Blogda Aramak İçin TIKLAYINIZ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6.SINIF 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6.SINIF 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

1.Çevresinde her kesimden insan toplandı.geniş hoşgörü ve derin bilgisinden dolayı herkes ona saygı gösterdi.O,şöyle diyordu:”Bu canım var oldukça ben Kuran’ın tutsağıyım/Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım/Benden başkaca bir söz nakledenler olursa/Hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım.”Bu ünlü düşünürümüz kimdir?(5 p)
A)Zemahşeri
B)Mevlana
C)Farabi
D)Hacı Bektaş Veli

2.Aşağıdakilerden hangisi,bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmaya verilen addır ? (5 p)
A)gıybet
B)iftira
C)haset
D)kıskançlık
3.”Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme.”(İsra suresi,36 ayet) ayetiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A)Kötü zanda bulunmamalıdır.
B)Doğruluk İslam dininin bir gereğidir.
C)Aldatmamak Kuran’ın bir emridir.
D)Kesin bilgi sahibi olmadığımız konuda hüküm vermemeliyiz.
4.Kuran’ın indiriliş sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? (5 p)
A)Düşünmemiz için.
B)Unutmamız için
C)Aydınlanmamız için
D)Anlamamız için

5. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk Müslümanlar doğru olarak verilmiştir?
a) Hz Ali ---   Hz  Hamza  --- Hz Ömer --- Hz Aişe
b) Hz Hatice --- Hz Ali--- Hz Ebu Bekir--- Hz Zeyd
c)Hz Selman --- Hz Ebu Hureyre--- Hz Osman--- Hz Bilal
d) Hz Sevde---Hz Ebu Talha ---Hz Ali--- Hz Vahşi

6. İlk süre ve ilk emir nedir? Nerede ve ne zaman gelmiştir?
a.Alak -oku / Hira Mağarası-610       
b.Fatiha-temizlen /Hira Mağarası 620
c.Kevser-yaz /Sevr mağarası–571               
d.İhlas-oku / Hira Mağarası–610    

-Peygamberimizin ordusu kesin galibiyet elde etti.
-Müşriklerden 70 esir alındı. Ve bunlara her 10 Müslüman çocuğuna okuma-yazma öğretmek şartıyla serbestlik hakkı tanındı.
-624 yılında olan bu savaşta  Müslüman 313 kişi idiler Allah meleklerini Müslümanlara yardıma gönderdi.
7.Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hendek Savaşı                   
b) Uhud Savaşı      
c) Bedir Savaşı            
d) Taif Seferi

8.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? (5 p)
A)Abdest maddi ve manevi temizliktir.
B)Namaz dinin direğidir.
C)Abdestsiz dua edilmez
D)Teyemmüm su bulunmadığı durumlarda yapılır.

9. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? (5 p)
A)uyumak
B)koku sürünmek
C)bayılmak
D)tuvalet ihtiyacını gidermek
10.Aşağıdakilerden hangisinde Kuran-ı Kerim’le ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? (5 p)
A)Kuran-ı Kerim son ilahi kitaptır.
B) Arapça olarak indirilmiştir.
C)İlk olarak Peygamberimizin vefatından sonra yazıya geçirilmiştir.
D)Bütün insanlara kıyamete kadar geçerli olmak üzere indirilmiştir.

11.Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanı(D),yanlış olanı(Y) ile işaretleyiniz. (18 p)
(…..)Bütün peygamberler insanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.
(…..)Ergenlik çağına girmiş ve akıllı her Müslümanın namaz kılması farzdır.
(…..)Kuran’ın merkezinde evren vardır.
(…..)Haset, başkalarının iyi özelliklerinin kendinde olmasını arzu etmektir.
(…..)Devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanmak hırsızlıktır.
(…..)”Şebiarus” kavramı Yunus Emre’ye aittir.

12. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. (32 p)
Hz Muhammed mekke’den Medine’ye hicret ederken yanında yol arkadaşı olarak ……………………vardı.
Hile yaparak elde edilen her türlü kazanç ……….hakkına girer.
“Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçük ……………………yeterlidir.”
…………………….İslamiyeti ilk kabul eden Türk devletidir.
Mevlana’nın dünyaca ünlü eseri ……………………dir.
Ve min şerrin-……………….fil ukad.
İza cae …………………….. vel feth.
Vel asri innel ………………. le fi husr. 

NOT: Süre bir ders saatidir.İlk 10 soru 5’şer;11.soru 18;12.soru  32 puandır.

*
Academics Art History  Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryAcademics Blogs - Blog Top Sites