Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

TURKCE KLASIK YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri: Evde:
Düştü: Sızlar:
Dallar:
2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne: Tahta:
Patlayıcı: Toprak:
Tatlıcı:
4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. “Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( ) ( ) Benim en tanınmış şiirim ( ) Kızamık Ağıdı’ dır ( ) ( ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir, aşağıya gerekçesiyle yazınız.


8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız.


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.)
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( D )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )


1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Kitabım :
Eve : Geliyor :
Babaları :
2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev kapı
4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ulama
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. Kahveci başına dikilmişti ( ) Kahveciye ( )
( ) Kalkacağız ( ) kalkacağız ( ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: Kelebek:
Balta: Ekinler:
Üretim:
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.

8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız.


9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( D )
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri:3.çoğul şahıs iyelik Evde: Hal eki
Düştü:Görünen geçmiş zaman Sızlar: Geniş zaman eki
Dallar: Çoğul eki

2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz.
Böl- üş-, -dür….. Tuz-la-….

3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne:İsim kök Tahta: İsim kök
Patlayıcı: (Pat) İsim kök Toprak: İsim Kök
Tatlıcı: İsim kök (tat hem isim hem fiil olarak ortak kök olabilir; ancak burda isim köktür.)

4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi - geçtik
B) Ünlü daralması - akşuyor
C) Ünlü düşmesi- boynu
D) Ünsüz yumuşaması - yoktur
E) Ses türemesi- yakınından
5. “Ev” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri”

6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( : ) ( “ ) Benim en tanınmış şiirim ( , ) Kızamık Ağıdı’ dır (. ) ( ” ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir.

“ak” kelimeleri sesteş olarak kullanılmıştır. Anlam özelliği bakımınan essesli sözcüklerdir.

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( Y )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )
(1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Çoğul eki Kitabım : İyelik eki (Birinci tekil şahıs)
Eve : Yönelme hal eki Geliyor : Kip eki (Şimdiki zaman)
Babaları : 3. çoğul şahıs iyelik eki

2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz.
Böl- ge, me(isim fiil) Tuz- luk, cu, suz, lu

3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev, evi, eve, evde, evden kapı, kapıyı, kapıya, kapıda, kapıdan

4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha...
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi- alışmıştım
B) Ünlü daralması-gezdirmiyorum
C) Ulama- yoktur
D) Ünsüz yumuşaması-çocukluğumda
E) Ses türemesi- meyhanesi
5. Kahveci başına dikilmişti (.) Kahveciye (:) ( -) Kalkacağız ( ,) kalkacağız (, ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: İsim kök Kelebek:İsim kök
Balta: İsim kök Ekinler: Fiil kök
Üretim: Fiil Kök
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Kedim, kedin, kedisi, kedimiz, kediniz, kedileri”

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( Y )soru1=Gezi yazısı nedir?
cevap=
Yazarın gezip gördüğü mekanları açık ve etkiliyici bir biçimde sergilediği yazı türüdür.Gezi yazılarında amaç okuyucuda gezip görme isteği uyandırmaktır.
soru2=Gezip gördüğünüz 5 değişik mekan hakkında kısaca bilgi veriniz.
cevep=
1)Romanya;yazın oldukça sıcak ve bütün ortanları ,insanları cıvıl cıvıl ve sıcak kanlı.Geleneklerimiz bir çoğu anyı fakat daha özgür bir toplum.Kışın ise fazlasıyla soğuk geçiyor ama insanları okadar umutlu o kadar yaşama bağlıki toplu bir şelikde o buz gibi havalarda bile eğlenceleri tükenmiyor.
2)Çanakkale;ülkenimizin çok değerli yurdudur.Tarihi eser ve kalıntalıyla bambaşka bir dünyadır.Çanakkele'nin denizinin güzelliği diller destandır.Berrak ve duru denizleri kumaslları inci güzelliğindedir.
3)Kınalı Ada;eski mimari yapısıyla İstanbul'un değerli mekanlarındandır.Orada kiralık yerler yok bir takım yerli insanı var onlar da çok elit insanlar.Adaya günü birlik gidip denizinde güneşlenme,sokaklarında yürüme ve sakin bir gün geçirmenin imkanı var.
4)HayalKahvesi;İstanbul'un Çubuklu semtide yer alır.Gece eğlenceleri ,yaz konserlkeriyle birlikte çok sıcak bir eğlence yeri.Üstelik özel davetlerin imkanı olan denizle bir olan hoş bir mekandır.
5)Polenezköy;şehrin erkezinden uzak fakat kendi içinde bir başka güzelliğe ahip olan yerlerdendir.En çok yazları tercih edilir çünkü otelleri ve kendine has güsellerikleriyle iyi bir tatil yeridir.
soru3=Türkiye de gezmek istediğiniz yerler hakkında kısa bir bilgi yazınız.
cevap=
Ben Kapodokya'nın o eşziz mimarisin kendine has o güzelliklerini çok merak ediyorum.İnsanlarını ,yaşamlarını naıl geçirdiğini nasıl vakit geçirdiklerini gözlemlemek çok isterim.
soru4=Söyleşi nedir?Siz bir söyleşi yapmak isteseydiniz hangi ünlülerle neler konuşmak isterdiniz?
cevap=
Söyleşi herhangi bir konuda ,alanında uzman kişilerin aralarında bilgi alışverişi yaparak kurduğu diyaloktur.Sohbet havasındadır.Yalın ve açık bir dil ile yazılır.
Erman Toroğlu ile ilerideki fotbul maçları hakkında ve futbolun önemini anlatan bir konuşma yapmak isterdim.
Sting'le müzik hakkında bir diyalok kurmak ve nasıl bu kadar özel bir sanatçi olduğunu konuşmak isterdim.
soru5=Bu güne kadar sizi en çok etkileyen 3 haberi yazın.
cevap=
maldivs adalarının sel altında kalması ,oradaki insan kaybı tusunami sonrası yaşamın değiştiği noktaları.
soru6=Mizahi fırkara ile gazete yazısı fıkralarının arasındaki farkı nelerdir?
cevap=
Fıkralar kişilerin espiri anlayışına dayalı ve komik bir nevi skeçlerden ibaret olan anlatımdan ibarettir.
Gazate yazısı fıkraları ise güncel,siyasi ve toplumsal sorunları ele alan bir yazı yürüdür.
soru7=Deneme nedir?Denemeler hangi konuları işler ?
cevap=
Özgürce seçilen bir konuda gelişen öğretici ve düşünsel yönler içerenve bir konuşma havazı içinde olan yazı türüdür.Herşey denemenin konusu olabilir.
soru8=Konularına göre denemeler kaça ayrılır?
cevap=
1.Öğretici ve eleştirel konuları ele alan denemeler.
2.Sosyal ve felsefi konularda biraysel düşünceyi ifade eden denemeler.
3.Kişisel duyarlılık dikkati konu alan denemeler.
soru9=Eleştiri nedir?Tvde gördüğünüz ünlülerden10 tanesini eleştiriniz.
cevap=
Sanat ve düşünce yapıtına bağlıdır.İçeriğinin işlenmiş ve gelişmişbiçimini, değerli ya da değersiz yanlarıyla belgeler ve örneklere dayanarak yazılan yazı türüdür.
1.Bülent Ersoyun devamlı aşk hayatına dayalı sorunlarıyla menşet olsı güsel değil.
2.Paris Hitolnun ülekenimzde elmas gibi el üstünde tutularak sadece paraya dayalı bir saygı görmesi hoş değildi.

1- Günü gününe tutulan aynı yazısı yazıları içine alan, günce
1- Günü gününe tutulan yazılara günlük denir.

2- Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
2-Gazete ve dergi yazısına röportaj

3- Felsefe ile ilgili olan yazı
3- Felsefe ile ilgili olan yazı felsefidir.

4- Tarih ile ilgili olan
4- Tarihi bilgi denir.

5- Bilim ile ilgili, bilime dayanan
5- Bilimsel denir.

6- Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı
6- Bu tip yazılara makale denir.

7- Acılı ve üzüntü verici
7- Trajik denir.

8- Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak veya yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü
8- Bu gibi yazı türlerine metin denir.

9- İçinde gülmece bulanan, gülmece niteliği taşıyan
9- Bu gibi gülmece niteliği taşıyan türlere mizah denir.

10- Geçmişte yaşanmış olayları anlatan edebi tür
10- Bunlara hatıra (anı) denir.

11- Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlere benzemiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
11- Deneme denir.

12- Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için, birine yazılmış bildiri
12- Mektup denir.

13- Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik
13- Eleştiri denir.

14- Gezilip görülen bir yeri ve yapılan geziyi anlatan yazı
14 – Gezi yazısı

15- Seslerin oluşumunu ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
15- Fol etik denir

16- Varlığın ve düşüncenin bilgisini araştıran sosyal bilim
16- Felsefe

17- Akıl ve düşünce yeteneği olan en gelişmiş varlık
17- İnsan

18- Bir sonuç elde etme, yöntemler düzeni
18- Sistem

19- Belirli bir düşünüş ve bakış tarzı
19- Bakış tarzına zihniyet denir.

20- Bir işi yapma şekli, unsur, metot
20- Yönetme denir.

21- Saz eşliğinde söylenen, belli bir ezgisi olan sekizli veya on birli hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri
21- Türkü denir.

22- Daha çok öğretici içerikli, vezinli, uyaklı manzum parça
22- Manzume denir.

23- Öğretici şiir türü
23- Didaktik

24- 4+4+3 veya 6+5 duraklı olan 11 heceli halk edebiyatının en yaygın nazım şeklindeki türü
24- Koşma denir.

25- Dize sonlarında sonların da bulunan ses benzerliği
25- Kafiye denir.

26- Bir bütün parçaları arasında sağlanan uyum
26- Ahenk denir.

27- Dizelerdeki hecelerin eşitliğine, uzunluk ve kısalığına dayanan bir ölçü
27- Aktık denir.

28- İki dizeden oluşmuş şiir türü
28- beyit denir.

29- Şiirde aynı ünsüzlerin veya benzer harf ve hecelerin bir ahenk oluşturulacak biçimde tekrar edilmesi.
29- Aliterasyon

30- Kahramanlıkları konu alan uzun manzume türü
30- Epik denir.

31- Tasarlanılarak üretilen bütün
31- Kurmaca

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites