Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

TÜRKÇE TESTİ TEMA: Yenilikler ve Gelişmeler

TÜRKÇE TESTİ
TEMA: Yenilikler ve Gelişmeler


Adı ve Soyadı:...................................                                                              Puan  :                                                    
Numarası       :......                                                                                            Not     :
TÜRKÇE TESTİ
TEMA: Yenilikler ve Gelişmeler

BULUŞLAR VE İNSAN
 İster büyük, ister küçük, olsun bütün buluşlar toplum üzerinde değiştirici, dönüştürücü bir etkiye sahip oldu. Gereksinimler insanları buluş yapmaya itiyordu. Çiftçiler ürünün iyi olması için ne zaman ekim ne zaman hasat yapmaları gerektiğini iyi bilmeliydiler. Bunun için takvimi geliştirdiler.
İnsanlar gelişmiş, dünyanın çeşitli yerlerinde kentler kurmuşlardı. Bu kentlere karadan belli yolları izleyerek ulaşmak zor değildi. Oysa denizciler denizde yollarını bulmakta güçlük çekiyordu. İnsanlar yıldızları izleyerek yön bulmayı akıl ettikten sonra denizcilerin işleri kolaylaştı. Açık denizlere çıkan denizciler bilinmeyen toprakları keşfettiler. Böylece dünyanın sınırları genişledi.
Otomobiller günümüz kentlerinin biçimlenmesine yardımcı oldular. Otomobiller ulaşımı kolaylaştırdığı için kentler o güne dek olduğundan daha geniş bir araziye yayıldılar.
İnsanlık geliştikçe yeni buluşlar da yapılacaktır. İnsanların gereksinimleri bitmedikçe yeni buluşların bitmesini düşünmek zor.
 (ilk dört soruyu metne göre yanıtlayınız.)
1) İnsanları buluş yapmaya iten nedir?
     A.para kazanmak            B. gereksinimler           C.birlikte yaşamak           D. kentler kurmak

2)  Çiftçiler neden takvim geliştirme ihtiyacı duydular?
…………………………………………………………………………………………………..

3) Kentlerin genişlemesinde otomobiller nasıl etkili olmuştur?
…………………………………………………………………………………….

4)  Metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
    A. Buluşlar toplum üzerinde değiştirici bir etkiye sahiptir.                       
    B. İnsanlık geliştikçe yeni buluşlar yapılmıştır.
    C. İnsanlık üzerinde küçük buluşlardansa büyük buluşlar daha çok etkili olmuştur.
    D. İnsanlar var oldukça buluşlar bitmeyecektir.
5)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi olan bir sözcük vardır?
     A. Öğretmenini görünce hemen yerden kalktı.
     B. Arabanın freninin bozuk olduğunu son anda fark ettim.
     C. Çantasını sıranın altında unutmuş.
     D. Son günlerdeki tavrını hiç beğenmiyorum.
6)  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde hece düşmesi olmaz?
         A. burun         B. ağız                  C. alın                   D. kulak

7)  Aşağıdakilerden hangisi konusu kültür ve sanat olan bir haberin başlığı olamaz?
       A.  Şişmanlar risk altında                            B. Çocuklara sinema kitabı
       C.  Sanatçıların 'sahne arkası’                    D.  Açıl perde açıl!

8)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
       A. Bu kitabı daha öncede okumuştum.    B. Salonda daha çok gençler var.
       C. Sayende pek çok şey öğrendim.          D.Hastanede daha sessiz olmalısın.

9)  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur?
     A. Ay ışığında yürümek güzeldi.
     B. Matematik dersinde çokgenlerle ilgili sorular çözdük.
     C. Futbolda korner atışları tehlike yaratır.
     D. Bu şiir üç kıtadan oluşmuştur.
10)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay sebebiyle birlikte verilmiştir?
     A.  Annem için yapamayacağım bir şey yoktur. B.  Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş.
     C.  Siz de bizimle birlikte bir bardak süt iç.         D.  Çantasının içinde oyuncakları da vardı.

11)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılışı yanlıştır?
   A.   Evde, okulda, yolda, her yerde okurdu. B.  Önlüğündeki, leke bir türlü çıkmıyordu.
   C.   Annem, babam, ablam da gelecekler.   D.  İçeri yavaşça girdik, üstümüzü değiştirdik.

12)  “Doğmak” sözcüğünü gerçek ve mecaz anlamlarda birer cümlede kullanınız.
    
      Gerçek anlam:………………………………………………………………………….
    
      Mecaz anlam :………………………………………………………………………….

13)  "Ninem geçen yıl, her akşam bizlere yat­madan önce masal anlatacak." cümle­sindeki anlatım bozukluğu nasıl gide­rilir?
    A. "ninem" kelimesi yerine "dedem" ya­zılarak      B. "geçen" kelimesi yerine "geçmiş" ya­zılarak
           C. "masal" kelimesi yerine "öykü" yazı­larak      D. "anlatacak" kelimesi yerine "anlatır­dı" yazılarak.
14)  İçinde “göz” sözcüğünün geçtiği bir deyim bularak cümlede kullanınız.
    
    …………………………………………………………………………………………………..
 
15)  “Açmak” sözcüğünü üç değişik anlamda üç cümlede kullanınız.
   1…………………………………………………………………………………………….
 
   2. ……………………………………………………………………………………………
 
   3. …………………………………………………………………………………………….

16)  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır?
     A. Başladığı işi sürdürüp sona erdiremez, bir türlü arkasını getiremez.
     B. Sen kimsenin etkisi altında kalma, bildiğinden şaşma.
     C. Tuğçe kimsenin işine karışmaz, çok sessiz bir kızdır.
     D. Biraz daha sıkıntıya katlan, dişini sık, her şey yoluna girer.
  17)  Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki bilgiyi dikkate alarak verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
                       yardım etmek                geçmek          uyumak               okumak

Ev işlerinde anneme her zaman ……………………………………. ( devam eden bir eylem )
Biraz önce buradan  ………………………………….. ( bitmiş bir eylem )
Eve gidip  ……………………………….. ( gelecekte yapılacak bir eylem )
Şu an kitap ………………………………….. ( devam eden bir eylem)

18) “ Tam eve girdiğim …….. telefon çaldı.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
      A) anda        B)  gibi        C) zaman    D) sırada
19) Konusu “Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi” olan bir yazı yazınız. Yazınızda teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsediniz. Yazınızı yazarken noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat ediniz.


      
    

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites