D )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )


1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Kitabım :
Eve : Geliyor :
Babaları :
2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev kapı
4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ulama
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. Kahveci başına dikilmişti ( ) Kahveciye ( )
( ) Kalkacağız ( ) kalkacağız ( ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: Kelebek:
Balta: Ekinler:
Üretim:
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.

8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız.


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( D )
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri:3.çoğul şahıs iyelik Evde: Hal eki
Düştü:Görünen geçmiş zaman Sızlar: Geniş zaman eki
Dallar: Çoğul eki

2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz.
Böl- üş-, -dür….. Tuz-la-….

3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne:İsim kök Tahta: İsim kök
Patlayıcı: (Pat) İsim kök Toprak: İsim Kök
Tatlıcı: İsim kök (tat hem isim hem fiil olarak ortak kök olabilir; ancak burda isim köktür.)

4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi - geçtik
B) Ünlü daralması - akşuyor
C) Ünlü düşmesi- boynu
D) Ünsüz yumuşaması - yoktur
E) Ses türemesi- yakınından
5. “Ev” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri”

6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( : ) ( “ ) Benim en tanınmış şiirim ( , ) Kızamık Ağıdı’ dır (. ) ( ” ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir.

“ak” kelimeleri sesteş olarak kullanılmıştır. Anlam özelliği bakımınan essesli sözcüklerdir.

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( Y )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )
(1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Çoğul eki Kitabım : İyelik eki (Birinci tekil şahıs)
Eve : Yönelme hal eki Geliyor : Kip eki (Şimdiki zaman)
Babaları : 3. çoğul şahıs iyelik eki

2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz.
Böl- ge, me(isim fiil) Tuz- luk, cu, suz, lu

3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev, evi, eve, evde, evden kapı, kapıyı, kapıya, kapıda, kapıdan

4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi- alışmıştım
B) Ünlü daralması-gezdirmiyorum
C) Ulama- yoktur
D) Ünsüz yumuşaması-çocukluğumda
E) Ses türemesi- meyhanesi
5. Kahveci başına dikilmişti (.) Kahveciye (:) ( -) Kalkacağız ( ,) kalkacağız (, ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: İsim kök Kelebek:İsim kök
Balta: İsim kök Ekinler: Fiil kök
Üretim: Fiil Kök
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Kedim, kedin, kedisi, kedimiz, kediniz, kedileri”

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( Y )soru1=Gezi yazısı nedir?
cevap=
Yazarın gezip gördüğü mekanları açık ve etkiliyici bir biçimde sergilediği yazı türüdür.Gezi yazılarında amaç okuyucuda gezip görme isteği uyandırmaktır.
soru2=Gezip gördüğünüz 5 değişik mekan hakkında kısaca bilgi veriniz.
cevep=
1)Romanya;yazın oldukça sıcak ve bütün ortanları ,insanları cıvıl cıvıl ve sıcak kanlı.Geleneklerimiz bir çoğu anyı fakat daha özgür bir toplum.Kışın ise fazlasıyla soğuk geçiyor ama insanları okadar umutlu o kadar yaşama bağlıki toplu bir şelikde o buz gibi havalarda bile eğlenceleri tükenmiyor.
2)Çanakkale;ülkenimizin çok değerli yurdudur.Tarihi eser ve kalıntalıyla bambaşka bir dünyadır.Çanakkele'nin denizinin güzelliği diller destandır.Berrak ve duru denizleri kumaslları inci güzelliğindedir.
3)Kınalı Ada;eski mimari yapısıyla İstanbul'un değerli mekanlarındandır.Orada kiralık yerler yok bir takım yerli insanı var onlar da çok elit insanlar.Adaya günü birlik gidip denizinde güneşlenme,sokaklarında yürüme ve sakin bir gün geçirmenin imkanı var.
4)HayalKahvesi;İstanbul'un Çubuklu semtide yer alır.Gece eğlenceleri ,yaz konserlkeriyle birlikte çok sıcak bir eğlence yeri.Üstelik özel davetlerin imkanı olan denizle bir olan hoş bir mekandır.
5)Polenezköy;şehrin erkezinden uzak fakat kendi içinde bir başka güzelliğe ahip olan yerlerdendir.En çok yazları tercih edilir çünkü otelleri ve kendine has güsellerikleriyle iyi bir tatil yeridir.
soru3=Türkiye de gezmek istediğiniz yerler hakkında kısa bir bilgi yazınız.
cevap=
Ben Kapodokya'nın o eşziz mimarisin kendine has o güzelliklerini çok merak ediyorum.İnsanlarını ,yaşamlarını naıl geçirdiğini nasıl vakit geçirdiklerini gözlemlemek çok isterim.
soru4=Söyleşi nedir?Siz bir söyleşi yapmak isteseydiniz hangi ünlülerle neler konuşmak isterdiniz?
cevap=
Söyleşi herhangi bir konuda ,alanında uzman kişilerin aralarında bilgi alışverişi yaparak kurduğu diyaloktur.Sohbet havasındadır.Yalın ve açık bir dil ile yazılır.
Erman Toroğlu ile ilerideki fotbul maçları hakkında ve futbolun önemini anlatan bir konuşma yapmak isterdim.
Sting'le müzik hakkında bir diyalok kurmak ve nasıl bu kadar özel bir sanatçi olduğunu konuşmak isterdim.
soru5=Bu güne kadar sizi en çok etkileyen 3 haberi yazın.
cevap=
maldivs adalarının sel altında kalması ,oradaki insan kaybı tusunami sonrası yaşamın değiştiği noktaları.
soru6=Mizahi fırkara ile gazete yazısı fıkralarının arasındaki farkı nelerdir?
cevap=
Fıkralar kişilerin espiri anlayışına dayalı ve komik bir nevi skeçlerden ibaret olan anlatımdan ibarettir.
Gazate yazısı fıkraları ise güncel,siyasi ve toplumsal sorunları ele alan bir yazı yürüdür.
soru7=Deneme nedir?Denemeler hangi konuları işler ?
cevap=
Özgürce seçilen bir konuda gelişen öğretici ve düşünsel yönler içerenve bir konuşma havazı içinde olan yazı türüdür.Herşey denemenin konusu olabilir.
soru8=Konularına göre denemeler kaça ayrılır?
cevap=
1.Öğretici ve eleştirel konuları ele alan denemeler.
2.Sosyal ve felsefi konularda biraysel düşünceyi ifade eden denemeler.
3.Kişisel duyarlılık dikkati konu alan denemeler.
soru9=Eleştiri nedir?Tvde gördüğünüz ünlülerden10 tanesini eleştiriniz.
cevap=
Sanat ve düşünce yapıtına bağlıdır.İçeriğinin işlenmiş ve gelişmişbiçimini, değerli ya da değersiz yanlarıyla belgeler ve örneklere dayanarak yazılan yazı türüdür.
1.Bülent Ersoyun devamlı aşk hayatına dayalı sorunlarıyla menşet olsı güsel değil.
2.Paris Hitolnun ülekenimzde elmas gibi el üstünde tutularak sadece paraya dayalı bir saygı görmesi hoş değildi.

1- Günü gününe tutulan aynı yazısı yazıları içine alan, günce
1- Günü gününe tutulan yazılara günlük denir.

2- Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
2-Gazete ve dergi yazısına röportaj

3- Felsefe ile ilgili olan yazı
3- Felsefe ile ilgili olan yazı felsefidir.

4- Tarih ile ilgili olan
4- Tarihi bilgi denir.

5- Bilim ile ilgili, bilime dayanan
5- Bilimsel denir.

6- Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı
6- Bu tip yazılara makale denir.

7- Acılı ve üzüntü verici
7- Trajik denir.

8- Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak veya yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü
8- Bu gibi yazı türlerine metin denir.

9- İçinde gülmece bulanan, gülmece niteliği taşıyan
9- Bu gibi gülmece niteliği taşıyan türlere mizah denir.

10- Geçmişte yaşanmış olayları anlatan edebi tür
10- Bunlara hatıra (anı) denir.

11- Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlere benzemiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
11- Deneme denir.

12- Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için, birine yazılmış bildiri
12- Mektup denir.

13- Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik
13- Eleştiri denir.

14- Gezilip görülen bir yeri ve yapılan geziyi anlatan yazı
14 – Gezi yazısı

15- Seslerin oluşumunu ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
15- Fol etik denir

16- Varlığın ve düşüncenin bilgisini araştıran sosyal bilim
16- Felsefe

17- Akıl ve düşünce yeteneği olan en gelişmiş varlık
17- İnsan

18- Bir sonuç elde etme, yöntemler düzeni
18- Sistem

19- Belirli bir düşünüş ve bakış tarzı
19- Bakış tarzına zihniyet denir.

20- Bir işi yapma şekli, unsur, metot
20- Yönetme denir.

21- Saz eşliğinde söylenen, belli bir ezgisi olan sekizli veya on birli hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri
21- Türkü denir.

22- Daha çok öğretici içerikli, vezinli, uyaklı manzum parça
22- Manzume denir.

23- Öğretici şiir türü
23- Didaktik

24- 4+4+3 veya 6+5 duraklı olan 11 heceli halk edebiyatının en yaygın nazım şeklindeki türü
24- Koşma denir.

25- Dize sonlarında sonların da bulunan ses benzerliği
25- Kafiye denir.

26- Bir bütün parçaları arasında sağlanan uyum
26- Ahenk denir.

27- Dizelerdeki hecelerin eşitliğine, uzunluk ve kısalığına dayanan bir ölçü
27- Aktık denir.

28- İki dizeden oluşmuş şiir türü
28- beyit denir.

29- Şiirde aynı ünsüzlerin veya benzer harf ve hecelerin bir ahenk oluşturulacak biçimde tekrar edilmesi.
29- Aliterasyon

30- Kahramanlıkları konu alan uzun manzume türü
30- Epik denir.

31- Tasarlanılarak üretilen bütün
31- Kurmaca

Devamını Oku

*

TURKCE KLASIK YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri: Evde:
Düştü: Sızlar:
Dallar:
2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne: Tahta:
Patlayıcı: Toprak:
Tatlıcı:
4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. “Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( ) ( ) Benim en tanınmış şiirim ( ) Kızamık Ağıdı’ dır ( ) ( ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir, aşağıya gerekçesiyle yazınız.


8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız.


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.)
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( D )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )


1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Kitabım :
Eve : Geliyor :
Babaları :
2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev kapı
4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ulama
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. Kahveci başına dikilmişti ( ) Kahveciye ( )
( ) Kalkacağız ( ) kalkacağız ( ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: Kelebek:
Balta: Ekinler:
Üretim:
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.

8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız.


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( D )
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri:3.çoğul şahıs iyelik Evde: Hal eki
Düştü:Görünen geçmiş zaman Sızlar: Geniş zaman eki
Dallar: Çoğul eki

2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz.
Böl- üş-, -dür….. Tuz-la-….

3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne:İsim kök Tahta: İsim kök
Patlayıcı: (Pat) İsim kök Toprak: İsim Kök
Tatlıcı: İsim kök (tat hem isim hem fiil olarak ortak kök olabilir; ancak burda isim köktür.)

4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi - geçtik
B) Ünlü daralması - akşuyor
C) Ünlü düşmesi- boynu
D) Ünsüz yumuşaması - yoktur
E) Ses türemesi- yakınından
5. “Ev” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri”

6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( : ) ( “ ) Benim en tanınmış şiirim ( , ) Kızamık Ağıdı’ dır (. ) ( ” ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir.

“ak” kelimeleri sesteş olarak kullanılmıştır. Anlam özelliği bakımınan essesli sözcüklerdir.

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( Y )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )
(1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Çoğul eki Kitabım : İyelik eki (Birinci tekil şahıs)
Eve : Yönelme hal eki Geliyor : Kip eki (Şimdiki zaman)
Babaları : 3. çoğul şahıs iyelik eki

2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz.
Böl- ge, me(isim fiil) Tuz- luk, cu, suz, lu

3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev, evi, eve, evde, evden kapı, kapıyı, kapıya, kapıda, kapıdan

4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi- alışmıştım
B) Ünlü daralması-gezdirmiyorum
C) Ulama- yoktur
D) Ünsüz yumuşaması-çocukluğumda
E) Ses türemesi- meyhanesi
5. Kahveci başına dikilmişti (.) Kahveciye (:) ( -) Kalkacağız ( ,) kalkacağız (, ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: İsim kök Kelebek:İsim kök
Balta: İsim kök Ekinler: Fiil kök
Üretim: Fiil Kök
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Kedim, kedin, kedisi, kedimiz, kediniz, kedileri”

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( Y )soru1=Gezi yazısı nedir?
cevap=
Yazarın gezip gördüğü mekanları açık ve etkiliyici bir biçimde sergilediği yazı türüdür.Gezi yazılarında amaç okuyucuda gezip görme isteği uyandırmaktır.
soru2=Gezip gördüğünüz 5 değişik mekan hakkında kısaca bilgi veriniz.
cevep=
1)Romanya;yazın oldukça sıcak ve bütün ortanları ,insanları cıvıl cıvıl ve sıcak kanlı.Geleneklerimiz bir çoğu anyı fakat daha özgür bir toplum.Kışın ise fazlasıyla soğuk geçiyor ama insanları okadar umutlu o kadar yaşama bağlıki toplu bir şelikde o buz gibi havalarda bile eğlenceleri tükenmiyor.
2)Çanakkale;ülkenimizin çok değerli yurdudur.Tarihi eser ve kalıntalıyla bambaşka bir dünyadır.Çanakkele'nin denizinin güzelliği diller destandır.Berrak ve duru denizleri kumaslları inci güzelliğindedir.
3)Kınalı Ada;eski mimari yapısıyla İstanbul'un değerli mekanlarındandır.Orada kiralık yerler yok bir takım yerli insanı var onlar da çok elit insanlar.Adaya günü birlik gidip denizinde güneşlenme,sokaklarında yürüme ve sakin bir gün geçirmenin imkanı var.
4)HayalKahvesi;İstanbul'un Çubuklu semtide yer alır.Gece eğlenceleri ,yaz konserlkeriyle birlikte çok sıcak bir eğlence yeri.Üstelik özel davetlerin imkanı olan denizle bir olan hoş bir mekandır.
5)Polenezköy;şehrin erkezinden uzak fakat kendi içinde bir başka güzelliğe ahip olan yerlerdendir.En çok yazları tercih edilir çünkü otelleri ve kendine has güsellerikleriyle iyi bir tatil yeridir.
soru3=Türkiye de gezmek istediğiniz yerler hakkında kısa bir bilgi yazınız.
cevap=
Ben Kapodokya'nın o eşziz mimarisin kendine has o güzelliklerini çok merak ediyorum.İnsanlarını ,yaşamlarını naıl geçirdiğini nasıl vakit geçirdiklerini gözlemlemek çok isterim.
soru4=Söyleşi nedir?Siz bir söyleşi yapmak isteseydiniz hangi ünlülerle neler konuşmak isterdiniz?
cevap=
Söyleşi herhangi bir konuda ,alanında uzman kişilerin aralarında bilgi alışverişi yaparak kurduğu diyaloktur.Sohbet havasındadır.Yalın ve açık bir dil ile yazılır.
Erman Toroğlu ile ilerideki fotbul maçları hakkında ve futbolun önemini anlatan bir konuşma yapmak isterdim.
Sting'le müzik hakkında bir diyalok kurmak ve nasıl bu kadar özel bir sanatçi olduğunu konuşmak isterdim.
soru5=Bu güne kadar sizi en çok etkileyen 3 haberi yazın.
cevap=
maldivs adalarının sel altında kalması ,oradaki insan kaybı tusunami sonrası yaşamın değiştiği noktaları.
soru6=Mizahi fırkara ile gazete yazısı fıkralarının arasındaki farkı nelerdir?
cevap=
Fıkralar kişilerin espiri anlayışına dayalı ve komik bir nevi skeçlerden ibaret olan anlatımdan ibarettir.
Gazate yazısı fıkraları ise güncel,siyasi ve toplumsal sorunları ele alan bir yazı yürüdür.
soru7=Deneme nedir?Denemeler hangi konuları işler ?
cevap=
Özgürce seçilen bir konuda gelişen öğretici ve düşünsel yönler içerenve bir konuşma havazı içinde olan yazı türüdür.Herşey denemenin konusu olabilir.
soru8=Konularına göre denemeler kaça ayrılır?
cevap=
1.Öğretici ve eleştirel konuları ele alan denemeler.
2.Sosyal ve felsefi konularda biraysel düşünceyi ifade eden denemeler.
3.Kişisel duyarlılık dikkati konu alan denemeler.
soru9=Eleştiri nedir?Tvde gördüğünüz ünlülerden10 tanesini eleştiriniz.
cevap=
Sanat ve düşünce yapıtına bağlıdır.İçeriğinin işlenmiş ve gelişmişbiçimini, değerli ya da değersiz yanlarıyla belgeler ve örneklere dayanarak yazılan yazı türüdür.
1.Bülent Ersoyun devamlı aşk hayatına dayalı sorunlarıyla menşet olsı güsel değil.
2.Paris Hitolnun ülekenimzde elmas gibi el üstünde tutularak sadece paraya dayalı bir saygı görmesi hoş değildi.

1- Günü gününe tutulan aynı yazısı yazıları içine alan, günce
1- Günü gününe tutulan yazılara günlük denir.

2- Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
2-Gazete ve dergi yazısına röportaj

3- Felsefe ile ilgili olan yazı
3- Felsefe ile ilgili olan yazı felsefidir.

4- Tarih ile ilgili olan
4- Tarihi bilgi denir.

5- Bilim ile ilgili, bilime dayanan
5- Bilimsel denir.

6- Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı
6- Bu tip yazılara makale denir.

7- Acılı ve üzüntü verici
7- Trajik denir.

8- Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak veya yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü
8- Bu gibi yazı türlerine metin denir.

9- İçinde gülmece bulanan, gülmece niteliği taşıyan
9- Bu gibi gülmece niteliği taşıyan türlere mizah denir.

10- Geçmişte yaşanmış olayları anlatan edebi tür
10- Bunlara hatıra (anı) denir.

11- Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlere benzemiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
11- Deneme denir.

12- Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için, birine yazılmış bildiri
12- Mektup denir.

13- Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik
13- Eleştiri denir.

14- Gezilip görülen bir yeri ve yapılan geziyi anlatan yazı
14 – Gezi yazısı

15- Seslerin oluşumunu ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
15- Fol etik denir

16- Varlığın ve düşüncenin bilgisini araştıran sosyal bilim
16- Felsefe

17- Akıl ve düşünce yeteneği olan en gelişmiş varlık
17- İnsan

18- Bir sonuç elde etme, yöntemler düzeni
18- Sistem

19- Belirli bir düşünüş ve bakış tarzı
19- Bakış tarzına zihniyet denir.

20- Bir işi yapma şekli, unsur, metot
20- Yönetme denir.

21- Saz eşliğinde söylenen, belli bir ezgisi olan sekizli veya on birli hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri
21- Türkü denir.

22- Daha çok öğretici içerikli, vezinli, uyaklı manzum parça
22- Manzume denir.

23- Öğretici şiir türü
23- Didaktik

24- 4+4+3 veya 6+5 duraklı olan 11 heceli halk edebiyatının en yaygın nazım şeklindeki türü
24- Koşma denir.

25- Dize sonlarında sonların da bulunan ses benzerliği
25- Kafiye denir.

26- Bir bütün parçaları arasında sağlanan uyum
26- Ahenk denir.

27- Dizelerdeki hecelerin eşitliğine, uzunluk ve kısalığına dayanan bir ölçü
27- Aktık denir.

28- İki dizeden oluşmuş şiir türü
28- beyit denir.

29- Şiirde aynı ünsüzlerin veya benzer harf ve hecelerin bir ahenk oluşturulacak biçimde tekrar edilmesi.
29- Aliterasyon

30- Kahramanlıkları konu alan uzun manzume türü
30- Epik denir.

31- Tasarlanılarak üretilen bütün
31- Kurmaca
Devamını Oku

*

dil ve anlatim dersi sorulari ve cevaplari


Güvencilik büyük ünlü uyumuna uyan bir sözcüktür. (DOĞRU)
Ördek kelimesi küçük unlu uyumuna uymaz. (YANLIŞ)
Sabahçı kelimesi ünsüz benzeşmesine uğramıştır. (doğru)
Evin onu bu kelime grubunda ulama vardır. (doğru)
Biricik daracık bu kelimelerde ünlü türemesi olmuştur. (doğru)
Minik kelimesinin yanına “-cık” eki getirilerek “minicik” kelimesi oluştur buna ses düşmesi denir. (doğru)
Göl, taş” kelimelerinin basit yapılı sözcüklerdir. (yanlış)
“sakacı” kelimesinde “-cı” eki yapım ekidir. (doğru)
Anayasa, Yargıtay basit yapılı sözcüklerdir. (yanlış)
Kulak, kitaplık kelimesinden –lık eki yapım ekidir. (doğru)
Bahçede kelimesinde hem yapım hem de çekim eki almıştır. (doğru)
Düşünceden kelimesindeki hem yapım hem de çekim eki almıştır. (yanlış)
Hizmetçilik kelimesinden hem yapım hem de çekim eki almıştır. (yanlış)
Yemeğe, balığa” sözcükten unsuz yumuşaması vardır. (yanlış)
Doğa tırmanmak deki doğa kelimesi unsuz yumuşaması vardır. (yanlış)
Çocukça kelimesi doğru yazılmıştır. (doğru)
Cümleler birbirlerine bağlaçlarla bağlanıyorsa bağıl cümlelerdir. (DOĞRU)
Fiil cümleleri “me, ma, mez, maz” ile olumsuz yapılır. (DOĞRU
Burun ağız karın kelimeleri ek aldığında unlu düşmesi uyar.(doğru)
18 Ocak Perşembe buradaki gün küçük harfle yazılmıştır. (yanlış)
Çamaşırhane sözcüğü çamaşır hane şeklinde yazılmıştır. (yanlış)
İhtiyar doktora zor gelmişti cümlesinde (,) kaldırılırsa cümlede herhangi bir anlam bozulması olmaz. (yanlış)
Ne şair yaş döker ne aşık ağlar olumlu cümledir. (YANLIŞ)
İsim cümleleri değil ve yok kelimesi ile olumsuz yapılır. (DOĞRU)
Vatan al bayrağın dalgalandığı yer cümlesi olumsuz cümledir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için olun başka bir kavrama benzemesine basit cümle denir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir kavrama benzemesine karşılaştırma denir. (DOĞRU)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlanmış haline ön yargı denir. (YANLIŞ)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun bir şekilde sonuçlanmış haline varsayım denir. (DOĞRU)
KLASİK SORULAR

Somut anlamlı kelimelere denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir
Soyut anlamlı kelime denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir.
Gerçek anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.
Mecaz anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak başka sözcüğün yerine kullanılmasına mecaz anlam denir.
Kelime grubu nedir?
Cevap: En az iki sözcükten oluşan belli bir düzen içinde yan yana gelip bir bütünlük oluşturmuş sözcüklere denir.
Deyim nedir?
Cevap: Kalıplaşmış söz gruplarına denir.
Öğe nedir?
Cevap: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.
Cümlenin temel öğelerini yazımız.
Cevap: Özne yüklem.
Cümlenin yardımcı öğeleri yazınız.
Cevap: Nesne be tümleç.
Özne nedir?
Cevap: Yüklemin bildirdiği işi hareketi yapandır.
Yüklem nedir?
Cevap: Cümlede yargı bildiren çekimli öğeye nedir.
Tanım cümlesi nedir?
Cevap: Bir varlığın ne olduğunu bildiren cümlelere denir.
Önyargı nedir?
Cevap: Bir durum ya da olayın sonucunun ne olacağını bilinmeden onunla ilgili olumsuz bir yargıda bulunmaya denir.
Nesne nedir?
Cevap: Öznenin yaptığı işten etkilenen öğeye denir.
Karşılaştırma nedir?
Cevap: Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir varlık ya da benzetilerek anlatımdır.
Varsayım nedir?
Cevap: Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlandığını kabul etmeye denir.
17. Haber cümlesi nedir?
Cevap: Haber (zaman) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir.
18.Dilek istek cümlesi nedir?
Cevap: Dilek (tasarlama) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir
19. Olumlu cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleştiği anlatan cümlelere denir.
20. Olumsuz cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümlelere denir.
21. Basit cümle nedir?
Cevap: İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere denir
22. Eş sesli sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere denir.
23. Eş anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir.
24. Birleşik cümle nedir?
Cevap: Temel cümle ve yan cümleden oluşur.
25. Sırları cümle nedir?
Cevap: Cümlenin birbirleriyle nokta ve virgülle bağlanmış halidir.
26. Geçişli fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
27. Zıt anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Birbirine karşı olan sözcüklere denir.
28. Geçişli fiil nedir?
Cevap Nesne olmayan fiillere denir.
28. Geçişsiz fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
29. sıfat nedir?
Cevap: Varlıkların durumunu, biçimini belirten sözcüklere denir.
30. Birleşik cümle nedir?
Cevap: İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan anlamalı cümlelere birleşik cümleler denir.
DOĞRU YANLIŞ

1.Beş duyumuzdan biri yada bir kaçıyla algılayabildiğimiz nesneleri ve kavramları karşılayan kelimelere ……. Anlamlı kelimeler denir.
Cevap: somut
2. Beş duyumuzla algılayamadığımız ancak zihnimizde kavrayabildiğimiz kelimelere …… Anlamlı kelimelerdir.
Cevap: soyut
3. Marmara da her yelken uçar gibi neşeli cümlesinde altı çizili kelimelerde ………. Sanatı vardır.
Cevap: mecaz-ı mürsel
4. Yeni aldığım kitaplarım bana güzel hikâyeler anlattılar. “cümlesinde ….. vardır.
Cevap: intak sanatı vardır.
5. Bir kelimenin ilk anlamıma ……. Denir.
Cevap: gerçek anlam
6. Edebiyat dünyamız bir çınarını daha yitirdi. Cümlesinde …… sanatı vardır.
Cevap: istiare sanatı
7. Bir yandan bu sıkıntılar bir yandan eski dostu ve ahbaplar birer birer sönmeleri yüzünden yalnızlığı arttı. Cümlesinde “-son” fiili ……. Anlamında kullanılmıştır.
Cevap: ölmek
8. Son yıldan vadinin üstünde bir yanıp sönüyordu cümlesin de “-son” fiil ….. anlamında kullanılmıştır.
Cevap: parlama
9. Nesne olan fiile ….. fiil denir.
Cevap: geçişli fiil
10. içlerinde tek yargı bulunan cümlelere ….. cümle denir.
Cevap: basit cümledir.
11. cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanıyorsa bu tip cümlelere ….. denir
Cevap: bağıl cümle,
12. cümleleri oluşturan biçimlere ……. Denir.
Cevap: öğe
13. insan dışındaki varlıklara insan kişiliğini vermeye ….. denir.
Cevap: kişileştirme
14. kelimelerin benzetme amacıyla güdülmeden başka bir kelime yerine kullanılmasına …….. denir.
Cevap: mecaz-ı mürsel
15. içinde şart kipi bulunan cümlelere …… denir.
Cevap: şartlı birleşik cümle
16içinde birden fazla yargı bulunduğu cümlelere ……… denir
Cevap: birleşik cümle
17.bir kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamı düşündürecek şekilde kullanılmasına ….. denir.
Cevap: kinaye
18.yüklemi sonda olan cümlelere ……. Denir.
Cevap: fiilimi cümle
19. yüklemi sonda olan cümlelere ….. denir.
Cevap: kurallı cümle
20. yüklemi başta olan cümlelere ……. Denir.
Cevap: devrik cümle
21. Küsmek-darılma, incinmek- gücenmek bu kelimeler arasında …….. ilişkisi vardır.
Cevap:Yakın ve eş anlamlı
22.Yüklemi neyi, kimi, nereye sorularını cevaplayan cümle öğeleri …… denir.
Cevap: Belirtili nesne
23.“Bu gün okula gideceğim” cümlesindeki “gideceğim” ……. Soylu kelimedir.
Cevap: Fiil soylu
24:Gitmeyeceğim bugün okula cümlesi ……. Cümledir.
Cevap: Devrik cümle
25.Bugün okula gitmeyeceğim cümlesi …….. cümelesidir.
Cevap: Kurallı cümle
26.Anlamca birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanma sanatına ….. denir.
Cevap: Tenasüp
27.Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olayı olayın canlı kahramanı yerine bir veya birkaç kelime ile hatırlatma sanatına ……… denir.
Cevap: Telmih
28.Sebebi bilinen bir olayın bir durumun gerçek sebebi dışında daha güzel bir sebebe bağlama sanatına ……. denir.
Cevap:Hüsn-i talil
29.Yazılışı ve okunuşları aynı olduğu halde anlam ve kök yönüyle farklı olan kelimelere …….. denir.
Cevap:Sesteş
30.Anlamı güçlendirmek ve anlama çekicilik kazandırmak amacıyla yapılan söz tekrarlarına …….. denir.
Cevap:İkileme


DOĞRU-YANLIŞ

Bir kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasına mecaz anlam denir. (D)
Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına terim anlam denir. (Y)
Aynı anlama gelen kelimelerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. D(D)
Dilek kipiyle çekimlenen cümlelere devrik cümle denir. (Y)
Dilek kipiyle çekimlenen cümlelere dilek cümlesi denir. (D)
Haber cümlesinde tasarlama anlamı vardır. (D)
Yüklemi haber kipiyle çekimlenen cümle haber cümlesidir. (D)
Duyu organımızla algıladığımız varlığa soyut varlık denir. (Y)
İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. (D)
İçerisinde yargı bulunan cümlelere basit cümle denir. (D)
Birleşik cümleler temel ve yan cümleden oluşur. (D)
Bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ara sözler cümle dışı unsurlardır. (D)
Senin adın ne? Soru cümlesidir. (D)
‘’En çok politik-roman kurum.’’cümlesi olumlu cümledir. (D)
Devrik cümlelerde yüklem sonda bulunur. (Y)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlanmış haline varsayım denir. (D)
Geçişli fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz. (Y)
Geçişli fiillerle kurulan edilgen yapılı cümlelerde ‘’sözde özne’’ bulunur. (D)
Özne olan kelime ve kelime grubu, ismin hal eklerini,eşitlik ekini ve vasıta ekini alır.(Y)
‘’Bunu da yapsan iyi olur.’’cümlesi öneridir.(D)
‘’Ya devlet başa ya kızgın leşe’’eksilti cümledir.(D)
Cümlede tek özne ve tek yüklem varsa birleşik cümledir.(Y)
Aralarında ilgi bulunan ve birbirine bağlaçlarla bağlanan cümle basit cümle denir.(Y)
Birleşik cümleler, temel cümle ve yan cümlelerden oluşur.(D)
Yüklemi neden, araç, birliktelik yönüyle tamamlayan öğeye zarf tümcesidir.(Y)
Bu akşam size geleceğim’ cümlesinde altı çizili sözcük zarf tümlecidir. (D)
Annemi arabayla getirdiler cümlesinde altı çizili sözcük edat tümlecidir. (D)
‘’Duvarın, gökyüzünün,çamurun o devamlı pis halini rengini alır.’’cümlesinde altı çizili sözcük edat tümlecidir. (Y)
Bütün sorular çözüldü’’ altılı çizili sözcük sözde öznedir. (D)
‘’İsimler, fiiller, tekrar grupları, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları,zamirler, isim-fiiller, sıfat-fiiller, edatlar, yansımalar, deyimler’’ cümlede yüklem olarak kullanılabilir. (D)BOŞLUK DOLDURMA

Beş duyu organlarımızdan biri yada bir kaçıyla algıladığımız varlılara ……. Denir.
Somut
Beş duyu organımızdan biri yada bir kaçıyla algılayamadığımız varlıklara …… denir.
Soyut
Kelimeler ………. Kaynaşmasıyla ortaya çıkar.
Ses ve anlam
İletişim en geniş anlamda …….. Gerçekleşir.
Dil
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şeye …….. denir.
İmge
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavaram karşılayan kelimeye denir.
Terim
Felsefi yazıların ve düşüncelerin hareket noktası …….. dır.
Kavram
Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına …….. denir.
Gerçek anlam
Benzerlik ilgisiyle bir sözün gerçek anlamı dışındaki anlamına …….. denir.
Mecaz anlam
İki temel unsurdan sadece biri sağlanarak yapılan teşbihe ……. denir.
İstiare
İnsan olmayan varlıklara insanların yaptığı işleri yaptırmaya …….. denir.
Teşhis
Konuşturma sanatı ……. denir.
İntak
Hem gerçek hem de mecaz anlamında anlaşılabilen söz sanatı ….. dır.
Kinaye
Abarta sanatı …… denir.
Mübalağa
Aynı varlığın iki zıt yönünü bir arada ifade etme veya birbirine zıt kavram arasında ilgi kurma sanatı …… denir.
Tezat
Anlamca birbirine uygun kelimelerin bir arada kullanma sanatına ….. denir.
Tenasüp
Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olayı olayın canlı kahramanı yerine bir veya birkaç kelime ile hatırlatma sanatına ……… denir.
Telmih
Sebebi bilinen bir olayın bir durumun gerçek sebebi dışında daha güzel bir sebebe bağlama sanatına ……. denir.
Hüsn-i talil
Yazılışı ve okunuşları aynı olduğu halde anlam ve kök yönüyle farklı olan kelimelere …….. denir.
Sesteş
Anlamı güçlendirmek ve anlama çekicilik kazandırmak amacıyla yapılan söz tekrarlarına …….. denir.
İkileme
Küsmek-darılma, incinmek- gücenmek bu kelimeler arasında …….. ilişkisi vardır.
Yakın ve eş anlamlı
Yüklemi neyi, kimi, nereye sorularını cevaplayan cümle öğeleri …… denir.
Belirtili nesne
“Bu gün okula gideceğim” cümlesindeki “gideceğim” ……. Soylu kelimedir.
Fiil soylu
Gitmeyeceğim bugün okula cümlesi ……. Cümledir.
Devrik cümle
Bugün okula gitmeyeceğim cümlesi …….. cümelesidir.
Kurallı cümle
Gece gündüz denizlerin yolunu tutmak cümlesinde tutmak kelimesi ……….. cümle grubudur.
İsim fiil-
Aşık olmuştu cümlesinde ……. Fiildir.
Yardımcı eylemle yapılan birleşik
Baka kaldım cümlesinde …….. fiil dır
Kurallı birleşik fiil

KLASİK SORULAR

S1) Soyut ve somut nedir? Örneklerle açıklayın?
C1) Soyut= 5 duyu organımızla algılayamadığımız nesnelerdir. Aşk,sevgi,mutluluk.
Somut= 5 duyu organımızla algılaya bildiğimiz nesnelerdir. Tahta, kalem
S2) Mecaz anlam nedir?
C2) Bir sözcüğün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp bir başka anlamda kullanılan haline ‘mecaz anlam’ denir.
S3) Anlamlarına göre cümleler nelerdir?
C3) Olumlu cümle-olumsuz cümle- ünlem cümleleri-soru cümleleri-şart cümleleridir.
S4) Yapılarına göre cümle nelerdir?
C4) Basit cümle, bileşik cümle, bağlı cümle ve sıralı cümle.
S5) Özne nedir? Kaça ayrılır?
C5) Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da bir oluş içinde bulunan varlığa denir.3’e ayrılır: Gerçek özne-sözde özne-gizli özne
S6) Yüklem nedir?
C6) Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir.
S7) Cümlenin öğeleri nelerdir?
S8) Tümleç nedir?
S8) Yüklemi tümleyen ya da kuvvetlendiren kelimelere denir.4’ e ayrılır: Düz tümleç-dolaylı tümleç-zarf tümleci-edat tümleci
S9) Devrik cümle nedir?
C9) Yüklemi sonda olmayan basta veya ortada olan cümlelerdir.
S10) Kurallı cümle nedir?
C10) Yüklemi sonda olan cümlelerdir.
S11) Bağlam gruplarının cümledeki görevlerini yazınız?
C11) Cümlede eş görevli kelimelerin bir bağlaçla hem biçimce hem de anlamca birbirine bağlanmasıyla oluşur.
S12) Şiirlerde neden devrik cümlelere ihtiyaç duyulur?
C12) Şiirlerde anlatımı daha etkili, dikkat çekici kılmak ve kafiyeye uydurabilmek için ihtiyaç duyulur.
S13) Olumlu cümle nedir? Örnekle açıklayınız.
C13) Tek yüklemi ve tek yargı bildiren cümlelere yapı bakımından olumlu cümle denir.
Annem hastaneye gitti.
S14) Olumsuz cümle nedir? Örnekle verin.
C14) İşin ve eylemin yapılmadığını bildiren cümlelerdir.’me-ma ‘ eki getirilerek yapılır.
Annem hastaneye gitmedi.
S15) Ünlem cümlesi nedir? Örnek verin.
C15) Sevinç, üzüntü, heyecan gibi duyguları belirten cümlelerdir. Tüh tüh yazık oldu.
S16) Öznesi gizli cümle olan cümle kurun?
C16) Bize gelecekler.(kim gelecek?) Onlar gizli özne
S17) Haber kipi nedir?
C17) Haber kipiyle çekimlenen fiillere denir.
S18) Dilek kipi nedir?
C18) Dilek-istek kipiyle çekimlenen fiillere denir.
S19) Geçişli fiil nedir?
C19) Nesne alan fiillerdir.
S20) Geçişsiz fiil nedir?
C20) Nesne almayan fiillerdir.
S21) Deyim nedir?
C21) Kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir.
S22) Önyargı nedir?
C22) Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir cümle üzerinde düşünce üretmektir.
S23) Cümlenin yan unsurları nelerdir?
C23) Nesne tümleç.
S24) Tanım cümlesi nedir?
C24) Bir varlığın ne olduğunu bildiren cümledir.
S25) Gerçek anlam nedir?
C25) Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.
S26) Devrik cümleye örnek verin?
C26) Siz bugün geldiniz bize neden.
S27) Yapılarına göre sözcükler nelerdir?
C27) Basit sözcük-türemiş sözcük- bileşik sözcük
S28) İsim tamlamaları kaç çeşittir?
C28) 4 çeşit. Takısız-belirtisiz –belirtili-zincirleme isim tamlaması
S29) Belirteç çeşitleri nelerdir?
C29) Durum-zaman-miktar-yön-soru belirteçleri.
S30) Bunları pazardan aldım cümlesinin öğelerini bulun?
C30) aldım=yüklem kim aldı? Ben / g.ö nereden aldım pazardan =dolaylı tümleç
Neyi =bunları=belirtili nesneDİL VE ANLATIM SORULARI

Soru1).Köklerin kelimeler için önemini belirtiniz... 9.A NO:11
cevap1).Her kelimenin bir kökü vardır.Zaten kökü olmayan bir kelime olamaz.Kelimeler kökten türeyerek oluşur.
Soru2).Köklerin değişip değişmediğini belirtiniz...
cevap2).Kelimelerin kökü değişmez kök neyse odur,kelimede kökten türer.
Soru3).Dilimizdeki kelimeler sizce yeterlimi?
cevap3).Bence yeterli biz bu kelimelere alıştık dilimize başka kelimeler girerse onların kullanımı zor olur.ce
Soru4).İsimden isim yapan ekler nelerdir?
cevap4).su-cu,iş-çi-lik,vatan-daş
Soru5).Fiilden isim yapan ekler nelerdir?
cevap5).uç-ak,yaz-(ı)-m,öl-ü
Soru6).Fiilden fiil yapan ekler nelerdir?
cevap6).oku-t,sev-(i)-n,koş-(u)-ş
Soru7).İsimden fiil yapan ekler nelerdir?
cevap7).iz-le,ince-l,deli-r
Soru8).''hanımeli''birleşik isimli bir kelimedir bu kelime nasıl oluşmuştur?
cevap8).İki ismin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Soru9).''sivrisinek''birleşik isimli bir kelimedir nasıl oluşmuştur?
cevap9).Sıfat ve ismin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
soru10).Basit kelimelere bir örnek veriniz...
cevap10).Bardak
Soru11).Türemiş kelimelere bir örnek veriniz...
cevap11).Gülümseme
Soru12).Birleşik kelimelere bir örnek veriniz...
cevap12).Cumartesi
Soru13).İsmin halleri nelerdir?
cevap13).*yalın hali -
*belirtme hali-ı,-i,-u,-ü
*yönelme hali-a,-e
*ayrılma hali-dan,-den,-tan,-ten
*ilgi hali -un,-ün,-ın,ün
*eşitlik hali-ca,ce,çe,çe
Soru14).Çokluk ekleri nelerdir?
cevap14).-lar,-ler
Soru15).İyelik ekleri nelerdir?
cevap15).-(ı)m,-(ı)mız,-miz,-muz,-müz
-(ı)n,-(ı)nız,(ı)niz,-nuz,-nüz
Soru16).Vasıta eki nedir?
cevap16).-la,-le
Soru17).''KIRGINLIK''kelimesini kök ve eklerine ayrınız...
cevap17).kır - gın - lık
f.k f.i.y.e i.i.y.e
Soru18).Kelimede yapı kaça ayrılır?
cevap18).*Basit kelime
*Birleşik kelime
*Türemiş kelime
Soru19).Basit kelime nedir?
cevap19).Yapım eki almamış,kök durumundaki kelimelerdir.Çekim eki alırlar.
Soru20).Birleşik kelime nedir?
cevap20).İki kelimenin birleşmesiyle oluşan kelimelerdir.
Soru21).Türemiş kelime nedir?
cevap21).İsimlerin ve fiillerin kök yada görevlerinden yapım ekleriyle türetilmiş yeni anlamlı kelimelerdir.
Soru22).Türkçede çekim ekinin önce yapım ekinin sonra geldiği istisnai durumlar?
cevap22).Dinle -r -ken
f.k ç.k y.k
Soru23).Türkçede kelime sırası nasıldır?
cevap23).Önce yapım eki,sonra çekim eki alır
Soru24).''BİNA''kelimesinin yerine aynı anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız...
cevap24).Ev,apartman,yuva
Soru25).Eş,ana ,hatun,hanımefendi kelimelerini birer cümlede kullanınız...
cevap25).*Ahmet Bey eşiyle birlikte gelmişti.
*Anasının boynuna sarılarak ağladı.
*Hatun diyerek içerden Ayşe'yi çağırdı.
*Hanımefendiler sonradan geldiler.
Soru26).Somut anlamlı kelimeler nelerdir?
cevap26).Beş duyumuzdan bir ya da bir kaçıyla algılayabildiğimiz nesneleri ve kavramları karşılayan kelimelerdir.
Soru27).Soyut anlamlı kelimeler nelerdir?
cevap27).Beş duyumuzda algılayamadığımız.Ancak zihnimizle algılaya bildiğimiz kelimelerdir.
Soru28).''Kuşun kanadını tedavi ettirdi'cümlesindeki altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
cevap28).Gerçek anlam
Soru29).''Uçağın kanadında arıza çıktı'' '' '' ''
cevap29).Yan anlam
Soru30).''Kırıldı kanadım kaldım çaresiz'' '' '' ''
cevap30).Mecaz anlam
Soru31).Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi. '' ''
cevap31).Terim anlam
Soru32).''Kara günümde elimden tuttu'' cümlesinde mecaz sanatını bulunuz...
cevap32).Mecaz
Soru33).''Böyle çalışırsan ÖSS'de Türkiye birincisi olursun''cümlesindeki mecaz sanatanı bulunuz...
cevap33).Tariz
Soru34).Eş sesli kelimelere bir örnek veriniz...
cevap34).yaşı benden büyüktü.
yaş elbisesini sobanın üstüne astı.
Soru35).Eş anlamlı kelimelere bir örnek veriniz...
cevap35).Eşyaları taşıyanlar çok güçlü,çok kuvvetli gençlerdi.
Soru36).Zıt anlamlı kelimelere bir örnek veriniz...
cevap36).Ağlarım hatırıma geldikçe
Gülüştüklerimiz
Soru37).Yakın anlamlı kelimelere bir örnek veriniz...
cevap37).Bayramda eşimizi , dostumuzu ziyaret ettik.
Soru38).Zıt anlamlı kelimelere örnek veriniz...
cevap38).Güzel-çirkin
Çalışkan-tembel
Doğru-yalan
Soru39).''YAŞLI'' kelimesinin eş anlamlısı nedir?
cevap39).İhtiyar
Soru40).''GELECEK'' '' '' ''
cevap40).İlerisi
Soru41).''HAYAT'' '' '' ''
cevap41).yaşam
Soru42).''DUY-'' '' '' ''
cevap42).Anla
Soru43).''SENE'' '' '' ''
cevap43).Yıl
Soru44).Eskide kullanılan kelimeler hala kendi değerliğini korumakta mı?
cevap44).Hayır günümüz git gide modernleşmektedir.
Soru45).''SATIN AL''fiilini bir cümlede kullanınız...
cevap45).O elbiseyi çok beğendi ve satın aldı.
Soru46).Diller kendini yeniler mi?
cevap46).Evet yeniler eğer yenilemeseydi bugün iletişimde zorluk olurdu.
Soru47).Bir işi yaparken başkalarına ihtiyaç duyarmıyız?
cevap47).Evet duyarız her işi tek başımıza halledemeyiz.
Soru48).Kelime grubundan kelime çıkarılmasını ya da deiştirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar mı?
cevap48).Anlatım bozukluğuna yol açar.
Soru49).Deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz...
cevap49).Dilinde tüy bitmek-Bir şeyi tekrar tekrar sölemekten usanmak.
Soru50).Tekrar grubu nedir?
cevap50).Eş anlamlı,yakın anlamlı,karşıt anlamlı,bir anlamlı bir anlamsız,iki anlamsız kelimenin ve yansıma kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan kelime grubuna denir.DİL VE ANLATIM SORU VE CEVAPLARI BOŞLUK DOLDURMA VE DOĞRU YANLIŞ
1:Beş duyumuzdan biri yada birkaçıyla varlıkları karşılayan kelimeler somut anlamlı kelimelerdir.
2:Beş duyumuzla algılayamadığımız yani duyamadığımız ,göremediğimiz,dokunamadığımız kelimeler soyut anlamlı kelimelerdir.
3:’’Akdeniz de her yelken yüzer gibi neşeli’’cümlesindeki altı çizili kelimede mecazimürsel sanatı vardır.
4:’’Yeni aldığım kitaplar bana güzel şeyler öğretti’’cümlesinde teşhis sanatı vardır.
5:Bir kelimenin ilk anlamına temel anlam denir.
6:’’Edebiyat dünyamız bir büyüğü daha kaybetti’’cümlesinde istiare sanatı vardır.
7:’’Tarihimiz bir yanıp,bir sönüyordu’’ cümlesinde’’sön-’’ fiili parlamaz olmak anlamında kullanılmıştır.
8:Türkiye mizin bütün güzellikleri söndü,bütün bu değişikliğin silsesi saymakla biter mi? Cümlesinde sön fiili parlaklık olarak kullanılmıştır.
9:Türk edebiyatımızdaki çınarlar yavaş yavaş söndü’ cümlesinde ‘sön- fiili ölmek anlamında kullanılmıştır.
10:Nesne alan fiillere geçişli fiil denir.
11:Yüklemi hal ,zaman,miktar,yer ve yön bakımından tamamlayan cümle ögesinde zarf tümleci denir.
12:İçinde tek yargı bulunan cümlelere basit cümle denir.
13:Cümleler birbirine bağlaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere bağlı cümleler denir.
14:Zaman kipleriyle çekimlenen cümlelere haber cümleleri denir.
15:Tasarlama kipleriyle çekimlenen cümlelere dilek cümleleri denir.
16:Kökler parçalanamaz ,çünkü parçalandıkları zaman anlamlarını yitirirler.
17:Kökler sözcüğün başında bulunur,sonra yapım ekleri getirilir.
18:İş,oluş ve hareketleri karşılayan köklere fiil kökler denir.
19:Kavram ve varlıkları karşılayan köklere isim kökleri denir.
20:Eylemlere gelen çekim eklerine fiil çekim ekleri denir.
21:Eklendiği fiilin zamanını bildire kiplere haber kipleri denir.
22:İsim taşıdığı kavramın etkilendiği belirten hallere belirtme hali denir.
23:Adlara soru anlamı katan eklere soru eki denir.
24:İsimlerin çoğul şekillerini oluşturan eklere çoğul ek denir.
25:İsimlere gelerek varlık yada kavramların kime yada neye ait olduğunu belirten eklere iyelik ekleri denir.
26:Yapım eki almış sözcüklere türemiş sözcükler denir.
27:Yazılışları farklı olduğu halde aynı anlamı karşılayan sözcüklere eşanlamlı sözcükler denir.
28:Doğada var olan seslere yansıma denir.
29:Cümlenin temel ögesine yüklem denir.
30:Cümledeki işi,oluşu,hareketi yapan sözcüklere veya sözcük gruplarına özne denir.
DOĞRU-YANLIŞ
1:Çekim ekleri,kelimenin kök yada gövdesinden ,yeni anlamlı kelimeler türetir.(YANLIŞ)
2:Türkçe de kelimeler önce yapım eki sonra çekim eki alır.(DOĞRU)
3:Haber kipleri cümleye zaman ,dilek kipleri ise tasarlama anlamı katar.
4:Millilerimizi bu akşam dişli bir rakip bekliyor.cümlesinde altı çizili kelime soyut anlamda kullanılmıştır.(DOĞRU)
5:Çocuk cesaretle aslanın üzerine atıldı cümlesinde soyut anlamlı kelime yoktur.(YANLIŞ)
6:Bedr ini aslanları ancak bu kadar şanlı idi dizesinde açık istiare vardır.(DOĞRU)
7:Kan tükürsün adını candan onan dudaklar ,sana benimle bakan gözler kör olsun yukarıdaki beyitte kinaye vardır.(DOĞRU)
8:Bir kelimenin gerçek anlamının dışında kullanılmasına mecaz anlam denir.
9:Aynı anlamla gelen kelimelerin bir arada kullanılmasında anlatım bozukluğuna yol açar. (DOĞRU)
10:Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildi cümlesinde oyun kelimesi düzen hali anlamında kullanılmıştır.(DOĞRU)
11:Bağlaçlar ,edatlar,ünlemler cümle dışı unsur kabul edilir.(DOĞRU)
12:İsim cümlelerinde nesne bulunmaz.(DOĞRU)
13:Geçişli fiillerde kurulan edilgen yapılı cümlelerde sözde özne bulunur.(DOĞRU)
14:Geçişli fiillerde kurulan cümlelerde nesne bulunmaz.(YANLIŞ)
15:Birleşik cümleler ,temel cümle ve yan cümlelerden oluşur.(DOĞRU)
16:Haber cümlelerinde tasarlama anlamı vardır.(YANLIŞ)
17:Dilek cümlelerinde zaman ve kesinlikle anlamı vardır.(YANLIŞ)
18:Yüklemi dilek kipleri ile çekimlenmiş cümlelere dilek cümlesi denir.(DOĞRU)
19:Ne şair yaş döker,ne aşık ağlar cümlesi anlamca olumlu cümledir.(YANLIŞ)
20:Mavi ve siyah batılı anlamdaki ilk kitaptır,cümlesi öznel bir anlatımdır.(YANLIŞ)1)İsmin halleri nelerdir
-yalın hali,belirtme hali,yönelme hali,bulma hal,
2)kelimede yapı kaça ayrılır
-basit kelime,türemiş kelime,birleşik kelime
3)birleşik kelimeye 2 tane örnek veriniz
Ayakkabı,Beşiktaş
4)yapım ekleri nelerdir
İsmin yapım ekleri=isimden isim yapan ekler,fiilden isim yapan ekler,
5)kökler kaça ayrılır
İsim kökleri ,fiil kökleri,ortak kök
6)yeterlilik fiili nedir?
Kök veya gövdelerine ek fiil gelir.bu fiil başarmak anlamına gelir.
7)çekim eklerine 1 tane örnek veriniz.
Anne-m-siz
KELİMEDE ANLAM
9)Soyut ve somut kelimelere örnek veriniz.
Somut: rüya
Soyut: telefon
10)Yan anlam nedir?
Yan anlam kelimenin tam anlamını kavramayan ve biraz mecaz olan anlamıdır.
ANLAM ÇEŞİTLERİ
11)anlam çeşitleri nelerdir?
Gerçek anlam,yan anlam , mecaz anlam ve terim anlam
14)EŞ ANLAM NEDİR?
Yazılışları farklı anlamları aynı kelimelere denir.
15)Eş sesli nedir?
Anlamları ve yazılışları aynı oldugu okunuşları farklı olan kelimelerdir
16)yaz kelimesine örnek veriniz
Yazın denize gitmeye bayılıyorum
Yaz yaz nereye kadar hocam
17)zıt anlamlı kelime nedir
Anlamca birbirinin karşıtı alan kelimelerdir
18)zıt anlamlı kelimeye örnek veriniz
İyi-kötü,çalışkan-tembel,uzun –kısa,al-kırmızı
19)yan, ayak,yak anlamların farklı anlamda kullanarak örnek veriniz
Yana örnek;orman yangınında bir çok orman yanmış
Akşam olunca birçok lamba yandı
Çoçuklar ateş içinde yanıyor
Ayak kelimesine örnek=futbol oynamaktan ayaklarım argıdı
Bu masanın ayagı kırılmış
20)satın al,içine sığ,anlamlara gelecek şekilde örnek kullanınız
Satın al=evi ucuza aldık
İçine sığ=bu salon iki bin kişi aldı
21)hayat kelimesini degişik şekilde örnek kullanınız
Hayat suda başlamış
Aşık olunca hayatı anladım
Ayda hayat yok köy hayatı çok farklı
22)kelime gurubu nedir
Sözcükler bazen farklıdırbütün özellikleriyle anlatmaya yetmez
23)ara ,denk, geçtigi deyimer bulunuz örnek kullanınız
Ara=arası açık ol
Nurdan ile nisanın arası açılmış
24)dilinde tüy bitmek kelimesini açıklayınız
Bir şeyi tekrar tekrar söylemek
26)tekrar gurubu nedir
Eş anlamlı yakın anlam
Karşıt anlam bir araya gelmesiyle oluşan kelimwe
27)için, gibi, görekelimee lerinin edat gruplarınınoluşturarak cümle içind kullanınız
Seni göremedigim için aradım
Börek mis gibi kokuyor
31)zarf-fiil gurupları yükleme anlam durumve zaman bakımından tamamlar
32)isim yardımcı fiile bir tane örnek veriniz
Yatak-al=yatak al
34)fiil isim gurubu nedir
Fiillere getirilen bir takım akleri oluşturan fiilleri isim sıfst, zarf yapan fiillere denir
35)isim fiil gurubu nedir
An ,en , ası, esi,maz ,mez,ar,er,vb
36)öge kelimesi nedir
Beir şeyin oluşturan basit şeylerden her biri unsur elemandır
37)cümlenin oluşması için neler gerekir
Bir yargı gerekir, dile getiren kişiye ihtiyaç vardır cümlede yüklem ve özne gerekir
38)yüklem nedir
Cümlede iş hareket bildiren kelimelerdir
39)özne nedir
Yüklemde eylem alan karşılayan ögedir
40)özne kaça ayrılır
Gerçek ö. ,açıkö.,gizliö.,sözdeö.,

41)nesne nedir
Cümlede öznenin yaptıgı işten etkilenen öznedir
43)nesneler kaça ayrılır
Belirtili nesne ,belirtisiz nesne
44)yüklemin cümle için önemini yazınız
Cümle yüklem üzerine kurulur
46)dolaylı tümleç nedir
Nereye nedeyöneldigini belirtir
47)Zarf tümlecine örnek ver
Toprak derin derin ürperdi
48)özneye örnek
Bu saatte sokağa çıkmak tehlikelidir.
49) Ne desem yalan gibiydi cümlesini açınız
Ne desem özne yalan gibiydi yüklem
50)kırmzı arabayı beğendim cümlesini açınız
55)nesne alan fiillere ne ad verilir?
Geçişşşşşliii fiil
56)cümlenin bir yapısı war mıdır?
vardır
57)özne kaça ayrılır ?
Özne 4 ayrılır
58)bağlı cümle nedr?
Birlerine deli gibi aşık bir şekilde deli gibi bir aşkla bağlanmış cümlelere bağlı cümle denir
59)yapılarına göre cümleler kaça ayrılır?
2’ye ayrılır
60)birleşik cümleler kaça ayrılır?
8/e ayrılır
61)örnek weriniz
Sev ki sewilesin
62)örnek weriniz
Gün bitiyor
65)2 göz 2 çeşme cümlesine yüklem getirilirse ne olur?
Ağşıyordu.
66)Cümlede anlamın oluşmasında iletişimi açıklayınız
67kelime nasıl oluşur?
Kelime harflerden oluşmuş anlamlı hece we hece topluluklarından oluşur
68)cümle nasıl oluşur?
Kelime harflerden oluşmuş anlamlı hece we hece topluluklarından oluşmuş hece topluluklarından oluşur
70)okula kış mevsiminde …………. Noktalı yere yüklem koyunuz
Giderim
71)duyulan geçmiş zamana kelime örnekleri weriniz
Gitmiş
72)göülen geçmiş zamana kelime örnekleri weriniz
gitdi
74)gelecek zamana örnek weriniz
Gidecek
75)geniş zamana örnek weriniz
Gider
76)şimdiki zamana kelime örnekleri weriniz
Geliyor
81)yapmak fiilini tekil we çoğul şahıslara örnekle weriniz
Yaparız
82)etmek fiilini tekil we çoğul şahıslara örnekle weriniz
Ederiz
86)keseriz fiilini tekil we çoğul şahıslara örnekle weriniz
Keseriz
88)delirmek fiilini tekil we çoğul şahıslara örnekle weriniz
Deliririz
90)damdan atlamak fiilini tekil we çoğul şahıslara örnekle weriniz
Damdan atlarız
91)ek fiillere örnek weriniz
Kalabalıktı
93) ek fiillere örnek weriniz
Gideriz
94)haber cümlesi neeedir?
Haber kipleriyle çekimlenmiş cümlelere denir
96dilek kipleriyle çekimlenen cümlelere ne ad weririlr?
Dilek_istek kipi
97)güven cümlesiyle ilgili cümle kullanınız
Babam doğum günümü hiç unutmaz
98)abartma cümlesiyle ilgili cümle kullanınız
Ayyyyy!şunun tipine bak
100)tanım cümlesi nedir?
Bir warlığın ne olduğunu bldiren cümlelere denir
Devamını Oku

*

TURKCE KLASİK SORULAR

KLASİK SORULAR

Somut anlamlı kelimelere denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir
Soyut anlamlı kelime denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir.
Gerçek anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.
Mecaz anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak başka sözcüğün yerine kullanılmasına mecaz anlam denir.
Kelime grubu nedir?
Cevap: En az iki sözcükten oluşan belli bir düzen içinde yan yana gelip bir bütünlük oluşturmuş sözcüklere denir.
Deyim nedir?
Cevap: Kalıplaşmış söz gruplarına denir.
Öğe nedir?
Cevap: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.
Cümlenin temel öğelerini yazımız.
Cevap: Özne yüklem.
Cümlenin yardımcı öğeleri yazınız.
Cevap: Nesne be tümleç.
Özne nedir?
Cevap: Yüklemin bildirdiği işi hareketi yapandır.
Yüklem nedir?
Cevap: Cümlede yargı bildiren çekimli öğeye nedir.
Tanım cümlesi nedir?
Cevap: Bir varlığın ne olduğunu bildiren cümlelere denir.
Önyargı nedir?
Cevap: Bir durum ya da olayın sonucunun ne olacağını bilinmeden onunla ilgili olumsuz bir yargıda bulunmaya denir.
Nesne nedir?
Cevap: Öznenin yaptığı işten etkilenen öğeye denir.
Karşılaştırma nedir?
Cevap: Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir varlık ya da benzetilerek anlatımdır.
Varsayım nedir?
Cevap: Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlandığını kabul etmeye denir.
17. Haber cümlesi nedir?
Cevap: Haber (zaman) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir.
18.Dilek istek cümlesi nedir?
Cevap: Dilek (tasarlama) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir
19. Olumlu cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleştiği anlatan cümlelere denir.
20. Olumsuz cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümlelere denir.
21. Basit cümle nedir?
Cevap: İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere denir
22. Eş sesli sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere denir.
23. Eş anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir.
24. Birleşik cümle nedir?
Cevap: Temel cümle ve yan cümleden oluşur.
25. Sırları cümle nedir?
Cevap: Cümlenin birbirleriyle nokta ve virgülle bağlanmış halidir.
26. Geçişli fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
27. Zıt anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Birbirine karşı olan sözcüklere denir.
28. Geçişli fiil nedir?
Cevap Nesne olmayan fiillere denir.
28. Geçişsiz fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
29. sıfat nedir?
Cevap: Varlıkların durumunu, biçimini belirten sözcüklere denir.
30. Birleşik cümle nedir?
Cevap: İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan anlamalı cümlelere birleşik cümleler denir.

BOŞLUK DOLDURMA
Kolumun sargısı yarın açılacak kelimeleri……… Anlamlıdır.
Cevap: temel
Beş duyu organlarımızla algılayabildiğimiz maddelere …… denir.
Cevap: somut
Dolabının gözünde küçük bir kutu vardı. Kelimesi ……… anlamlıdır.
Cevap: Yan anlamlıdır.
Mor menekşe bana dokunma dedi cümlelerinde …………. Vardır.
Cevap: Teşhis
Çenesi düşmek deyiminin anlamı …….. dır.
Cevap: Çok konuşmak
Hem tamlayan hem de tamlanın ek aldığı tamlaması …….. dır
Cevap: Belirtili ad tamlaması r.
Neyi kimi nereyi sorularını cevaplayan öğelere ............denir.
Cevap: Belirtili nesne
Yarın okula gideceğim cümlesinde gideceğim …….. kelimedir.
Cevap: Fiil soylu
Lütfen derste konuşma cümlesi anlamca ……… cümlesidir.
Cevap: Olumsuz cümledir.
Bunu böyle yapsan daha iyi olurdu. Cümlesi ……… cümlesidir.
Cevap: Öneri cümlesidir.
Bahçedeki kuş ötüyordu çok güzel cümlesi …….. cümlesidir.
Cevap: Devrik cümle
Ayşe Hanım teyze dün gece vefat etmiş ……. Cümlesidir.
Cevap: Haber cümlesi
Türkiye sizinle gurur duyuyor cümlesinde …….. kelime vardır.
Cevap: Mecaz-ı mürsel
İhtiyar kadın epeyce yaşlanmıştı. Cümlesin de ……… vardır.
Cevap: Yakın anlamlı
Bayramda eş dostu ziyaret ettik. Cümlesinde ……… kelime vardır.
Cevap: Yakın anlamlı
Kırmızı araba yoldan geçiyordu. Cümlesinde ……… vardır.
Cevap: Sıfat tamlaması
Onun derslerine çalışmak oyun oynamaktan daha önemliydi cümlesindeki grup ……. Grubudur.
Cevap: İsim fiil
Başarıya ulaşmak için çok çalışmak lazımdır. Cümlesinde …… grubu vardır.
Cevap: İsim fiil
İçeride ağır bir sigara kokulu vardı. Cümlesinde ……. Grubu vardır.
Cevap: Olumlu cümle
Gün geçtikçe biraz daha eriyip bitiyordu. Cümlesinde ……. Vardır.
Cevap: mecaz anla
21: 35 kişi bir çocuğu zapt edemedi cümlesi …… cümlesidir.
Cevap: Olumlu cümle
Benzeyen ya da benzetilenin bulunduğu cümleye …… vardır.
Cevap: Teşbih
iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan cümlelere ……… denir.
Cevap: Birleşik cümle
Birbirlerine karşıt olan cümleler ……….. dır.
Cevap: Zıt anlamlı
Yazılıdan iyi notlar aldım. Cümlesi ……. Dır.
Cevap: Olumlu cümle
Yeni aldığım kitaplarım bana güzel hikâyeler anlatılar. Cümlesinde …….. sanatı vardır.
Cevap: İntak
Nesne olan fiillere … fiil denir
Cevap: Geçişli fiil
İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere ……. Cümle denir.
Cevap: Basit cümle
Edebiyat dünyamız bir çınarını da yitirdik. Cümlesinde …… sanatı vardır.
Cevap: istiare sanatı
Cümleler birbirleriyle bağlaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere ….. denir.
Cevap: bağıl cümle
DOĞRU YANLIŞ

Bir kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasına mecaz denir. (DOĞRU)
Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına yan anlam denir. (YANLIŞ)
Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz varlığa somut denir. (DOĞRU)
Duyu organımız ile algılayamadığımız varlığa soyut denir. (DOĞRU)
Aynı anlama gelen kelimelerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuma yol açar. (DOĞRU)
Bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ara sözler cümle dışı unsurlardır. (DOĞRU)
İsim cümlesin de nesne bulunmaz. (DOĞRU)
Geçişli fiillerde kurulan cümlelerde nesne bulunur. (YANLIŞ)
İçerisinde yargı bulunan cümlelere birleşik cümleler denir. (YANLIŞ)
İçerisinde yargı bulunan cümlelere basit cümleler denir. (DOĞRU)
Birleşik cümleler temel ve yan cümlelerden oluşur. (DOĞRU)
Cümleler birbirlerine bağlaçlarla bağlanıyorsa bağıl cümlelerdir. (DOĞRU)
Yüklemi haber kipiyle çekimlenen cümle haber cümlesidir. (DOĞRU)
Haber cümlesinden tasarlama anlamı vardır. (YANLIŞ)
Dilek kipiyle çekimlenen cümlelere haber cümlesi denir. (YANLIŞ)
Dilek kipiyle çekimlenen cümlelere dilek cümlesi denir. (DOĞRU)
Fiil cümleleri “me, ma, mez, maz” ile olumsuz yapılır. (DOĞRU)
Ne şair yaş döker ne aşık ağlar olumlu cümledir. (YANLIŞ)
İsim cümleleri değil ve yok kelimesi ile olumsuz yapılır. (DOĞRU)
Vatan al bayrağın dalgalandığı yer cümlesi olumsuz cümledir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için olun başka bir kavrama benzemesine basit cümle denir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir kavrama benzemesine karşılaştırma denir. (DOĞRU)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlanmış haline ön yargı denir. (YANLIŞ)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun bir şekilde sonuçlanmış haline varsayım denir. (DOĞRU)
Bir durum ya da bir olayın sonucunun ne olacağı bilinmeden onunla ilgili olumsuz bir yargıda bulunmayan biçim. (YANLIŞ)
Bir durum ya da bir olayın sonucunun ne olacağı bilinmeden olunla ilgili olumsuz yargıda bulunmak ön yargıdır. (DOĞRU)
Türler arasında en çok romanı severim cümlesi öznel anlatımdır. (YANLIŞ)
Türler arasında en çok romanı severim cümlesi öznel anlatımdır. (DOĞRU)
Bence bunu yaparsan daha iyi olurdu. Cümlesi öneridir. (DOĞRU
Benim icadımla yarışma düzenleyeceğim. Cümle tasarıdır. (DOĞRU)
KLASİK

SORU 1 Süreksiz yumuşak ünsüzler nelerdir
CEVAP 1 b,c,d,g dir.
SORU 2 Cümlenin oluşmasında hangi öğeler daha önemlidir?
CEVAP 2 Yüklem ve özne.
SORU 3 Okulca kelimesindeki ses olayını bulunuz.
CEVAP 3 Ünsüz benzeşmesi.
SORU 4 Yazım kurallarının toplum açısından önemi nedir ?
CEVAP 4 Anlaşma bireyler arasında daha kolay sağlanmış olur.Gelecekteki nesiller bu kültürümüze daha kolay ulaşırlar.Eğitim ve haber alanında düzenlemeler olur.
SORU 5 Yeni kelimelere dilin ihtiyaç duymasının nedeni nedir ?
CEVAP 5 Dilimizi günlük hayatta kullandığımız için gelişmelerimizi dil aracıyla sağlarız.Bu durumu karşılamak amacıyla yeni kelimelere ihtiyaç duyulur .
SORU 6 Kökler kelimelere ne bibi yarar sağlar?
CEVAP 6 Kelimenin en küçük haline kök denir.Kökler bir sözcüğün anlamlı en küçük öğesidir.Kelimeler ya kök halindedir ya da köklerin eklenmesiyle meydana gelir.
SORU 7 Öğenin ne anlama geldiğini yazınız.
CEVAP 7 Bir cümleyi meydana getiren yüklem,özne,tümleç gibi birimlerden her birine denir.
SORU 8 İsim tamlamalarının metine ne gibi faydaları olduğunu yazınız.
CEVAP 8 Metindeki anlamın belirginleşmesi açısından önemlidir.
SORU 9 Zarf-fiil grupları,cümlelerde yüklemi hangi yönlerden tamamlar?
CEVAP 9 Yüklemin anlamını,durumunu ve zaman bakımından tamamlar.
SORU 10 Yüklemi yer bakımından tamamlayan öğeler nelerdir?
CEVAP 10 Yüklem;cümleyi meydana getiren sözcük ve sözcük gruplarının yargıya bağlayan, cümledeki sözcüklerin anlamını tek başına üstlenir.
SORU 11 Şevket amca geceleyin yaramazlık yaptıkları için çocuklara kızdı cümlesindeki öğeler nelerdir?
CEVAP 11 Şevket amca= Özne , Geceleyin= Z.T , Yaramazlık yaptıkları için=Z.T , Çocuklara=D.T , Kızdı=Yüklem.
SORU 12 Deyimlerin günlük hayattaki faydaları nelerdir?
CEVAP 12 Deyimler, anlatılması güç duyguları durumları kısa yoldan somutlaştırarak onların daha kolay anlaşılmalarını sağlar.
SORU 13 Deyimlerin özelliklerini yazınız.
CEVAP 13 Deyimlerdeki sözcükler çıkarılamaz ve değiştirilemez Deyimleri oluşturan sözcükler gerçek anlamları dışında kullanılırlar.Deyimlerdeki sözcükler yerine başka sözcük kullanılmaz.Deyimler en az iki sözcükten oluşur.
SORU 14 Dildeki sesleri bilmemiz bize ne gibi yara sağlar?
CEVAP 14 Dildeki seslerin özelliklerini bilmek iletişimde anlamayı anlatmayı kolaylaştırır.
SORU 15 Dildeki seslerin söylenişinde ve yazılışında belli kurallar nelerdir ?
CEVAP 15 Dildeki seslerin söylenişinde ve yazılışında belli kurallar vardır.Dil her sesin bir çıkış noktası ve çıkış şekillerine göre gruplandırılır.Dildeki seslerin yazıdaki haline HARF denir.
SORU 16 Soyut anlam nedir ?
CEVAP 16 Beş duyu organımızla algılayamadığımız ancak zihnimizle kavrayabildiğimiz kelimelere Soyut anlam denir.
SORU 17 Basit kelime nedir ?
CEVAP 17 Yapım eki almamış kök durumundaki kelimelerdir.Çekim eklerini alır çünkü çekim ekleri yeni kelime türetmez.
SORU 18 Somut anlam nedir?
CEVAP 18 Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz kelimelere Somut anlam denir.
SORU 19 Birleşik kelimelere 5 tane örnek veriniz.
CEVAP 19 Aslanağzı,Cızbız,Dalgakıran,Sivrisinek,Gelgit.
SORU 20 Kısa çizgi nerede kullanılır?
CEVAP 20 Ara sözleri ve cümleleri ayırmak için kullanılır .
SORU 21 Kalın ve geniş ünlü nedir?
CEVAP 21 A harfi örnektir.
SORU 22 Mecaz-ı Mürsel’ e 2 tane örnek veriniz.
CEVAP 22 Evden izin almadan eve gelme.Şişler hazır oldu,mangalı yak.
SORU 23 Gerçek anlam nedir?
CEVAP 23 Bir kelimenin ilk anlamına Gerçek Anlam denir.
SORU 24 Nesne olan fiillere ne denir?
CEVAP 24 Geçişli Fiil denir.
SORU 25 Zarf Tümleç’i nedir?
CEVAP 25 Yüklemi hal,zaman,yer ve yön bakımından tamamlayan cümle öğesine Zarf Tümleç’i denir.
SORU 26 Sıfat-Fiil’e örnek veriniz.
CEVAP 26 Önünde yürüyen
SORU 27 Göz kelimesini yan anlam olarak kullanınız.
CEVAP 27 Çekmecenin gözünü kapat.
SORU 28 Küçük kedi’ Bana sütü ver’ dedi. Cümlesindeki söz sanatını bulunuz.
CEVAP 28 İntak ve teşhis sanatı vardır.
SORU 29 Rüya,güneş,hayal,kelimelerinin soyut ve somut olup olmadığını açıklaynız.
CEVAP 29 Rüya=soyut , Güneş=somut , Hayal=soyut.
SORU 30 Bir sabah tek başıma oturuyordum. Cümlesindeki kelimelerin zıt anlamlarını bulunuz.
CEVAP 30 Sabah=Akşam , Tek=Çift , Oturuyordu=Kalkıyordu.
Devamını Oku

*

TURKCE DIL ANLATIM SORULARI

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1.Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz nesnelere __________denir. (SOMUT)

2. Beş duyu organımızla algılayamadığımız nesnelere__________denir. (SOYUT)

3.Bir kelimenin ilk anlamına ___________denir. (GERÇEK ANLAM)

4. Tek başına bir anlamı olmayan kendisinden önce ve sonra gelen kelimeler arasında değişik anlam ilgileri kuran kelimelere____________denir. (EDAT)

5.Nesne alan fiillere ________denir. (GEÇİŞLİ FİİL)

6.Yüklemi durum, zaman, miktar, yer ve yön bakımından tamamlayan cümle öğesine _________denir. (ZARF TÜMLECİ)

7.İçinde tek yargı bildiren cümlelere ________denir. (BASİT CÜMLE)

8.Cümleler birbirlerine bağlaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere __________denir. (BAĞLI CÜMLE)

9.Bir ad tamlamasının üçüncü bir adla ya da başka bir ad tamlamasıyla oluşturduğu tamlamaya___________denir. (ZİNCİRLEME AD TAMLAMASI)

10.Bir zarf-fiil ve buna bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına ____________ denir. (ZARF-FİİL)

11.Cümleyi oluşturan birimlere__________denir. (ÖGE)

12.İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği vermeye ______________denir. (TEŞHİS)

13.Kelimelerin benzetme amacı güdülmeden başka bir kelime yerine kullanılmasına _____________ denir. (MECAZ-I MÜRSEL)

14.Bir kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamı düşündürecek şekilde kullanılmasına _________________denir. (KİNAYE)

15.’’Marmara2da her ‘yelken’ uçar gibi neşeli.’’
Cümlesinde______________ sanatı vardır. (MECAZ-I MÜRSEL)

16.İçinde birden fazla yargının bulunduğu cümlelere _____________denir. (BİRLEŞİK CÜMLE)

17.İçinde şart kipi bulunan cümlelere ___________denir. (ŞARTLI BİRLEŞİK CÜMLE)

18.Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelere ______________denir. (SIRALI CÜMLE)
19.Yüklemi fiil olan cümlelere _______________denir. (FİİL CÜMLESİ)

20.Yüklemi isim soyundan olan cümlelere ____________denir. (İSİM CÜMLESİ)

21.Yüklemi sonda olan cümlelere _____________denir. (KURALLI CÜMLE)

22.Yüklemi başta veya ortada olan cümlelere ____________denir. (DEVRİK CÜMLE)

23.Anlatmak istediğimiz yargıyı tam olarak ifade eden söz dizilişine _______________denir. (CÜMLE)

24.Kelimelerin cümledeki görevlerine ____________denir. (CÜMLENİN ÖGELERİ)

25.Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye _____________denir. (YÜKLEM)

26.Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da bir oluş içinde bulunan varlığa __________ denir. (ÖZNE)

27.Yüklemi tümleyen ya da kuvvetlendiren kelimelere_____________denir. (TÜMLEÇ)

28.Bir işin, eylemin olup olmadığını soran, içeriğini araştıran cümleye _____________ denir. (SORU CÜMLESİ)

29.Eylemin yapıldığı ya da işin olduğunu bildiren cümlelere ___________denir. (OLUMLU CÜMLE)

30.Eylemin yapılmadığını ya da belirtilen işin olmadığını bildiren cümlelere ______________ denir. (OLUMSUZ CÜMLE)

KLASİK SORULARS1. Soyut ve somut nedir? Örnek veriniz.
C1. SOYUT: Beş duyu organımızla algılayamadığımız nesneler ya da varlıklardır.
ÖRN: Aşk, sevgi, mutsuzluk, korku, sevinç...
SOMUT: Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz nesnelerdir.
ÖRN: Kalem, masa, kâğıt…

S2. Tariz nedir?
C2. Söylenmek istenen sözü düşündürücü ve imalı bir biçimde belirtmeye denir.

S3. Teşhis ve intak nedir?
C3. İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği vermeye ‘teşhis’ , insan kişiliği verilmiş bu varlıkları konuşturmaya ise ‘intak’ denir.

S4. Mecaz nedir?
C4. Bir sözün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp bir başka anlamda kullanılan haline ‘mecaz’ denir.

S5. Anlamlarına göre cümleler nelerdir?
C5. Olumlu cümle, olumsuz cümle, ünlem cümlesi, soru cümlesi ve şart cümlesidir.

S6. Yapılarına göre cümleler nelerdir?
C6. Basit cümle, bileşik cümle, bağlı cümle ve sıralı cümledir.

S7. Sıfat tamlaması nedir?
C7. Tamlayan bir sıfat unsuru ile tamlanan bir isim unsurunun eksik olarak birleşmesiyle meydana gelen kelime grubudur.

S8. Birleşik cümle kaça ayrılır? Nelerdir?
C8. 3’e ayrılır. Şartlı birleşik cümle ki-li bileşik cümle, iç içe birleşik cümledir.

S9. Yüklem nedir?
C9. Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye ‘yüklem’ denir.

S10. Özne nedir?
C10. Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da bir oluş içinde bulunan varlığa ‘özne’ denir.

S11. Cümlenin öğeleri nelerdir?
C11. Kelimelerin cümledeki görevlerine ‘cümlenin öğeleri’ denir.
__Yüklem, özne ve tümleçtir.

S12. Tümleç nedir? Kaç çeşit tümleç vardır?
C12. Yüklemi tümleyen ya da kuvvetlendiren kelimelere denir.
(Düz t. Dolaylı t. Zarf t. Edat t.)


S13. Devrik cümle ve kurallı cümle nedir?
C13. DEVRİK CÜMLE: Yüklemi sonda olmayan, başta ya da ortada olan cümlelerdir.
KURALLI CÜMLE: Yüklemi sonda olan cümlelerdir.

S14. Şiirlerde neden devrik cümlelere ihtiyaç duyulur?
C14.Şiirlerde anlatımı daha etkili, dikkat çekici kılmak ve kafiyeye uydurabilmek için devrik cümleler kullanılır.

S15. Bağlama gruplarının cümledeki görevi nedir?
C15. Bağlama grupları cümlede, eş görevli kelimelerin bir bağlaçla ( ve ile ama fakat) hem biçimce hem de anlamca birbirine bağlanmasıyla oluşur.

S16. Dilimizde deyimlere niçin ihtiyaç duyulur?
C16. Anlatması güç olan bazı şeyleri daha kolay anlatmak için ihtiyaç duyulur.

S17. İsim tamlaması, bağlama ve edat grupları bulunan birer cümle yazınız.
C17. İsim Tamlaması: Kapının Kolu…
Bağlama Grubu: Ali ve Ayşe bize geldiler…
Edat Grubu: Ankara’ya trenle gideceğiz…

S18. Zıt anlamlı kelime nedir?
C18. Zıt anlamlı kelimelerin kökleri birbirinden farklıdır. Kökü aynı olup olumsuzluk eki alan veya sonuna değil kelimesi getirilen kelimeler zıt anlamlı değil birbirinin olumsuzudur.

S19. Basit cümle nedir?
C19. Tek yüklemi bulunan, tek yargı bildiren cümlelerdir.
ÖRN: Bugün onlara gittim.

S20. Belirtili ve belirtisiz ad tamlaması arasındaki farkı açıklayınız?
C20. Belirtili ad tamlaması: Tamlayanın ‘in’ ilgi ekini tamlananında ‘i-si’ 3. tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır.
Belirtisiz ad tamlaması: Tamlayanı yalın halde bulunan, tamlananı 3. iyelik ekini alan tamlamalardır.

S21. Takısız ad tamlaması nedir?
C21. Tamlayan ve tamlanan tamlama ekleri almadan oluşturdukları ad tamlamasıdır.
ÖRN: çelik tencere, taş duvar, bakır tel, altın bilezik

S22. Birleşik fiil nedir?
C22. İki ya da daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir.

S23. Dolaylı tümleç nedir?
C23. Cümlede yüklemin bildirdiği iş, oluş, kılış, yaklaşma bulunan ilgileriyle tamamlar. Yani dolaylı tümleçler yüklemi yer bakımından tamamlar.

S24. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme hangi soruları sorarız?
C24. ‘kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden…’ gibi sorulardan uygun olanı sorulur.


S25. Sıralı cümle nedir?
C25. Tek başına bağımsız yargı bildiren iki ya da daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir.

S26. Olumsuz cümle nedir? Bir örnek cümle veriniz.
C26. İşin ya da eylemin yapılmadığını bildiren cümlelerdir.
ÖRN: Gelmiyorum.

S27. Ünlem cümlesi nedir? Bir örnek cümle veriniz.
C27. Sevinç, korku, hayret ve üzüntü gibi duyguları anlatan cümlelerdir.
ÖRN: Eyvah o da geliyor! …

S28. Şart cümlesi nedir? Bir örnek cümle veriniz.
C28. Bir işin yapılmasını, bir başka işin yapılması şartına bağlı kılan cümlelerdir.
ÖRN: Parayı alırsam doğru eve gideceğim…

S29. Öznesi gizli olan cümleler kurunuz?
C29. Arabayı yıkadı… (kim yıkadı – o ) Evi temizledik… (kim temizledi – biz )

S30. Devrik ve kurallı cümleler kurup belirtiniz.
C30. Devrik cümle: ÖRN: Sen geliyorsun dimi…
Kurallı cümle: ÖRN: Oda bize geliyor…


DOĞRU-YANLIŞ SORULARI


1. Korku, cesaret, rüya gibi terimleri somut olarak algılarız. (YANLIŞ)

2. Cümleleri olumsuz yapmak için ‘-me, -ma, -mez, -maz, -değil’ kullanılır. (DOĞRU)

3. İsim cümlesinde nesne bulunur. (YANLIŞ)

4. Tekrar grubunu oluşturan kelimeler arasına noktalama işareti konmaz. (DOĞRU)

5. Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. (DOĞRU)

6. Zıt kelimelerin sonuna ‘değil’ geliyorsa doğrulur. Onun zıttı olur. (YANLIŞ)

7. Geçişli fiillerde nesne bulunmaz. (YANLIŞ)

8. Yüklemi fiil olan cümlelere fiil, yüklemi isim olan cümlelere isim cümlesi denir. (DOĞRU)

9. Yüklemi başta ya da ortada olan cümlelere kurallı cümle denir. (YANLIŞ)

10. Kelimelerin cümledeki görevlerine cümlenin öğeleri denir. (DOĞRU)

11. İçinde tek yargı bildiren cümleler basittir. (DOĞRU)

12. Yüklemi tümleyen ya da kuvvetlendiren kelimelere zarf denir. (YANLIŞ)

13. Ünlem cümlesi sevinç, korku, heyecan bildiren cümlelerdir. (DOĞRU)

14. Kurallı cümleler yüklemi sonda bulunan cümlelerdir. (DOĞRU)

15. ‘Ali ve Ayşe bugün bize geldiler.’ Cümlesi edat grubuna bir örnektir. (YANLIŞ)

16. Tamlayan ve tamlananın ek almamış haline takısız isim tamlaması denir. (DOĞRU)

17. Bir sözün gerçek anlamını kaybetmiş, başka bir anlam taşıyan haline mecaz anlam denir. (DOĞRU)

18. Cümleyi oluşturan unsurlara öğe denir. (DOĞRU)

19. İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği vermeye ‘intak’ denir. (YANLIŞ)

20. Cümlede yapılan işi bildiren kelimeye özne denir. (YANLIŞ)

21. Birden fazla cümlenin anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelere sıralı cümle denir. (DOĞRU)

22. Ünlemler, bağlaçlar, edatlar cümle dışı unsur kabul edilir. (DOĞRU)

23. Temel ve yan cümleler birleşik cümleleri oluşturur. (YANLIŞ)

24. Aynı anlama gelen kelimelerin bir cümle içinde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. (DOĞRU)

25. ‘Domates ile elma almışlar.’ Cümlesi bağlama grubuna bir örnektir. (DOĞRU)

26. ‘Yapacağım-Yapmayacağım’ kelimeleri birbirinin zıttı şeklindedir. (YANLIŞ)

27. Özne 3’e ayrılır: ‘gerçek özne, gizli özne ve sözde özne’ (DOĞRU)

28. ‘Eğer bize gelirsen, ben sana veririm.’ Cümlesi ünlem cümlesine bir örnektir. (YANLIŞ)

29. ‘Geliyor musunuz?’ cümlesinde gizli özne ‘siz’ dir. (DOĞRU)

30. ‘pencerenin kolu’ sıfat tamlamasına bir örnektir. (YANLIŞ)

BOŞLUK DOLDURMA
1. ) Beş duyu organımız ile algılayabildiğimiz nesne ya da kavramları karşılayan kelime ....................anlamlı kelimedir.
Cevap : Somut
2. ) Beş duyu organımız ile alglayamadığımız varlıkları karşılayan kelime ..................... anlamlı kelimelerdir.
Cevap : Soyut
3. ) " Gözüm ağrıdığı için doktara gittim." cümlesinde altı çizili sözcük .................. anlamda kullanılmıştır.
Cevap : Gerçek
4. ) "Çekmacanin gözünden bir kalem aldım." cümlesinde altı çizili sözcük .................. anlamda kullanılmıştır.
Cevap : Yan
5. ) "Öğretmenin gözünden düştüm" cümlesinde altı çizili sözcük .................. anlamda kullanılmıştır.
Cevap : Mecaz
6. ) Bir kelimenin ilk anlamına ............... anlam denir.
Cevap : Gerçek
7. ) "Taş bağırlı dağlar " sözünde .................... söz sanatı vardır.
Cevap : Kinaye
8. ) ............ anlamlı kelimelerin biri genellikle yabancı kaynaklıdır.
Cevap : Eş
9. ) Edebi metinlerde kelimeleri eş anlamlarıyla baraber kullanırsak ............. bozulur.
Cevap : Anlam
10. ) "Gümüş rengi ay " ...................... tamlamasıdır.
Cevap : Belirtili isim
11. ) İsim tamlaması ....................... ve ........................... olmak üzere ikiye ayrılır.
Cevap : Belirtili ve belirtisiz
12. ) " ve - ya da -ve ya gibi -ile" sözcükleri ...................tır.
Cevap : Bağlaç
13. ) "gibi -kadar -bile -için sözcükleri ......................tır.
Cevap : Edat
14. ) " Doktor Hasan " ...................... grubudur.
Cevap : Unvan
15. ) " Herşeyden elini eteğini çekmiş." deyimi .........................................................anlamına gelmektedir.
Cevap : Bir şeyle uğraşmıyor, bir şeye karışmıyor.
16. ) " Dolaptan biraz peynir ve biraz reçel çıkardı." cümlesinde ........................... grubu vardır.
Cevap : Bağlama
17. ) " Kardeşini görünce ne yapacağını şaşırdı." cümlesinde ........................... grubu vardır.
Cevap : Zarf-fiil
18. ) Bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar ve ara sözler, .................................. unsur kabul edilir.
Cevap : Cümle dışı
19. ) Geçişli fillerle kurulan edilgen yapılı cümlelerde ........................ bulunur.
Cevap : Sözde özne
20. ) İsimler, filler, tekrar grupları, isim tamlamaları, sıfat tanlamaları, zamirler. isim-filler, sıfat-filler,edatlar, yansımalar, deyimler cümlede .................. olarak kullanılabilir.
Cevap : Yüklem
21. ) " Alın beni bırakın o vadiye" cümlesi ........................... cümledir.
Cevap : Devrik
22. ) " Belki yıllarca yaşarım " cümlesi ......................... cümledir.
Cevap : Kurallı
23. ) Cümleler biribirine bağlaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere ........................... denir.
Cevap : Bağlı cümle
24. ) "Çok yaşayandan sorma, çok gezenden sor." cümlesi .......................... cümledir.
Cevap : Sıralı
25. ) " Büyük bir dalga, gemiyi metrelerce uzağa sürükledi ve gemiin gövdesi çatırdamaya başladı." cümlesi ................... cümledir.
Cevap : Bağlı
26. ) Haber (zaman) kipleriyle çekimlenen cümlelere ......................... denir.
Cevap : Haber cümlesi
27. ) Dilek (tasarlama) kipleriyle çelimlenen cümlelere ........................ denir.
Cevap : Dilek cümlesi
28. ) " Suda olgunlaşan rüyası" sözcük öbeklerinde ................................ tamlaması vardır.
Cevap : Sıfat
29. ) "Bakkal" sözcüğü ....................... dir.
Cevap : Kurallı bileşik fiil
30. ) "Ateş yakmak" sözcük öbekleri ............................ grubudur.
Cevap : İsim-fiil.
SORU - CEVAP

1. ) Tarizi ile kinaye sanatı arasındaki fark nedir?
Cevap : Kinayede söz, gerçek ve mecazi anlamalarıyla değerlendirilir ama kastedilen sözün mecazi anlamıdır. Tarizi de ise söz, ne gerçek ne mecazi anlamlarıyla değerlendirilir.Kastedilen sözün tam karşıtı olan manadır.
2. ) Terim ve yan anlamlara örnek veriniz.
Cevap : Yan anlam = Uçağın kanadında arıza çıktı
Terim anlam = Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi.
3. ) Dilek cümlesi nedir?
Cevap : Yüklemi dilek kipleriyle çekimlenmiş cümlelerdir.
4. ) " Kırıldı kanadım kaldım çaresiz." cümlesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Cevap : Mecaz anlam
5. ) Mecaz anlam ve deyim anlam arasındaki fark nedir?
Cevap : Mecaz anlam; bir sözün gerçek anlamından tümüyle sıyrılıp bir başka anlamda kullanılan halidir. Deyim;İki ya da daha fazla kelimenin, gerçek anlamından uzaklaşarak bir kavramı karşılamak üzere kalıplaşmasıyla oluşan kelime grubudur.
6. ) " Bayramda eşimizi dotumuzu ziyaret ettik." kelimeler arasındaki anlam ilişkisi nedir?
Cevap : Yakın anlamlı
7. ) " Ey çok unutulan bu çehre! " cümlesi hangi gruba girer.
Cevap : Ünlem grubuna
8. ) Nesne alan fiillere ne denir?
Cevap : Geçişli fiil denir.
9. ) Edat grubundan bir cümle oluşturunuz.
Cevap : Rüya gibi bir yazdı.
10. ) Yan anlamlı kelimeye örnek veriniz.
Cevap : Çekmecenin gözünden bir kalem alınız
11. ) Eş anlamlı kelimeler ne demektir?
Cevap : Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelere denir.
12. ) "Güllerin kokusu bahçeye geliyordu." isim tamlaması hangi türde kullanılmıştır?
Cevap : Belirtili isim tamlaması
13. ) "Çocuk başarısından sevinç duydu. " cümlesinde soyut anlamlı kelime hangisidir?
Cevap : Sevinç soyut anlamlıdır.
14. ) Soyut anlam nedir?
Cevap : Beş duyumuzla algılayamadığımız, zihnimizle kavrayabildiğimiz kelimelerdir.
15. ) " Zehra bir psikolojik romandır." nesnel bir cümle midir?
Cevap : Evet nesneldir.
16. ) Edat grubu nedir?
Cevap : Anlamları ve görevlerini cümlelerde sözler arasına kurdukları ilişkilerle belirginleşen bunun dışında tek başlarına anlam taşımayan sözcüklerdir.
17. ) Unvan grubu nedir*
Cevap : İnsanların toplumsal konumlarına göre rütbe, memuriyet seviye vb. durumlarını belirten sıfatlardır.
18. ) Zincirleme isim tamlaması nedir?
Cevap : Bu tamlama diğerlerinin aksine almış olduğu eklere göre değil, tamlayanı oluşturan isimlerin sayısınagöre saptanır.
19. ) Ünlem grubu nedir?
Cevap : Duygusal bir yoğunlaşmanın coşkunluğun sonucu oluşan cümleye " sevinç, üzüntü, beğenme, coşma, acı, korku" gibi anlamlar katan sözlerdir.
20. ) Basit cümle nedir?
Cevap : İçerisinde tek bir yargı bulunan cümlelerdir.
21. ) Öge nedir?
Cevap : Birleşik şeyleri oluşturan basit şeylerden her biridir.
22. ) Geçişli fiil nedir?
Cevap : Nesne alan fiilere denir.
23. ) Birleşik cümle nelerden oluşur?
Cevap : Temel cümle ve yan cümlelerden oluşur.
24. ) Devrik cümleye örnek veriniz.
Cevap : Rüzgarın hiç eksik olmadığı dar ve boş bir sokaktı.
25. ) Kural dışı unsurlar nelerdir?
Cevap : Bağlaçlar,edatlar,ünlamler,ünlem gruplarıhitaplar ve ara sözlerdir.
26. ) Bağlı cümle nedir?
Cevap : Cümleler birbirlerine bağlanmışsa bu tip cümlelere denir.
27. ) Sıralı cümleye örnek veriniz.
Cevap : Çok yaşayandan sorma çok gezenden sor.
28. ) Zarf tümleci, dolaylı tümleç neden cümlenin temel ögesi değildir?
Cevap : Bu ögeler olmadan cümle kurulabilir. Bir cümlenin kurulabilmesi için özne ve yüklem yeterlidir.
29. ) Sıralı cümle nasıl oluşur?
Cevap : Cümleler birbirlerine virgül ve noktalı virgülle bağlanmışsa bu tür cümlelerden sıralı cümle oluşur.
30. ) Deyimlerin bir kaç özelliğini yazınız.
Cevap : Deyimlerdeki sözcüklerin yerine başka sözcük kullanılmaz.Sözcüklerin yeri değiştirilemez ve sözcükler çıkartılamaz. En az iki kelimeden oluşur. Kimin söylediği belli değildir.DOĞRU - YANLIŞ


1. ) " Millilerimizi bu akşam dişli bir rakip bekliyor." cümlesinde altı çizili kelime soyut anlamda kullanılmıltır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
2. ) "Çocuk cesaretle aslanın üzerine atıldı." cümlesinde soyut anlamlı kelimeler yoktur.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
3. ) " Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi." dizesinde "açık istiare" vardır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
4. ) " Kan tükürsün adını candan anan dudaklar,
Sana benim gözümde bakan gözler kör olsun." bu beyitte "kinaye" vardır.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
5. ) Bir kelimenin gerçek anlamının dışında kullanılmasına " mecaz anlam " denir.
Cevap : D ( D ) Y ( )
6. ) "Kalpsiz kişi ifadesi yerine kelimenin eş anlamlısı olan "yüreksiz" kullanılabilir.
Cevap : D ( D ) Y ( )
7. ) Aynı anlama gelen kelimelerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
8. ) "Atatürk hiç bir zaman onların oyununa kanmış değildi." cümlesinde "oyun" kelimesi "düzen,hile" anlamında kullanılmıştır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
9. ) " Doğrusunu isterseniz onu çoktan kapı dışarı etmeliydim ama yüreğim kaldırmıyor, acıyor ." cümlesinde "kaldır" kelimesi, "katlan, tahammül et" anlamında kullanılmıştır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
10. ) " Onun tereddütünü gören memur, başını kaldırarak daha ciddi bir sesle sordu." cümlesinde "kaldır" fiili "bulunduğu yerden al" anlamında kullanılmıştır.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
11. ) Bağlaçlar, edatlar, ünlemler, ünlem geupları, hitaplar ve ara sözler cümle dışı unsur olarak kabul edilir.
Cevap : D ( D ) Y ( )
12. ) İsim cümlelerinde nesne bulunmaz.
Cevap : D ( D ) Y ( )
13. ) Özne olan kelime ve kelime grubu ismin hal eklerini eşitlik ekini ve vasıta ekini alır.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
14. ) Geçişli fiilerde kurulan cümlelerde nesne bulunmaz.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
15. ) Geçişli fiilerle kurulan edilgen yapılı cümlelerde "sözde özne" olur.
Cevap : D ( D ) Y ( )
16. ) " İsimler, fiiler, tekrar grupları, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zamirler, isim-fiiler, sıfat-fiiler, edatlar yansımalar, deyimler" cümlede yüklem olarak kullanılabilir.
Cevap : D ( D ) Y ( )
17. ) Birleşik cümleler, temel cümle ve yan cümlelerden oluşur.
Cevap : D ( D ) Y ( )
18. ) Cümleler birbirine virgül ve noktalı virgülle bağlanmışsa bu tür cümleler sıralı cümleleri oluşturur.
Cevap : D ( D ) Y ( )
19. ) Yüklemi haber kipiyle çekimlenmiş olan cümlelerre haber cümlesi denir.
Cevap : D ( D ) Y ( )
20. ) Haber cümlelerinde tasarlama anlamı vardır.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
21. ) Dilek cümlelerinde zaman ve kesinlik vardır.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
22. ) Yüklemi dilek kipleri ile çekimlenmiş cümlelere dilek cümlesi denir.
Cevap : D ( D ) Y ( )
23. ) Fiil cümleleri " -me, -ma, -mez, -maz" ekleriyle olumsuz yapılır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
24. ) "Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar." cümlesi anlamca olumlu bir cümledir.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
25. ) İsim cümleleri "değil" edatı ve "yok" kelimesi ile olumsuz yapılır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
26. ) "Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil mi?" anlamca olumsuz bir cümledir.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
27. ) " Kitabı geri vermek üzere aldı." cümlesinde şarta bağlılık vardır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
28. ) "Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı."cümlesinde neden-sonu. ilişkisi vardır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
29. ) " Tarihi kalıntılar insanları o eski günlere götürüyor." cümlesi öznel bir anlatımdır.
Cevap : D ( D ) Y ( )
30. ) "Mai ve Siyah, Batılı anlamdaki ilk romandır." cümlesi öznel bir anlatımdır.
Cevap : D ( ) Y ( Y )
KLASİK SORU

SORU1:Belirtili isim tamlamasını açıklayınız
CEVAP:tamlamayı oluşturan her iki adında da kendisine ait tamlama ekini almasıyla oluşur
SORU2:Belirtisiz isim tamlamasını açıklayınız
CEVAP:tamlamayı oluşturan isimlerden yalnızca tamlananın ‘i-si’ ekini alır
SORU3:Belirtili ve belirtisiz isim tamlamasının arasındaki farkı yazınız
CEVAP: Belirtili isim tamlamasında tamlatan ve tamlanan ek alır ama belirtisiz isim tamlamasında sadece tamlanan ek alır
SORU4:Zincirleme isim tamlamasını açıklayınız
CEVAP:Digerlerinin aksin almış oldugu eklere göre degil ,tamlamayı oluşturan isimlerin sayısına göre saptanır
SORU5:Takısız isim tamlamasını açıklayınız
CEVAP:Tamlamayı oluşturan her iki isim de tamlanan eki almaz
SORU6:Sıfat tamlamasını açıklayınız
CEVAP:Bir ismin bir yada bir çok sıfatla nitelenmesi yada belirtilmesi yoluyla oluşan söz öbegidir
SORU7:Unvan gurubunu açıklayınız
CEVAP:İnsanların toplumsal konularına göre ,rütbe ,memuriyet ,seviye ,vebenzeri durumları belirten sıfatlardır
SORU8:Unvan grubunun kaç türlü özelligi vardır ?adlarını yazınız?
CEVAP:Bu sıfatların üç türlü özelliği ğösterir .
SORU9:Zarf filini açıklayınız
CEVAP:Kök yada gövdeyi fiil olmakla birlikte cümlelerde bağlacın yerine getiren ve çokluk zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.
SORU10:Sayı grubunu açıklayınız
CEVAP:Adları sayı bakımından bildiren sözcüklerdir
SORU11:Sıfat fiilini açıklayınız
CEVAP:Kök yada gövdenin fiil oldugu hale almış olduğu eklerle bir adı niteleme yada belirtme görevini üstlenebilen sözcüklerdir
SORU12:İsim fiili açıklayınız
CEVAP:Kök yada gövdeleri fiil olduğu halde cümlede ad gibi kullanılan adın gövdesini yerine getiren sözcüklerdir
SORU13:Yüklemi tanımlayınız
CEVAP:Cümledeki işi ,oluşu ,kılışı karşılayan ;eylem çekimine giren yada ek eylem olarak çekimlenme özelliği kazanan sözcük veya sözcük dizisidir )
SORU14:Özne nedir?
CEVAP:Yüklemle bildiren işi,oluşu,kılışı bağladığımız öğedir
SORU15:Özneyi bulmak için ne gibi sorular sorulur.
CEVAP:Kim?yada ne?soruları sorulur.
SORU16:Özne kaç’a ayrılır ?nelerdir?
CEVAP:5’e ayrılır.bunlar; gerçek özne ;sözde özne;örtülü özne; mantıkça özne;açıklamalı özne ‘dir.
SORU17:Dolaylı tümleci açıklayınız?
CEVAP:Yüklemi yönelme ;bulunma,çıkma ilgileriyle tanımlayan öğelere dolaylı tümleç denir.
SORU18:Dolaylı tümleci bulmak amacıyla yükleme yönelteceğiniz soruda ne olmalıdır.
CEVAP:_”e,_de,_den”ekleri bulunmalı ve hal eki olmalıdır.
SORU19:Dolaylı tümlece örnek veriniz?
CEVAP:Bütün seriyi, o kitapçıkıta bulabilirsiniz?
SORU20:Zarf tümlecini açıklayınız.
CEVAP:Yüklemi zaman,yön,nicelik ,soru ,nitelik yada durum bakımından tamamlayan öğedir.
SORU21:Soru cümlesin ne gibi sorular yöneltilir?
CEVAP:Ne zaman ,ne kadar,gibi sorular sorulur.
SORU22:1)bu konuyu ortalık sakinleşince görüşürüz.
2:) Az önce içeriye girdiler.
3:) Sonbahar geldi.
Yukarıdaki cümlelerin karşılarına hangi cümle ögeleri olduğunu yazınız.
CEVAP:1:)Zarf tümleci ,2:)Dolaylı tümleç 3:)gerçek özne.
SORU 23:Nesne nedir?
CEVAP:Öznenin yaptığı yüklemde belirtilen işten etkilenen varlığı yerda kavramı karşılayan sözcük ya da sözcük öbeği nesnedir.
SORU 24:Özneyle birlikte yükleme yöneltilen soruları yazınız.
CEVAP:Kimi ,neyi,kim,ne gibi sorular sorulur.
SORU 25:Edat tümleci nedir?
CEVAP:Yüklemi ilgeçlerle tümleyen ögelere edat tümleci denir.
SORU26:Deyimlerin özelliklerine örnek veriniz?
CEVAP:Deyimdekisözcüklerin yerine başka sözcük kullanılmaz.Sözcükler çıkartılmaz , yeri değiştirilmez, en az iki kelimeden oluşur ve kimin söylediği belli değildir.
SORU27:Cümle dışı unsur nelerdir?
CEVAP:Bağlaçlar, edatlar,ün lemle ,ünlem grupları ,hitaplar ve ara sözlerdir.
SORU28:Sıfat-fiil gurubuna örnek veriniz?
CEVAP:Yaprakları ağarmış ağaçlar,gözü çağırıyor.
SORU29: Cümlenin temel öğeleri nelerdir?
CEVAP:Yüklem ve özne dir.
SORU30:Temel öğelerden oluşmuş bir cümle kurunuz.
CEVAP:Pembe pencereli ev mırıl mırıl çıkan bir derenin kenarıydı.


BOŞLUK DOLDURMA

SORU 1:Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz sözcüklere………..denir.
CEVAP:Somut sözcük
SORU2:Beş duyu organımızla algıladığımız sözcüklere……..denir.
CEVAP:Soyut sözcük
SORU3:Bir sözcüğün tek başına kullandığında düşündürdüğü anıların ya da anlamlara…….. denir.
CEVAP: Gerçek anlam
SORU4: Sözcüğün gercek anlamından uzaklaşarak başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ……..denir
CEVAP:Mecaz denir.
SORU5:İpe un sermek,ağzında bakla ıslanmamak,bindiği dalı kesmek,pabuç pahalı gibi sözcükler ……….örnektir.
CEVAP:Deyime örnektir
SORU6:Sözcüğün temel anlamına bağlı olarak kazandığı anlamlara……. denir.
CEVAP:Yan anlam
SORU7: sınavı kazanamazsak yanarız.
Cümlesindeki altı çizili sözcük………………..anlamı vardır.
CEVAP:mecaz anlam
SORU8:annem bana siyah bir elbise aldı.
Cümlesinde altı çizili sözcük……………………..anlamı vardır
CEVAP: gerçek anlam
SORU9:insan dışı varlıklara insan kişiliği vermeye ……… denir.
CEVAP:teşhis
SORU10:kişileştirilen varlıkların konuşturulmasınada…….. denir
CEVAP:intak
SORU11:teşbihin temel ögelerinden sadece biri söylenerek yapılan benzetmelere ………. Denir.
CEVAP:istiare
SORU12:askerlerimiz kükrüyordu marş söylerken.
Cümlesinde ………….. sanatı vardır
CEVAP: kapalı istiare.
SORU13:aslanlarımız geçiyordu.
Cümlesinde …………sanatı vardır.
CEVAP:açık istiare
SORU14:Söylenmek istenen sözün düşündürücü ve imalı bir biçimde belirtmeye……….denir.
CEVAP:tariz
SORU15:BİR Sözün aynı anda hem gerçek hemde mecaz anlamı düşündürecek biçimde kullanımasına……….. denir
CEVAP:kinaye
SORU 16:Bizim kapımız ona hep açıktır .
Cümlesinde …………sanatı vardır.
CEVAP:Kinaye
SORU17: Bizim bir sözcüğün zihindeki ilk belirten en yaygın kullanım anlamına ………………. denir.
CEVAP:Temel anlam
SORU18:Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi.
Cümlesinde ……………. Denir.
CEVAP:Terim anlam
SORU 19:Ekmekler ne güzel ,sıcacık elim yandı.
Cümlesinde ……………..vardır.
CEVAP:Yan anlam
SORU20:Kuşun kanadı tedavi ettirdi. Cümlesinde…………vardır.
CEVAP:Gerçek anlam
SORU21:Yazılışları söyleyişleri aynı anlamları ayrı sözcüklere…………denir
CEVAP:Eş sesli
SORU22:Yazılışlarıayrı anlamları aynı sözcüklere…..denir
CEVAP:eş anlam
SORU23:Anlamları eşit olmadıgı halde kimi durumlarda birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere ………..denir.
CEVAP:Yan anlam
SORU24:İnsanlar eski şarkılara yeni anlamlar ,yüklüyor cümlesinde………anlam vardır
CEVAP:zıt anlam
SORU25:Hava iyice soğudu cümlesindeki altı çizili sözcük…….anlam vardır.
CEVAP:somut anlam
SORU26:Birbirine karşıt durumları yada kavramları anlatan sözcüklere…….denir.
SORU27:Yaşlı insanlara tardım etmeliyiz .cümlesinde …………. Sözcük vardır
CEVAP:Eş anlam
SORU28:İnsan sorumluluk sahibi olmalıdır.cümlesinde altı çizili sözcükte…….vardır.
CEVAP:soyut kavram
SORU29:Zirveye tırmandıkça oksijen aglıgından dengemiz bozuldu cümlesinde...........vardır.
CEVAP:mecaz anlam
SORU30:Bu yüz bana tanıdık geliyor .cümlesinde …………sözcük vardır.
CEVAP:eş sesli


DOĞRU YANLIŞ


SORU 1:Geçişsiz fiillerle kurulan fiil cümlelerinde nesne bulunmaz.(D)
SORU 2:Tekrar gurubunu oluşturan kelimeler arasında noktalama işareti kullanılır.(Y)
SORU3:Soru cümlesi yargıyı soru biçiminde ortaya konan cümleler değildir.(Y)
SORU4:Gerçek soru cümlesi yanıt getiren soru cümlesidir (D)
SORU5:Sözde soru cümlesi biçimin de soru cümlesi olduğu halde soru anlamı taşıyan bu nedenle yanıt getirmeyen cümlelerdir.(D)
SORU6:”Çevremizde iyi insanlar yok değil .”anlamca olumlu cümledir(D)
SORU7:”Ne onunla konuşurum nede onunla konuşurum “anlamca olumsuz cümledir.(Y)
SORU8:”Bu konuyu anlamadığım söylenemez “anlamca olumsuz cümledir.(Y)
SORU9:Olumlu cümle bir yargıyı olumlu biçimde ortaya koyan cümlelerdir(D)
SORU10:Olumsuz cümle eylem cümlelerinde eylemin gerçekleştiği tada gerçekleşeceği alt cümlelerinde bir şeyin ne olduğunu veya olduğunu belirttiği cümledir(Y)
SORU11:İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere basit cümle denir(D)
SORU12:Cümleler birbirine baglaçlarla bağlanmışsa bu tip cümlelere baglı cümle denir.(D)
SORU13:Sıralı cümle her birikendi başına bir yargı bildirmesine karşın konu ortaklığı veya ardışıklık gibi bir yargı veren cümlelerdir.(D)
SORU14:Basit cümle birtek duyguyu ,tek bir düşüncegi anlatan,özetle bir yargıdan oluşan cümlelerdir.(D)
SORU15:Birleşik cümle bir temel yargıyla bir yada birden çok yardımcı yargıdan oluşan ,dolayosıyla birden çok yargı içeren cümlelerdir.(D)
SORU16:Bağımlı cümleyi sıralı cümleden ayıran tek ,fark yüklenen baglaçlarla bağlanmamamsıdır .(Y)
SORU17:”Kalpsiz kişi “ ifadesinde”kalpsiz”kelimesi yerine kelimenin eş anlamlısı olan “yüreksiz”kelimesi kullana biliriz.(D)
SORU18:Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kalmış degildir”cümlesinde “oyun “kelimesi düzen,hile”alnında kullanılmıştır.(D)
SORU19:Bağlaç,edatlat,ünlemler guruplar, hitaplar ve ara sözler cümle dışı unsur kabul edilir .(Y)
SORU20:Özne olan kelime ve kelime gurubu ismin hal eklerini eşitlik ekini ve vasıta ekini alır(Y)
SORU21: Geçişli fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz.(Y)
SORU22:Geçişli fiillerle kurulan edilgen yapılı cümlelerde “sözde özne” olur.(D)
SORU23:Yüklemi dilek kipleriyle çekimlenmiş cümlelere dilek cümlesi denir.(D)
SORU24:Dilek cümlelerinde zaman ve kesinlik anlamı yoktur.(D)
SORU 25:Haber cümlelerinde tasarlama anlamı yoktur.(D)
SORU26:Yüklem haber kipiyle çekimleyen cümlelere haber cümlesi denir .(D)
SORU27: “Mavi ve siyah” batılı anlamdaki ilk romandır”cümlesi özel bir anlatımdır(Y)
SORU28 “ Tarihi kalıntılar indanları o eski günler götürüyor”cümlesinde özne bir anlatımdır.(D)
SORU29:Fiil cümleleri “-ma-me –mez-maz” ekleriyle olumsuz yapılır.(D)
SORU30:İsim cümlesi “değil”edat ve “yok”kelimesi ile olumsuz yapılmaz.(Y)
Devamını Oku

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites